16

VRIJHEID VOLGENS SYBRAND VAN DER WERF Na een van de repetities in podium Babel ontmoeten we Sybrand van der Werf, artistiek leider Opera Compact en regisseur van Fidelio. Op de vraag of we eerst Sybrand met de pet ‘privé’ op mogen spreken lacht hij en zegt dat werk en privé bij hem altijd in elkaar verweven zijn, zeker nu hij zo diep in de thematiek zit. In het rijtje van de V van Vrijheid kruist hij vergezellen, vergeven, vertrouwen, verbinden en verantwoordelijk aan. WAAROM KRUISTE JE JUIST DEZE WOORDEN AAN? “Vrijheid kun je wat mij betreft alleen maar samen doen. Door mensen in hun waarde te laten is vergezellen iets dat gedeeld wordt. Iets dat groter is dan jezelf en met oog voor elkaar. Elkaar de hand schudden of vechten kun je immers ook niet alleen, daarin vervult de ander een rol. Verbinden is daarbij het grote verzamelwoord van iets samen doen. Vrijheid is er bij de gratie van de ander, je kunt het niet alleen. Vertrouwen hoort in het rijtje thuis, omdat je vertrouwen geeft in het geloof dat je het ook terugkrijgt. Vergeven kruiste ik aan, omdat vrijheid alleen bestaat als je ook fouten mag maken, want anders werkt dit systeem niet. En uiteraard maakt verantwoordelijkheid mijn lijst compleet, vrijheid is niet gratis. Het is een grotere gedachte verwoord in de graffiti tag op de posters van onze voorstelling. Freedom = Prison. Een doordenker. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet is voor mij als socialist een vanzelfsprekendheid en de enige manier om onze maatschappij te organiseren. Een normen en waarden patroon dat we met elkaar hebben afgesproken, waar ik als mens – Sybrand werk en privé – sterk aan vasthou. Ik ben daarin een echte moraalridder en ik hoop dat als het me minder goed zou gaan, dat juist die mentaliteit rechtop zou blijven staan. En zo ga je van vrijheid over naar psychologie, de vrijheid om te zijn wie je bent, in elke situatie.” 16 BEETHOVEN FIDELIO

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication