7

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 7 INLEIDING In 2008 is er een afspraak gemaakt tussen Antares Woonservice en de gemeente Venlo om de ontwikkeling van locati e Boschkamp acti ef op te pakken. Daarom is aan DLA+ landscape architects BV de opdracht gegeven vorm en inhoud te geven aan de stedenbouwkundige invulling van locati e Boschkamp en de bijbehorende beeldkwaliteit. Doel is het realiseren van een aantrekkelijk woongebied in directe samenhang met de omgeving, maar met een herkenbare eigen identi teit. Antares Woonservice is voornemens om ca. 115 grondgebonden woningen (huur & koop plus vrije kavels) en een appartementenblok van 12 wooneenheden (huur & koop) te realiseren op de locati e Boschkamp te Tegelen. Voorliggend beeldkwaliteitplan gaat in op de beeldkwaliteitaspecten zoals de stedenbouwkundige ordening, de architectuur en typologie van de bebouwing en de inrichti ng van de openbare ruimte. Van belang is niet alleen de kwaliteit van de individuele kavel, maar vooral ook van Boschkamp als geheel en hoe het zich schikt naar haar omgeving. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor Welstand.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication