53

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 53 4. VERKEERSAFWIKKELING De ontsluiti ng van Boschkamp kent 3 verkeerscategorieën, die allen 2-richti ngverkeer hebben: de ‘Singel’, woonstraten en woonerven. Daarnaast is er een langzaamverkeerverbinding. Singel De ‘Singel’ - groen aangegeven op nevenstaande kaart - is de nieuwe hoofdontsluiti ngsweg van zowel de wijk Maasveld als Boschkamp. Hierdoor wordt de Boskampstraat ontlast. De weg heeft een breedte van 6 meter en trott oirs van minimaal 2 meter. De rotonde op de Venloseweg zorgt voor een soepele verkeersafwikkeling. Woonstraat Deze straten zijn blauw aangegeven op nevenstaande kaart. Het betreft zowel bestaande straten (donkerblauw) als een nieuwe straat (lichter blauw). De nieuwe woonstraat krijgt een breedte van 5 meter en trott oirs van 1,5 meter. Daar waar de woonstraten aantakken op de ‘Singel’ zijn plateaus (1, 2 en 3) voorzien om het verkeer te remmen en aldus de veiligheid te borgen. De bestaande Hoogstraat en de Veldstraat behouden hun oorspronkelijke profi el maar worden heringericht. Nieuw is dat de Hoogstraat een doodlopende straat wordt en dat het zuidelijke deel van de Veldstraat niet vanaf de ‘Singel’ in te rijden is. Door deze ingreep worden deze straten alleen belast met bestemmingsverkeer en wordt de verkeersdruk sterk verminderd. De verkeerssituati e op het noordelijk deel van de Veldstraat blijft ongewijzigd. Woonerf Binnen het plan zijn een 2-tal gebieden aangemerkt als ‘woonerf’. In deze gebieden is alleen sprake van bestemmingsverkeer. Het betreft de doorsteek door ‘het Hoog’ en het ‘achterom’ naar de nieuwe woonstraat van ‘het Veld’. Langzaamverkeer Diagonaal door de wijk loopt een langzaamverkeerroute. Vanuit het oude dorp loop je via ‘het Hoog’ naar ‘het Veld’. Daar waar je de ‘Singel’ kruist is een plateau (4) voorzien voor een veilige oversteek evenals op de kruising met de Veldstraat (5). Vandaaruit kun je doorlopen naar de uiterwaarden van de Maas via de wijk Maasveld. vanaf deze zijde is de Hoogstraat straks niet meer in en uit te rijden; hier ligt het keerpunt voor de auto’s komende vanaf de Markt. Fietsers kunnen via een fi etssluis wel in en uitrijden.

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication