20

ONDeRNeMeRsDag 04 20 V oor veel verenigingen – en dus ook voor OnderhoudNL – is de algemene ledenvergadering een bijzondere dag. Helaas ontbreekt dit jaar de sociale ontmoeting, maar gelukkig kan de besluitvorming wel doorgaan. Een tijdelijke wet op de ALV maakt dit mogelijk. Net als voorgaande drie jaren ontvingen de leden de vergaderstukken vooraf en konden ze van tevoren vragen per e-mail stellen. Dit jaar waren er geen vragen binnengekomen. Bovendien heeft het bestuur geen bezwaren ontvangen tegen de voorgenomen besluitvorming. Dit betekent dat de ALV met algemene goedkeuring, zonder hoofdelijke stemming, de besluiten die voorlagen heeft aangenomen en goedgekeurd. Financiën De accountant heeft vastgesteld dat OnderhoudNL een stabiele financiële positie heeft opgebouwd. Dit is te 20 ONDeRHOUDNL danken aan reserveringen en bestemmingsreserves uit de positieve verenigingsresultaten. Toezicht De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat het bestuur zich bekwaam en adequaat heeft ingezet om de ontwikkelingen die op de sector afkomen in kaart te brengen en om te zetten naar beleid. Het was voor Johan Maliepaard de laatste ALV als voorzitter van de RvT. Zijn termijn van zeven jaar zit erop. Hij wordt opgevolgd door Iman Koster. Bestuur Kort werd teruggeblikt op de afgelopen periode. Wat heeft OnderhoudNL vanaf de invoering van de intelligente lockdown in maart allemaal gedaan? Een overzicht: • Focus op crisiscommunicatie en beleid gericht op doorwerken

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication