6

ONDeRHOUDNL OpLeIDINgeN 04 20 UTRECHT - Een opleiding met goede begeleiding, meerdere niveaus en een beroep met toekomst: dat vinden jongeren in de schilders- en onderhoudsbranche. Dagelijks zijn honderden mensen actief om de onderhoudsspecialisten van de toekomst op te leiden. In deze serie brengen we ze in beeld. Dit keer een inkijkje in het hoger beroepsonderwijs. N aast mensen op de werkvloer hebben de bedrijven in de schilders- en onderhoudsbranche ook medewerkers nodig op managementniveau. Bijvoorbeeld op het gebied van assetmanagement en Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Voor studenten die zich in deze richting willen ontwikkelen, is er binnen het hbo een minor Asset Management voor de gebouwde omgeving te volgen. Deze is vijf jaar geleden voortgekomen uit een lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer, een initiatief van OnderhoudNL en Aedes. Theorie en praktijk De minor wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht, samen met Saxion Enschede en de Haagse Hogeschool. Jaarlijks nemen er zo’n veertig - derde- of vierdejaars - hbo-studenten deel aan dit opleidingstraject van twintig weken. Het programma bestaat uit een theoretisch deel waarin diverse thema’s uit resultaatgericht samenwerken aan bod komen. Denk aan strategisch assetmanagement, waardestelling en conditiemeting, planning en budgettering en ketensamenwerking. “We bouwen dit blok op rond een praktijkcase en organiseren daarbij workshops, lezingen en excursies in samenwerking met het bedrijfsleven”, aldus Sebastian Fischer Baling. Hij is docent Built Environment aan de Hogeschool Utrecht. 6 ONDeRHOUDNL Integraal denken De focus in de minor ligt op vastgoed en kunstwerken. Henk Brinksma, docent Toekomstbestendig Bouwen en

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication