45

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 45 HET HOOG HET HOOG ‘Het Hoog’ is het gebied dat grenst aan het hoger gelegen oude Tegelen en wordt gevormd door de woningen langs de Hoogstraat, het zuidelijke deel van de Veldstraat en het woonerf aan de groene brink. Er zijn 2 type woningen te onderscheiden, te weten: type 1: geschakelde seniorenwoningen aan het woonerf type 2: vrije kavels Voor beide types geldt dat de woningen een dorps karakter hebben. De kenmerkende eigenschappen van de historische en traditi onele bebouwing van ‘de Tegelse enclave’ zijn hiervoor de inspirati ebron. Hierin zijn overigens sobere en meer rijke varianten te onderscheiden. Naast schikking, schakeling en dakvormen is ook kleur, materiaal en techniek van de traditi onele bebouwing voorbeeldig. Gebruik van materialen zoals die oorspronkelijk door de Tegelse kleiwarenindustrie werden geleverd (denk bijvoorbeeld aan tegeltjes) worden dan ook gesti muleerd om de typische Tegelse identi teit te versterken. De woningen van ‘het Hoog’ hebben in principe hun rooilijn direct aan de straat. Er wordt gebouwd in 1 tot 2 lagen met kap. De toe te passen dakvorm is wisselend (zadeldak, mansarde dak, schilddak, al dan niet met een wolfseind etc.) Op de hoek Veldstraat-Hoogstraat en in het straatje naar de brink worden gevels met elkaar geschakeld door tuinmuren opdat een organisch gevormd stedenbouwkundig ensemble ontstaat. De erfscheiding langs de achtertuinen bestaat uit een hekwerk met klimop. De woningen van type 2 zijn woningen op vrije kavels en worden op een organische manier ten opzichte van elkaar geplaatst. De woningen zijn weliswaar van verschillende eigenaren maar dienen door één architect als één totaalbeeld te worden ontworpen. Dit vanwege de afstemming van de gevels ten opzichte boven: het zuidelijk deel van de Veldstraat; een sobere variant van typisch Tegelse bebouwing midden: rijke metselwerkdetails bij woningen in de Veldstraat onder: de Hoogstraat

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication