38

38 - Holland werd de ‘snebbeschuit’ hiervoor veel gebruikt. In Noord-Holland werden trekschuiten veelal als ‘kaag’ aangeduid. Een scheepstype dat zeer veel voor trekvaart is gebruikt is de ‘snik’. Als trekschuiten door een paard in draf getrokken werden haalden ze naar schatting een snelheid van zo’n zeven kilometer per uur. Aansluiting bij provinciaal beleid Het ambitieniveau van zowel de Koepelvisie Oranje Buren als de Ontwikkelingsvisie Burense Stroomrug sluit direct aan bij het cultuurhistorische beleid van de Provincie Gelderland, zoals dat in de drie opeenvolgende Belvoirnota’s is vastgelegd. In de nota’s Belvoir 1 en 2 is geformuleerd hoe de provincie haar cultuurhistorisch erfgoed wil bewaren en versterken. Daarmee heeft zij kunnen voorkomen dat veel typisch Gelderse cultuurhistorische waarden versnipperden of zelfs verdwenen. Het streven van de nota Belvoir 3 (2009-2012) is dan pro-actief iets te doen ter bescherming van de monumenten, archeologische vindplaatsen en waardevolle landschappen, die steeds meer bedreigd worden door oprukkende bebouwing en economische activiteiten. Met Belvoir 3 richt de provincie zich dus op de uitvoering. De Gelderse identiteit blijft de rode draad. De provincie zet nadrukkelijk in op gebiedsgericht beleid, op basis van de cultuurhistorische kenmerken (DNA’s) die voor de tien programmagebieden in Gelderland – waaronder het Rivierengebied – zijn bepaald. De provinciale vierstapsstrategie Om haar centrale doelstelling te realiseren, hanteert de provincie een vierstapsstrategie. De eerste stap is begrijpen, draagvlak en besef voor cultuurhistorische waarden creëren (Belvoir 1). De tweede stap is het identifi ceren en waarderen van deze cultuurhistorische waarden zodat mensen en organisaties ervoor willen zorgen en erbij betrokken willen zijn (Belvoir 2). De derde stap staat in het teken van borgen en zorgen, ervoor zorgen dat mensen en organisaties die cultuurhistorische waarden, zo nodig met hulp van de provincie, duurzaam in stand houden en ontwikkelen (Belvoir 3). De vierde stap ten slotte, moet erin resulteren dat men in Gelderland ook daadwerkelijk kan genieten van al die fraaie gebouwen, landschappen en archeologische parels ‘als onlosmakelijk deel van de eigen leefomgeving’. Dat levert een daadwerkelijke maatschappelijke Slag om Grolle De Slag om Grolle is een terugkerend reënactment waarbij het Beleg van Grol (nu Groenlo) door Frederik Hendrik uit 1627 wordt nagespeeld. Deze slag is herschreven en wordt iedere twee jaar nagebootst. Alles wat er tijdens dit drie daags evenement plaats vindt moet zo dicht mogelijk bij de historische waarheid komen. Vanuit de hele wereld komen reënactors (mensen die de levende geschiedenis naspelen), die in drie dagen tijd de Slag om Grolle naspelen op historische grond. Per dag vechten de reënactors anderhalf uur lang: rapieren kletteren, kanonnen bulderen, de Hollanders komen steeds dichter bij de stel

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication