36

36 Trekschuit en trekvaart - Een trekschuit is een rivierschip, dat door een paard of door menselijke kracht vanaf de wal werd voortgetrokken. De trekschuit werd vooral gebruikt voor het vervoer van passagiers. Het ontstaan van de trekschuit wordt wel in verband gebracht met de opening van het kanaal Willebroek-Brussel in 1561, het oudste kanaal van België. Willem van Oranje zou in 1577 met een trekschuit over dit kanaal gereisd hebben. In de 17e en 18e eeuw waren er in de gewesten Holland en Friesland veel verbindingen die met trekschuiten werden onderhouden. Dat gebeurde op goed bevaarbare rivieren en riviertjes, maar vaak werden ook speciale kanalen gegraven voor trekschuiten, de zogenaamde ‘trekvaarten’. Zo’n trekvaart maakte regelmatig vervoer van personen en post mogelijk omdat men niet afhankelijk was van de wind. zolang dat maar niet strijdig is met de eigen exclusiviteit en de eigen belangen. En strijdigheid ligt daar wel op de loer. De 2400 km lange Oranjeroute telt namelijk 35 plaatsen in Nederland, België en Duitsland, die zich misschien allemaal wel willen profi leren als dé Oranjestad. Een visie met twee gezichten: visionair én concreet Het gaat, zoals gezegd, om een visie op hoofdlijnen, een programmatisch kader dat zowel structureel als integraal is en voldoende fl exibel om ook over tien, twintig jaar nog actueel te zijn. De koepelvisie opteert bovendien voor een breed draagvlak en zet in op zowel de korte als de middellange termijn. Daarnaast – in onze inleiding hebben we het al even aangestipt maar we herhalen het hier graag – is deze koepelvisie zowel visionair als concreet. Het visionaire karakter vindt zijn uitwerking in een complex van onderling verbonden ontwikkelingsperspectieven, die we hierna in paragraaf 3.2 zullen bespreken. Concreet is de koepelvisie in de zin dat zij niet alleen de kaders schetst van de gewenste ontwikkelingen maar meteen ook een voorschot neemt op de praktische invulling daarvan. Elk ontwikkelingsperspectief mondt namelijk uit in één gidsproject en in diverse concrete projectsuggesties (zie hfd. 4). Voornaamste ontwikkelingsprincipe: transponeren Deze Koepelvisie Oranje Buren is sturend in de zin dat ze aangeeft waar (nieuwe) kansen liggen voor een succesvolle ontwikkeling en waardering van het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed van Buren en de directe omgeving van het stadje. Bij het in kaart brengen van die kansen hebben we gebruik gemaakt van transpositie als voornaamste ontwikkelingsprincipe. ‘Transponeren’ wil zeggen dat we – met respect voor de landschappelijke, cultuurhistorische, (steden)bouw-historische én toeristisch-recreatieve kernwaarden en kernkwaliteiten – zoeken naar nieuwe, eigentijdse ‘vertalingen’ van vroegere cultuurhistorische Ook de ANWB promoot het picknicken. Zij introduceert `Picknicken in Nederland’, een gids waarin 40 bijzondere picknickplekken in Nederland worden benoemd. Variërend van een museumtuin, een levendige stek voor kinderen tot een idyllische plek aan het water. In samenwerking met het blad Buitenleven zijn 40 schitterende locaties samengebracht. Bij elke locatie staat interessante achtergrondinformatie vermeld, aangevuld met praktische tips. Bijvoorbeeld informatie over kanoverhuur, leuke wandel- en fietsroutes of in sommige gevallen de naastgelegen kaasboerderij, maar ook het telefoonnummer van het plaatselijke VVV-kantoor. Picknickliefhebbers die zich vóór de picknick culinair willen uitleven, vinden achterin verrassende recepten. www.anwb.nl Het Bostheather uit Amsterdam combineert picknicken en voor

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication