15

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 15 DE SINGEL De ’Singel’ krijgt toekomsti ge ontsluiti ngsweg een breed profi el en een zware laanbeplanti ng aan de zuidzijde. Alle woningen zijn met hun voorgevel naar de straat gericht en worden gebouwd in 2 lagen met een plat dak, maar de voorgevels zijn nadrukkelijk wisselend in hoogte en steken ten minste 50cm boven het dak uit. De straatwand is sterk verti caal georiënteerd en bestaat uit een range van voorgevels met een duidelijke variati e in hoogte, vorm, kleur en dakrand. Het metselwerk wordt uitgevoerd in 4 warme grijsti nten van lichtgrijs tot antraciet. De voorgevels verspringen ten opzichte van elkaar en verti cale naden in het metselwerk benadrukken de verti cale gevelgeleding nog eens extra. De muuropeningen worden uitgevoerd met diepe neggen en achter- of terugliggende kozijnen. Deze- kunnen in de hoogte worden verbonden en voorzien van erkers / franse balkons. Het geheel is sober maar zorgvuldig gedetailleerd. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de architectuur van de kopgevels en de hoekwoningen (beëindiging van een rij). Hier wordt de bebouwing uitgevoerd in 2,5 bouwlaag met kap. Het appartementengebouw aan het begin van de ‘Singel’ - uitgevoerd in 3 lagen - bestaat uit 2 bouwmassa’s. De transparante, iets terugspringende entreeparti j vormt de schakel tussen beide bouwmassa’s. De bouwmassa aan de ‘Singel’ heeft een royale glasparti j en loggia’s. De bouwmassa aan de Venloseweg is vormgegeven als een dubbele villa met markant gelede façade, geïnspireerd op de verdwenen dubbele villa ‘Lengs’. De nieuwe villa kent net als de oude villa een verti cale 3-deling. De appartementen hebben aan de zijkant balkons; de 3e woonlaag heeft ook een dakterras met tuinkamer. Het totale gebouw vindt qua maat en uitstraling aansluiti ng bij de villa’s aan de Venloseweg maar zal worden gebouwd met een architectuur van vandaag. Het kleurgebruik is terughoudend en past bij de donkere baksteen van de villa’s aan de Venloseweg. De muuropeningen worden uitgevoerd met diepe neggen en zijn ritmisch in de gevel geplaatst. De kozijnen zijn achterliggend of terugliggend. voorgevels met variati e in hoogte en vorm verti cale gevelgeleding door verspringing vrolijk kleurgebruik voor de deuren

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication