2

VOORWOORD 04 20 Ben ik nog wel zo’n Teams-player? I k stel u gerust, want als voorzitter van OnderhoudNL moét je wel een teamplayer zijn. Alles wat je fout doet, doe je zelf: alles wat je goed doet, is echt dankzij het team. Een team waarop ik - zoals vele andere voorzitters - kan bouwen. Of liever gezegd: onderhouden. Een Teams-player is iets anders. Ik heb het dan over de live vergaderingen en bijeenkomsten die er vanaf maart nagenoeg niet meer zijn voor bijna iedereen. Als voorzitter, collega- ondernemer en privépersoon, ben ik zeer content met de technologie die vergaderen op afstand mogelijk maakt. Het vergt iets van je concentratie én uithoudingsvermogen, maar ik blijf zeker een Teams-player. Ook wanneer we weer ‘normaal’ samen mogen komen! Terugkijkend op een jaar waarin onze sector zich redelijk door de marktspanningen heeft kunnen doorworstelen, zie en hoor ik om mij heen dat de vooruitzichten voor 2021 geen reden zijn tot zorg. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we als sector ons steentje bijdragen aan het herstel van onze economie. En er profijt van trekken om dat deel van de onderhoudsmarkt te krijgen wat ons toehoort. Met ons meest recente Baan-naar-baanplan proberen we mensen te verleiden om in onze geweldige sector van onderhoud, isolatie én verduurzaming te komen werken. Daar zitten vanuit andere sectoren vast talenten bij die we er graag bij willen hebben. Ik gun u die talenten, die mooie ontwikkelingen van onze sector én de gezondheid die daarvoor een primaire conditie is. Blijf gezond, ook in 2021! Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL 2 ONDERHOUDNL

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication