80

80 museale erfgoed ook dat van - het Korps Politietroepen, de Rijksveldwacht, de Gemeenteveldwacht en de Rijks- en Gemeentepolitie in onderbracht. Sindsdien draagt het weeshuis de naam ‘Museum der Koninklijke Marechaussee’, of kortweg ‘Marechausseemuseum’. In het museum is overigens ook aandacht voor verleden (tot 1953) en erfgoed van het Koninklijk Weeshuis. Door de eeuwen heen hebben de Oranjes een nauwe band Het overgebleven deel van deze dreef heet nu Haagse Uitweg. ‘Zochers tuin’ fi xeren Het huidige kasteelterrein, dat ‘Plantsoen’ wordt genoemd, is in feite het deels verwilderde rudiment van de ‘landschapstuin’ die in 1861 naar ontwerp van K.G. Zocher is aangelegd. Het betreft een wandelpark met kronkelende paden, dat zich op en binnen de vroegere buitenste omwalling bevindt. Omdat Zocher daarvan nogal wat grond gebruikte voor de aanleg van zijn park, is van die buitenste omwalling weinig meer over. Zocher maakte van de oude kasteeltuinen dus een landschapstuin. Het patroon van kronkelende paden is voor een belangrijk deel nog intact. Het voorstel is dan ook dat patroon te respecteren, c.q. fi xeren bij de inrichting van het totale kasteelterrein. Onder meer door de paden weer goed vrij te maken en de loop van die paden ‘vast te leggen’ door op diverse plaatsen (bij kruisingen, bochten e.d.) parkbomen te planten. Onder de bomen wordt een ecologische onderlaag aangeplant van passende kruiden en kruidachtige planten. gehouden met het weeshuis. Bekend is dat koning Willem III in 1855 en 1898 het weeshuis bezocht heeft. In het recentere verleden waren de koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana op bezoek in het weeshuis. [nl.wikipedia.org; www. stamboomforum.nl; www. geldersarchief.nl; www. marechausseemuseum.nl] Museum Buren & Groen ontvangstplein Het is de bedoeling dat het centrale terrein, bestaande uit een groot lager gelegen grasveld, de functie krijgt van groen ontvangsten evenementenplein. Dat ‘groen’ is essentieel. Wanneer er geen evenementen zijn heeft het terrein namelijk een groen aanzien en vormt samen met de omliggende tuin van Zocher -. Ten tijde van een evenement kan het eenvoudig en in korte tijd omgetoverd worden tot een kleurig plein waarop allerlei voor dat evenement noodzakelijke voorzieningen tijdelijk een plaats krijgen (tenten, podia en tijdelijke overkappingen). Dit groene ontvangstplein wordt het parkachtige decor van allerlei bestaande en nieuwe evenementen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie: muziek, theater, kunst, oranjemarkt. Maar ook voor festivals, waarbij deelevenementen in het stadje zelf kunnen het wandelpark met kronkelende paden

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication