26

ONDeRNeMeRsDag 04 20 Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘Schouder aan schouder kunnen we deze crisis aan’ DEN HAAG - In Den Haag was Aedesvoorzitter Martin van Rijn te gast in de keet. De woningcorporaties staan voor de enorme taak om 2,2 miljoen woningen te verduurzamen, met aandacht voor betaalbaar wonen en leefbare wijken en buurten. planmatig onderhoud Met verduurzamen bij planmatig onderhoud kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen. Dat biedt voor corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven veel kansen, stelt de voorzitter. “Planmatig onderhoud biedt zekerheid. We hebben elkaar hard nodig om nieuwe technieken en materialen toe te passen. Er verandert veel op dat vlak. Het mooie van RGS daarbij is dat we elkaars expertise gebruiken om tot goede, planmatige investeringen te komen. “E r moet heel veel gebeuren”, aldus Van Rijn. “Als corporaties zijn we bereid onze nek uit te steken, maar we hebben de overheid nodig bij het aanwijzen van bouwlocaties, soepele procedures en het verlagen of afschaffen van de verhuurdersheffing.” Van Rijn ziet dat de sociale volkshuisvestingstaak hoger op de politieke agenda’s staat. “Dat biedt hoop voor een vliegende start met een nieuw kabinet volgend jaar. Samenwerken met overheid en partners is essentieel. Alleen schouder aan schouder kunnen we deze crisis aan.” 26 ONDeRHOUDNL Dan snijdt het mes aan twee kanten.” Toekomst Van Rijn verheugt zich op een prettige samenwerking met de vastgoedonderhoudssector. “We hebben een lange historie van volkshuisvesting en samenwerking met jullie branche. Er is een grote transitie te verdedigen, maar met die ervaring kunnen we de toekomst aan.”

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication