94

94 - Buren bij Kaarslicht Op de avond van de 17e december 2011 vindt de tiende editie plaats van een festijn dat drijft op de muzen van het licht met ontelbare kaarsen en fakkels. Zo tegen zevenen ’s avonds gaan alle straatlantaarns uit en ontvouwt zich een feeërieke en betoverend schouwspel in de historische binnenstad van Buren. De tijden van Charles Dickens en Anton Pieck herleven. Overal in het stadje staan koren te zingen en zijn er optredens van verschillende toneel- en muziekgezelschappen. Een betere gelegenheid om in hogere kerstsferen te komen, bestaat er nauwelijks. ‘Buren bij Kaarslicht’ is een lichtfeest zonder weerga dat van ver uit de omgeving mensen naar het historische stadje lokt. 4.4 Overige projectsuggesties Project: koepelorganisatie versterken Sturing en inrichting In paragraaf 3.3 (‘Succesfactoren en projectcriteria’) hebben we gewezen op de noodzaak van een koepelorganisatie, die sturing en richting geeft aan nieuwe plannen, initiatieven en projecten. Want hoewel de gemeente behalve welwillende faciliteerder en inspirator ook in concrete zin zal initiëren, worden voorstellen vanuit de publiek-private hoek met open armen ontvangen. En met deze koepelvisie als voorbeeld- en toetsingsinstrument zal de gemeente doen wat in haar macht ligt om de realisatie van veelbelovende plannen dichterbij te brengen. De taak van de koepelorganisatie zal bestaan in het initiëren, sturen en begeleiden van alle mogelijke samenwerkingsvormen en het (met steun van de gemeente) faciliteren, organiseren en coördineren van evenementen (evenementenkalender). Project: communicatieplan Merk Buren slim aan de man brengen Alle voorgestelde projecten en maatregelen hebben tot doel Buren aantrekkelijker te maken voor een breed (doel)publiek. En wel zo dat Buren zich daarbij signifi cant onderscheidt van vergelijkbare toeristischrecreatieve bestemmingen. Het lijkt misschien een open deur, maar dat doelpubliek moet dan wel weten dat dit Buren met al zijn hoogtepunten er (nog steeds) is. Omdat de middelen voor eff ectieve – en veelal prijzige – reclamecampagnes vooralsnog ontbreken, moet gezocht worden naar slimme alternatieven.

95 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication