101

101 Oranjewoud, Meerjarenplan ‘Buren Back to the Future’ Provinciale Commissie Gelderland van de Bond Heemschut, Wolters, W. en Chr. Scharten, Op zoek naar reactiveringsmogelijkheden van het kasteelterrein bij de stad Buren Provincie Gelderland, Belvoir 3, Provinciaal Cultuurhistorisch Beleid 2009-2012, kadernota 23 februari 2009 Provincie Gelderland, Nota Ruimte 2006 Provincie Gelderland, Streekplan Gelderland 2005 Provincie Gelderland, Integraal Uitvoeringsprogramma 2007 Royal Haskoning, rapport over het verbinden van de Korne met recreatiegebied Belgert Spaan, F.; Geschiedenis van Oosterhout, Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o. Vloten, J. Van; Nederlandsche geschiedzangen, II, 152-153. Oorspronkelijke bron: Geuseliedtboeck 1581 websites dutchrevolt.leidenuniv.nl/nederlands/geografi e/b/buren.htm vanlangelaer.blogspot.com/2008/09/het-einde-van-de-kasteeltuin-buren.html www.absolutefacts.nl/kastelen www.bhic.nl www.buren.nl www.burenenoranje.nl www.cbs.nl www.culemborg.nl www.geldersarchief.nl www.gelderland.nl www.gelderlander.nl www.henri-fl oor.com

102 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication