17

04 20 aRBeIDsveRHOUDINgeN Klimaatbeleid en economisch herstel kunnen hand in hand gaan. Een belangrijke vraag waar we ons nu mee bezig houden is hoe we de coronacrisis kunnen gebruiken om versneld de overstap te maken naar de groene banen van morgen. Het halveren van de koolstofuitstoot tot 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord, gaat veel nieuwe banen opleveren. Het gaat vooral om technische beroepen, vaak ook in het mkb. Er is actieve samenwerking van alle partijen nodig om die kansen te verzilveren in banen en stageplekken. Er zijn afspraken gemaakt om die samenwerking in regio’s en sectoren een impuls te geven. Dat lijkt allemaal ver af te staan van het mkb, maar dat is niet zo. Ook voor mkb-bedrijven die werken aan de energietransitie is het belangrijk om vacatures te kunnen vervullen, om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in het werk en om met vragen ergens terecht te kunnen. Aan die dingen proberen wij een bijdrage te leveren, of het nu in de Denktank is, binnen het Klimaatakkoord, of in de aanjaagrol rond een leven lang ontwikkelen waar het kabinet ons om gevraagd heeft. Uiteindelijk gaat ons werk altijd over mensen in bedrijven.” Mariëtte Hamer, voorzitter SER ONDeRHOUDNL 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication