50

50 BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN HET HOOG CRITERIATABEL DEELGEBIED ‘HET HOOG’ grondgebonden woningen / vrije kavels type 1: geschakelde seniorenwoningen type 2: vrije kavels Situering Zijdelingse afstand Oriëntatie Type 1: geschakeld. Type 2: vrijstaand en incidenteel geschakeld. Type 1: voorgevel gericht op het woonerf. Rooilijn aan de straat, verspringend ten opzichte van elkaar. Type 2: voorgevel gericht op de woonstraat. Over het algemeen rooilijn aan de straat, verspringend ten opzichte van elkaar. Hoofdvorm Bouwmassa Bouwhoogte Kapvorm Gevelaanzicht Gevelopbouw Gevelgeleding Type 1: één bouwmassa. Type 2: één hoofdgebouw al dan niet met geschakeld bijgebouw. Type 1: 1 tot 1,5 bouwlaag met kap Type 2: 1 tot 2 bouwlagen met kap Type 1: zadeldak met dakkapel Type 2: wisselend; zadeldak, mansarde dak, schilddak; al dan niet met wolfseinden. Samenhangend en evenwichtig Geen blinde zijgevels grenzend aan de openbare ruimte Dorps; passend bij het oude centrum. Levendig beeld met variatie in dakvormen, dakrichting, goothoogte, percelering, verspringende rooilijn. Naast schikking, schakeling en dakvormen is ook kleur, materiaal en techniek van de traditionele bebouwing van de ‘Tegelse enclave’ voorbeeldig.

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication