45

04 20 ONDeRHOUDNL gaRaNTIe N atalia was al eens eerder benaderd voor een bestuursfunctie bij OnderhoudNL Garantie. “Ik wilde er toen nog even over nadenken of mijn werkzaamheden voor ons schildersbedrijf te combineren zijn met een bestuursfunctie”, vertelt ze. Nadat ze een tweede keer werd gevraagd woonde ze ter kennismaking een bestuursvergadering bij. “Ik zag dat ik toegevoegde waarde had in de plannen om OnderhoudNL Garantie nog meer in de markt te zetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november ben ik als volwaardig bestuurslid benoemd.” verkoopargument Uit eigen ervaring weet ze dat het OnderhoudNL Garantielabel een belangrijk verkoopargument is voor Verenigingen van Eigenaren. “Ons bedrijf haalt er opdrachten bij VvE’s mee binnen. Bij ziekenhuizen, woningcorporaties en scholen is het garantielabel minder bekend. Het beleidsplan van OnderhoudNL Garantie is erop gericht het label binnen deze marktsegmenten duidelijker te positioneren.” Waarborgen kwaliteit OnderhoudNL Garantiebedrijven staan voor hun kwaliteit. Natalia vindt het belangrijk dat deze kwaliteit gewaarborgd blijft. “We mogen trots zijn op het vak en het vakmanschap dat we in huis hebben. Als garantiebedrijven onderscheiden we ons van nietgarantieleden doordat we het werk onder garantievoorwaarden uitvoeren. OnderhoudNL Garantie wil die meerwaarde nog sterker uitdragen, daar kan ik me helemaal in vinden.” Open en eerlijk Natalia verheugt zich op de komende bestuursperiode, waarin er hard gewerkt zal worden aan de toekomst van OnderhoudNL Garantie. “Een sterk OnderhoudNL Garantie is een meer dan uitstekend keurmerk, dat van groot belang is voor haar deelnemers. Het bestuur van Garantie hecht veel waarde aan een open en eerlijk overleg, waarin de belangen van de aangesloten deelnemers voorop staan.” Vacature Er is nog een vacature in het bestuur van OnderhoudNL Garantie. Kijk voor meer informatie op www.onderhoudnl.nl/vacatures ONDeRHOUDNL 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication