13

04 20 ONTWIKKeLINg trum Onderhoudsbranche’ bij OnderhoudNL. De schildersvakopleidingen vervullen ook een belangrijke rol in het plan. Zij verzorgen de intake, selectie, begeleiding en uitplaatsing van de deelnemers bij de bedrijven in de regio. “Dat is allemaal niet nieuw voor ons, we leiden dagelijks jongeren op. Dit keer is de doelgroep anders, maar ook met zij-instromers hebben we ervaring. Het mooie van onze opleidingsinfrastructuur is dat we verspreid over heel Nederland 26 locaties hebben met elk een netwerk in de regio van tientallen bedrijven. Van klein naar groot en van particuliere schilders tot allround vastgoedonderhouders, industriespuiters enzovoorts. ” snel van start Via een landelijke campagne worden bedrijven (opdrachtgevers en opdrachtnemers) opgeroepen zich te verbinden aan deze actie en open te staan voor deze nieuwe instroom. Ook wordt in kaart gebracht welke vacatures er momenteel zijn onder leden van OnderhoudNL. Tegelijkertijd begint er een wervingscampagne in de landelijke dagbladen en via sociale media om potentiële deelnemers te interesseren voor de omscholingstrajecten. Henk den Boer: “In deze campagne laten we zien welke beroepen er allemaal zijn op de verschillende niveaus. ONDeRHOUDNL 13 We zetten de sector neer als aantrekkelijke werkgever met een goed salaris, een goede cao en arbeidsvoorwaarden en tal van loopbaanmogelijkheden, zowel in de diepte als de breedte.”

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication