41

41 reële ontwikkelingsperspectieven te schetsen. In het kader van de koepelvisie zelf zijn dat er in principe drie, die integraal verbonden zijn en – niet geheel toevallig – corresponderen met de kleuren oranje, groen en blauw. Het Oranje-perspectief zoomt in op sublimering van de relatie met het vorstenhuis, het Groene-perspectief concentreert zich op de toekomst van het kasteelterrein en de Toeren en het Blauweperspectief stelt scherp op de Korne en de stads- en slotgracht. Daarnaast is er – in het kader van de bredere Ontwikkelingsvisie Burense Stroomrug – het perspectief van Buren als transferium. Verdere uitwerking We zullen de ontwikkelingsperspectieven navolgend afzonderlijk bespreken en per perspectief globaal aangeven hoe de verwezenlijking van de gemeentelijke ambitie naderbij gebracht kan worden. In hoofdstuk 4. Gidsprojecten en projectsuggesties werken we de perspectieven verder uit in de vorm van een drietal gidsprojecten. Daarnaast doen we voorstellen voor diverse andere projecten. Integraal geheel Het kasteelterrein, de Korne en de ‘Oranje loper’ – die beide verbindt – vormen één integraal geheel. Het oranje, het groene en het blauwe perspectief zijn complementair, ze sluiten zowel inhoudelijk als fysiek naadloos op elkaar aan. Zo versterken ze elkaar. Bovendien dienen ze één en hetzelfde doel: ze zijn gericht op het verhogen van de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het stadje en daarmee op het vergroten van de economische potentie. in 1647 op 63-jarige leeftijd, een jaar voordat de Vrede van Münster getekend werd; de onderhandelingen voor dat verdrag waren al vertraagd door zijn steeds slechtere gezondheid. Frederik Hendrik had de bijnaam ‘mooi Heintje’, omdat hij nogal wat vrouwen het hof maakte.

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication