12

12 Alessandro Pasqualini - Alessandro Pasqualini (1493-1559) was een Italiaanse architect uit de tijd van de renaissance. Hij werd geboren in Bologna en was van adellijke afkomst. In Rome leerde hij het werk kennen van de architecten Rafaël, Baldassare Peruzzi en Donato Bramante. In 1530 maakte hij kennis met Maximiliaan van Egmont, zoon van Floris van Egmont, Graaf van Buren, Heer van IJsselstein en Leenheer van Grave. Van Egmont was onder de indruk van de Italiaanse architectuur van die tijd en nam Pasqualini in dienst als bouwheer. Pasqualini zou 18 zoekt die met name in innovatieve strategieën op het gebied van erfgoedplanning en cultuurtoerisme. Daarom heeft de gemeente DLA+ landscape architects uit Groesbeek gevraagd om een opzet te maken voor een ontwikkelingsvisie, die zich concentreert op de toekomst van het bijzondere erfgoed dat het oude stadje Buren vertegenwoordigt. Het resultaat is deze Koepelvisie ‘Oranje Buren’, die tot doel heeft voorstellen te doen voor bescherming, ontwikkeling en herwaardering van het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed van het vestingstadje Buren en directe omgeving. Deze koepelvisie is richtinggevend. Uitgaande ván en met respect vóór de oorspronkelijke kernwaarden (landschappelijk, cultuur- en (steden)bouwhistorisch, toeristisch-recreatief), wordt gezocht naar nieuwe, eigentijdse ‘vertalingen’ van vroegere en huidige cultuurhistorische waarden, functies en betekenissen. Deze vertalingen zullen concreet zijn, structureel en integraal. Maar bovenal zullen ze belangrijke nieuwe economische impulsen moeten genereren en leiden tot meer welvaart en meer welzijn voor de inwoners. De gemeente zal de koepelvisie ook hanteren bij de toetsing en waardering van nieuwe initiatieven, plannen en projectvoorstellen. Vandaar dat in de visie ook een set van criteria is opgenomen. Visionair plan van aanpak De Koepelvisie Oranje Buren is een visionair plan van aanpak. In die omschrijving liggen meteen ook de twee hoofdkenmerken besloten: aan de ene kant formuleert de koepelvisie de visie en de ambitie van de gemeente waar het de toekomstige ontwikkeling betreft. En aan de andere kant is het een masterplan dat heel concreet de kaders schetst van de gewenste ontwikkelingen en meteen ook een voorschot neemt op de praktische invulling door behalve met een groot aantal projectsuggesties ook te komen met een drietal zogenaamde drive-in-foto-expositie Agri-Cult is een foto-expositie in de buitenlucht van uitvergrote foto’s in een polder achter Zonnemaire. De foto’s zijn geïnspireerd op het platteland, met een eigen interpretatie van iedere fotograaf. Agri-Cult is een initiatief van Stichting Zonnemaire Buitengewoon, in samenwerking met Lisa Harty van Public Art South West in Devon, Engeland. Het project in Engeland bestaat uit een opdracht aan schoolleerlingen om de geschiedenis van het lokale platteland te bekijken aan de hand van oude archieffoto’s, individueel onderzoek en eigen, recente foto’s. Fotografe Jennie Hayes van Arts Development moedigde de leerlingen aan om creatief na te denken

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication