61

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 61 6. GROENSTRUCTUUR Er is ruim ingezet op groen in de wijk. Naast veel bomen in de straten en groene erfafscheidingen zijn er ook 3 groene pleinen voorzien. Binnen het plan blijven bestaande bomen zoveel mogelijk gehandhaafd ook al zijn deze qua soort niet conform de keuze voor de nieuw aan te planten bomen. Bomen in de straat Voor de bomen in de straat is qua soortkeuze en groott e sprake van een driedeling: - bomen langs de ‘Singel’; - bomen in de woonstraten; - bomen op het woonerf. Bomen langs de Singel De ‘Singel’ krijgt een markante eenzijdige laanbeplanti ng voor een duidelijke geleiding van de weg. Het begin en het einde van de ‘Singel’ zijn te beschouwen als ‘groene poort’. De bomen worden eenzijdig geplant om de woningen aan de overzijde zoveel mogelijk zon te geven. De toe te passen bomen zijn van de 1e groott e. Het ritme van de bomen wordt grotendeels bepaald door de positi e van de langsparkeerplaatsen en de in- en uitritt en. Bomen in woonstraten en woonerven De woonstraten en woonerven krijgen beide bomen van de 2e groott e, elke een eigen soort. Solitaire bomen en bomen op groene pleinen Er zijn 3 groene pleinen in Boschkamp voorzien met elk een eigen karakter: (1) een verlaagd groen ‘speelplein’ bij de ‘poort’ vanuit Maasveld; (2) een inti eme dorpse brink in ‘het Hoog’ (3) en het bestaande groen op grondgebied van Antares waar kinderen de kans krijgen om meer avontuurlijk te spelen. Alle pleinen fungeren als plek van samenkomst voor jong en oud; naast speelvoorzieningen voor de kinderen zijn er ook zitmogelijkheden. De bomen op de brink in ‘het Hoog’ hebben bij voorkeur duidelijke hutt enbouwen in het groen bij Antares (3) groene wanden van klimop als erfafscheiding het verdiepte groene plein (1) heeft een zitrand seizoenskenmerken (bloei, herfstkleur) en/of een bijzondere takkenstructuur. Aanplant in diverse maten zorgt voor een gevarieerd en natuurlijk beeld. Groene erfafscheiding zij- en achtertuinen Alle erfafscheidingen van zij- en achtertuinen bestaan uit een vast hekwerk waartegen klimop zal groeien. Op die manier zijn alti jd groene wanden gewaarborgd en ontstaat een rusti g en eenduidig beeld. In de hekwerken zijn toegangspoorten geïntegreerd. Ook de huidige muur aan de achterzijde van het perceel van Antares wordt in zijn geheel met klimmers beplant opdat een groene wand ontstaat. groene brink (2) met bomen

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication