63

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 63 7. OPENBARE RUIMTE Materialisati e en kleurgebruik verhardingen Voor een eenduidig en rusti g beeld wordt gewerkt met een basisvloerbedekking voor trott oirs, parkeerhavens, pleinen en woonerven. De basisvloerbedekking wordt uitgevoerd in één soort materiaal (betonklinker) en één kleurstelling die donker van toon is en past bij de gebakken klinker op de Grotestraat. Daar doorheen lopen de rijlopers die worden uitgevoerd in zwart asfalt. Trott oirs De trott oirs langs de rijlopers worden verhoogd aangebracht door middel van een trott oirband. Op de woonerven ligt de verharding op één niveau (van gevel naar gevel) met een molgoot in het midden. Parkeervakken Langsparkeren vindt plaats in parkeerhavens. De havens zijn bestraat met een materiaal dat gelijk is aan de basisverharding. Als aanduiding van de haaksparkeervakken worden in de basisverharding vlakken aangeduid in een afwijkende donkere kleur. De maat van deze vlakken is kleiner dan de gereserveerde maat van 2.50 x 5.00 meter voor een parkeerplaats waardoor de vlakken in de basisvloerbedekking komen te liggen. Waar nodig gebruik maken van varkensruggen. Betonnen elementen en straatmeubilair Alle betonnen elementen en materialen als banden en bijbehorende hulpstukken, varkensruggen, kerende elementen en dergelijke worden standaard uitgevoerd in antracietkleurig beton. Straatmeubilair zoals onder andere masten, paaltjes en prullenbakken hebben een neutrale kleurstelling zoals zwart of antracietgrijs. Verlichti ng De eenzijdig geplaatste verlichti ng langs de ‘Singel’ is in principe functi oneel. In woonstraten en woonerven dient de verlichti ng ook te zorgen voor sociale veiligheid en comfort. Sfeerverlichti ng wordt ingezet om bomen(groepen) en markante kopgevels aan te lichten. Erfafscheiding voortuinen De erfafscheiding tussen de openbare ruimte en de voortuin wordt in principe gerealiseerd door lage tuinmuurtjes. Op specifi ek aangeduide plekken wordt gewerkt met een hogere tuinmuur om duidelijk stedenbouwkundige eenheden te creëren. De vormgeving dient in duidelijke samenhang met de gevel te zijn. In de tuinmuren zijn toegangspoorten geïntegreerd. Hondentoilet In Plan Boschkamp is één hondentoilet voorzien. Hiervoor is de brede grasberm aan het begin van de ‘Singel’ beschikbaar.

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication