31

3 31 EEN KLEURRIJK PERSPECTIEF 3.1 De koepelvisie Ambitie: uitbouwen kernidentiteit ‘Oranjestad’ De gemeente Buren wil het bijzondere en hoogwaardige cultuurhistorische erfgoed dat binnen haar grenzen ruim voorhanden is, duurzaam veiligstellen voor de toekomst en vervolgens gastvrij ontsluiten voor het publiek. En wel op zulk een onderscheidende en hoogkwalitatieve manier, dat Buren-stad weer een groeiend aantal bezoekers gaat trekken, dat bovendien gemiddeld langer blijft . Op deze wijze wil Buren nieuwe economische impulsen genereren, die blijvend leiden tot meer welvaart en welzijn voor de inwoners. Dit duurzaam veiligstellen wordt slechts voor een deel gezocht in conservering en restauratie. Het accent zal vooral liggen op het creëren van nieuwe, onderscheidende invullingen van het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed. De nadruk daarbij ligt op het verder uitbouwen en versterken van de kernidentiteit ‘Oranjestad’. Goed erfgoedbeleid loont Dat het de moeite waard is in cultuurhistorisch erfgoed te investeren, bewijst bijvoorbeeld het Belgische Brugge, waarvan het historische centrum voorkomt op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad ‘leeft ’ letterlijk van het toerisme. Ook Buren heeft ondervonden dat goed erfgoedbeleid loont. In 1968 namelijk werden na een grootscheepse restauratie onder de toenmalige burgemeester Sandick de oude stadskern, de omliggende landerijen en het kasteelterrein aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Daarnaast kregen veel individuele panden, de stadsmuur, de omwalling, de stadsgracht en het kasteelplantsoen een monumentale status. Met als aangenaam gevolg dat Buren gedurende een aantal decennia een echte publiekstrekker was en dat de belangstelling de stad geen windeieren legde. Doel koepelvisie: sturen, aanjagen en inspireren Als Buren weer hogere bezoekersaantallen wil genereren – dat is immers de ambitie – dan zal het zich duidelijk moeten

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication