9

BEELDKWALITEITPLAN PLAN BOSCHKAMP TEGELEN 9 1. LOCATIE BOSCHKAMP Locati e Boschkamp ontleent haar naam aan het gelijknamige gebied dat parallel is gelegen aan de lineaire structuren van de Maas met haar uiterwaarden en de Rijksweg Nijmegen-Maastricht. Boschkamp ligt ingeklemd tussen de Hoogstraat - Oude Markt en de Veldstraat en sluit direct aan op de achtertuinen van de villarand aan de Venloseweg en het terrein van de Keramische Industrie Limburg (K.I.L). De ruimtelijke ordening van het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de (cultuur)historische eigenheden van de plek zoals het kavelpatroon en de karakteristi eken van de aangrenzende gebieden, te weten het oude dorp Tegelen, de villa’s aan de Venloseweg, de Veldstraat (noord) en de achterliggende nieuwe woonwijk Maasveld. Hieronder worden deze gebieden kort besproken. Het oude dorp Tegelen Boschkamp ligt tegen het oude dorp Tegelen (de Tegelse enclave) aan en was inderti jd in gebruik als agrarisch bouwland. De Hoogstraat vormde vanouds de scheidslijn tussen de bebouwing en het akkerland van Boschkamp. De Oude Markt - waar de Hoogstraat de Oude Marktstraat snijdt - was het logisti eke hart van de historische infrastructuur en vormde het eerste plein van Tegelen met een cluster oude boerderijen met rooilijnen direct aan de straat rondom een herdenkingsboom met veldkruis. Het gebied heeft langzaamaan ernsti g aan oorspronkelijkheid ingeboet. Wat resteert, is de pleinvorm, één boerderij en de boom met het kruis. De Oude Markt was direct verbonden met ‘het Onderst Maasveld’ (het huidige ‘Maasveld’) via de Veldstraat, desti jds aangeduid als ‘Groen Wegsken’. De Oude Markt is hierdoor te beschouwen als een belangrijk cultuurhistorisch ankerpunt. Tijdens de industrialisati eperiode ontwikkelen zich in Tegelen kleinschalige, ambachtelijke werkplaatsen tot typologisch bijzondere industriegebouwen. Voorbeelden zijn onder andere de kleiwarenfabrieken en IJzergieterij Hekkens. Dit bijzondere pand, gelegen tussen de Hoogstraat en de Grotestraat, en het pand van de K.I.L. aan de Veldstraat hebben hun architecturale invloed op het plangebied. De villa’s aan de Venloseweg Aan de Grotestraat / Venloseweg worden in de 19e eeuw chique monumentale villa’s gebouwd, soms naast kleinere arbeiderswoningen. De Tegelse kleiwarenindustrie produceert bakstenen die vanzelfsprekend worden verwerkt in deze woningen. De rijke en typische Tegelse baksteenarchitectuur is dan ook kenmerkend in dit gebied. De villa’s zijn gebouwd op ruime kavels en hebben daarom een groen karakter. Een van de villa’s is eigendom van Antares Woonservice. Een gedeelte van hun grondgebied is beplant en grenst aan Boschkamp. Afgesproken is dat dit groenperceel aan de toekomsti ge wijk ‘in bruikleen’ wordt gegeven; met andere woorden: het blijft eigendom van Antares maar mag worden gebruikt door de bewoners van Boschkamp. Aan de Venloseweg, op de zichtas vanaf de Munt, stond vroeger Villa ‘Lengs’, de dubbele villa die in WOII is verwoest. Een markering van die plek in de vorm van een groter gebouw is cultuurhistorisch gezien wenselijk. Hiermee wordt de reeks grote villa’s geconti nueerd tot in Boschkamp. De Veldstraat (noord) en de nieuwe woonwijk Maasveld Hoewel de Veldstraat een historische weg is dateert de bebouwing aan het noordelijk deel van de Veldstraat van eind 20e eeuw. Van later datum is de nieuwe woonwijk ‘Maasveld’, een reeds afgerond uitbreidingsplan in de gemeente Venlo. De wijk is gelegen in de opgehoogde uiterwaarden van de Maas en omvat in totaal 880 woningen en appartementen, een nieuwe basisschool en een wijkpark. Maasveld is ruim van opzet met veel groen, diverse waterparti jen en een unieke ligging direct aan de Maas. De architectuur is zeer gevarieerd en van deze ti jd.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication