84

84 - al dateert het laatste offi ciële bezoek alweer van Koninginnedag 1991, toen de complete koninklijke familie acte de présence gaf. • Het Koninklijk Weeshuis werd in 1612 gebouwd in opdracht van Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje. • Diezelfde Maria is in 1616 als laatste bijgezet in het familiegraf van de Egmonts in SintLambertus kerk te Buren. • Nog steeds dragen onze vorsten de titel Graaf/ Gravin van Buren. Niet alleen koningin Wilhelmina bediende zich daarvan ook Willem Alexander, die onder de naam ‘W.A. van Buren’ meedeed aan de Friese Elfstedentocht. Dankzij grote persoonlijke inspanningen wist Jan Thijsen zijn Oranjemuseum te realiseren. In 1987 vond hij voor zijn oranje-collectie onderdak in het monumentale raadhuis aan de Markt in Buren en begonnen de voorbereidingen voor de inrichting. Dat oude raadhuis overigens, was vanaf 1555 van een staketsel met opgespannen doek – zoals dat in Nijmegen is gerealiseerd met de voormalige Donjon op het Valkhof. Tegelijk zal ook de open zichtrelatie vanaf de Buitenhuizenpoort hersteld worden. Dat zicht loopt nu stuk tegen de dichte beplanting aan de voorzijde van het kasteelterrein. De voorzijde van het terrein zal dus opener worden, hetgeen inhoudt dat een deel van de dichte beplanting bij de brug en de gracht zal verdwijnen. Uiteraard wordt met de grootste zorgvuldigheid bekeken hoe bijzondere elementen in een nieuwe inrichting kunnen worden geïntegreerd, zoals de – deels Joodse – begraafplaats. Voor wat de tennisbaan op het voormalige kasteelterrein betreft : met de beheerders zijn al vóór de conceptie van deze koepelvisie langlopende contracten afgesloten. De ontwikkeling tot groen ontvangst- en evenementenplein vindt daarom vooralsnog ‘om de tennisbaan heen’ plaats. Reminiscentie kasteel Binnen dit project wordt ook gezocht naar mogelijkheden om de herinnering aan het kasteel zelf zichtbaar, tastbaar of anderszins beleefbaar te maken. Een dergelijke reminiscentie kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door de contouren van kasteel en voorburcht in de grazige ondergrond aan te geven met behulp van cortenstaal of ander materiaal dat met het maaiveld gelijk blijft en dus letterlijk geen struikelblok vormt voor het publiek of voor de evenementen die er plaats gaan vinden. Zeker vanaf de hoger gelegen delen rondom het terrein wordt zo een indruk gegeven van de omvang en de vorm van het kasteel. Verder bieden kasteelterrein, wandelpaden en Toeren voldoende ruimte en gelegenheid om op de een of andere manier de herinnering aan het kasteel en zijn historie op te roepen dan wel te verbeelden. Bijvoorbeeld via een voortgezette historische ommegang waarin de voornaamste episoden uit de historie van het kasteel en zijn Valkhof Nijmegen

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication