7

meer innovatie, cultuur en cultuurhistorie – en mevrouw Monique de Rooij – provinciaal programma-adviseur – die beiden voor de Provincie Gelderland bemoeienis hebben met dit project. Verder dank ik uiteraard al diegenen die aan de totstandkoming van deze uitgave hebben bijgedragen, onder wie Jan Th ijssen, Cees Hoogteijling, Dick Derkse, Willem Wolters en Henny de Heus. De toekomst van het oude stadje Buren wortelt in haar rijke verleden. De gemeente zal dan ook alles doen wat in haar macht ligt om uitvoering te geven aan de, in deze koepelvisie geschetste toekomstperspectieven. Ik hoop dat u zich, net als ik, door de inhoud van deze visie laat inspireren! Gert-Jan van Ingen Portefeuillehouder

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication