39

04 20 peNsIOeNDIaLOOg Dick Vis: ‘Dit werk vraagt stuurmanskunst, de belangen zijn groot’ Dick: “Ja, we bepalen zelf de strategie. Die past voor een groot deel in de aanpak die PGGM hanteert. Daardoor kunnen ze heel efficiënt werken en profiteren wij van schaalvoordelen.” Geert-Jan: “Hoe kunnen wij als bedrijfstak invloed hebben op het pensioen?” Dick: “Indirect, via OnderhoudNL en de vakbonden. Of via deelname aan het Verantwoordingsorgaan.” Geert-Jan: “Hoe zie je jouw rol als vertegenwoordiger van werkgevers in het bestuur?” Dick: “Ik leg verbindingen met mensen in de sector en werk aan het in stand houden van een goede relatie met OnderhoudNL en haar leden. Ik wil weten wat er speelt en wat de bedrijven nodig hebben. Verder bestaat mijn werk vooral uit het voeren van overleg met de andere bestuursleden, de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het Verantwoordingsorgaan, de leden van het bestuur van OnderhoudNL, De Nederlandsche Bank (DNB) en PGGM.” Geert-Jan: “Wat is er zo boeiend aan dit werk?” Dick: “Pensioen is allesbehalve saai, er gebeurt heel veel. Je leest er bijna dagelijks over in de media. Het werk vraagt stuurmanskunst, want de belangen zijn groot. Wij willen goed voorsorteren op de toekomst. Aan de ene kant de kosten beheerst houden en tegelijkertijd kwaliteit blijven leveren. Dat is de uitdaging.” Dick Vis Geert-Jan: “Ik merk dat werknemers vaak schrikken als ze ontdekken wat ze straks aan pensioen nodig hebben.” Dick: “Dat klopt. Voor bijvoorbeeld een schilder met een inkomen van circa € 35.000 is een bedrag nodig van circa € 300.000. Dan gaan we ervan uit dat een schilder gemiddeld nog 20 jaar leeft na zijn pensionering. Via onze pensioenregeling spaar je automatisch en collectief. Een groot deel van de deelnemers, ook de zelfstandigen die verplicht zijn aangesloten, is daar blij mee. Vooral als de pensioengerechtigde leeftijd nadert!” ONDeRHOUDNL 39

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication