92

92 tisch, en betekent zoiets als - ‘rechts gelegen’. Het zou de tegenhanger zijn geweest van de gouw Swifterbant (‘links gelegen’), die ten noorden van de Veluwe gelegen moet hebben maar grotendeels in de golven van het latere Almere (meer) verdwenen is. Mogelijk ook verwijzen beide namen naar het Latijn. Teister zou verwant kunnen zijn aan het Latijnse ‘dexter’, dat ‘rechts’ betekent en Swifter naar ‘sinister’ dat ‘links’ betekent. moeten worden. Voor welk optie men ook gaat, voor beide geldt dat zij de Waterpoort naar Buren representeren en die status ook moeten weerspiegelen in zowel inrichting en aankleding als uitstraling. Zo zou de toegang vanaf de Korne gemarkeerd kunnen worden op een wijze die stilistisch aansluit bij de markeringen aan begin en einde van de Oranje Loper in het stadje zelf. Voor de eerst te realiseren haven ligt de naam al bijna voor de hand: (Willem-)Alexanderhaven. Als verwijzing naar en eerbetoon aan onze kroonprins, die nog steeds de titel Graaf van Buren draagt. Promenade naar Buren-stad Vanuit beide optionele jachthavens wordt het mogelijk om per fl uisterboot of andersoortig klein vaartuig (amfi bisch?) naar Buren te varen/over te steken, daar op een daartoe bestemde aanlegplaats af te meren en zo via het water het stadje met een bezoek te vereren. Vervolgens kan men genieten van alles wat Buren – Oranjestad bij uitstek – allemaal te bieden heeft aan vaste zowel als incidentele culturele en cultuurhistorische hoogtepunten. Verder wordt het mogelijk om ook te voet of per fi ets vanaf de haven(s) naar het stadje te gaan. Vanaf de grote jachthaven zou dat kunnen over een promenade met boulevardachtige uitstraling, die gedeeltelijk via de Toeren en de Hennisdijk, de Kornedijk en de Dreef loopt, op het voorterrein van het kasteel uitkomt en daar aanhaakt op de Oranjeloper. Vanaf de kleinere jachthaven zou een dergelijke promenade de Tielseweg kunnen oversteken en vervolgens langs het bestaande fi etspad op via de Kornebrug – ter hoogte van de Peperstraat aan de zuidzijde van het stadje – aan kunnen sluiten op de Oranjeloper. Deze route voert de wandelaar of fi etser langs het onvolprezen panorama dat de stad juist aan die kant te bieden heeft .

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication