11

Stop eenzaamheid zelf Vrijwilligersorganisatie HipHelpt draagt bij aan het Waddinxveens preventieakkoord en start de pilot ‘Stop eenzaamheid Zelf’. Deze methode helpt mensen zelf iets te doen aan hun gevoelens van eenzaamheid. Door het coronavirus heeft iedereen minder sociaal contact waardoor een eenzaam gevoel kan ontstaan. Voor degenen die zich al langer eenzaam voelden, is nu de uitgelezen periode om hiermee aan de slag te gaan. De oplossing voor eenzaamheid moet niet worden gezocht bij externe factoren, maar juist door te focussen op wat jezelf zou kunnen doen om uit de eenzaamheid te komen. De methode uit het praktische boek: ‘Stop eenzaamheid zelf’ sluit volledig bij deze gedachte aan. Met dit werkboek kun je zelf aanpakker van je eigen eenzaamheid worden. Je leert met dit werkboek meer inzicht te creëren en contacten aan te gaan en relaties te verdiepen. Zo kun je zelf bereiken dat je voldoende handvatten krijgt om je sociale leven weer opnieuw vorm te geven. Het werkboek bestaat uit verschillende onderdelen die je in veertien weken samen met een vrijwilliger doorloopt. Iedere week komt er een thema aan bod, bijvoorbeeld over de invloed van eigen gedachten en verwachtingen. Het lijkt bijna alsof we zeggen: ‘Zoek het zelf maar uit’!. Toch is er bewust gekozen om de methode deze titel te geven, want het is bewezen dat het in de praktijk het best werkt: eenzaamheid bij de bron aanpakken! Carla en Janny zijn vorig jaar op verzoek van het bestuur van HiP Helpt gestart om het project “Stop eenzaamheid zelf” hier in Waddinxveen uit te rollen. Aantal vrijwilligers HipHelpt met kwart gestegen sinds begin coronapandemie Het aantal hulpbieders via HipHelpt is sinds de coronacrisis in Waddinxveen met een kwart toegenomen. In totaal zijn er nu 145 mensen die ingeschreven staan bij HipHelpt om voor een ander iets te kunnen betekenen: bij iemand op bezoek gaan, een wandeling maken samen of wat klusjes doen. Hulpvragers zijn over het algemeen wat oudere medemensen die hun kinderen verder weg hebben wonen en hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het mooi houden van hun tuin. Het gaat dan om licht snoeiwerk en onkruid verwijderen. Bij de klusjes horen ook een lamp ophangen, verven of een kast in elkaar zetten. Hulpvragers zijn mensen met een klein sociaal netwerk of weinig financiële middelen. Hart voor de ander in coronatijd De afgelopen twee jaren heeft corona haar invloed gehad op de Waddinxveense samenleving. Problematiek rondom werkloosheid, relaties, armoede, eenzaamheid en sociale participatie zijn verder toegenomen. Tegelijkertijd werd ook zichtbaar dat Waddinxveen een hechte gemeenschap heeft. In periode van nood is te zien dat de gemeente, beroeps- en vrijwilligersorganisaties intensiever en beter met elkaar zijn gaan samenwerken. “Om nu en in de toekomst te bouwen aan een zorgzame samenleving vindt de PCW het belangrijk om naast de inzet van de gemeente en beroepsorganisaties (zoals het voorbeeld van Agathos hulpverlening op de volgende pagina) ook de maatschappelijke ondersteuning van vrijwilligers en daaraan verbonden organisaties te blijven stimuleren”, zegt PCW-raadslid Sylvia van de Krol. “Alleen dan zijn wij in staat om Waddinxveners hoopvolle kansen te bieden. Het is fantastisch om te zien dat er buurtappgroepen ontstaan waar buren elkaar willen en gaan helpen door bijvoorbeeld medicijnen en boodschappen voor elkaar te halen of de hond uit te laten, bijvoorbeeld als mensen in quarantaine zitten door corona.” Zomaar twee opmerkingen van een hulpvrager: “Ik verheug me altijd erg op het bezoek van de dame die bij mij komt. Ik voel me dan even niet zo alleen.” “De vrijwilliger is heel vriendelijk. Ze helpt me met veel dingetjes en we doen gezellig een bakkie af en toe.” Dit is hart hebben voor de ander: echt omzien naar elkaar. Wat kost het om samen een bakkie te doen of een wandeling te maken af en toe? Het kost tijd en wat liefde, maar wat krijg je ervoor terug? Misschien een glimlach, maar zeker een mooiere samenleving waar aandacht is voor elkaar. Ook vrijwilliger worden? Kijk op www.hiphelpt.nl/waddinxveen De PCW omarmt en stimuleert de inzet van kerken en vrijwilligersorganisatie om hier blijvend een bijdrage aan te leveren. Van de Krol noemt als voorbeeld initiatieven als Care4Family, Vluchtelingenwerk, HipHelpt, Jobhulpmaatje en Schuldhulpmaatje. “Hun werk ondersteunen wij van harte in praktijk en in de gemeenteraad.” Vanuit het samenwerkend netwerk en ondersteuning van bijvoorbeeld het preventieakkoord kunnen ook deze partijen een essentiële bijdrage leveren. “Daarbij blijft het van belang om oog te hebben voor vroege signalering. Hoe eerder de mogelijke problemen kunnen worden aangepakt, hoe minder groot de schade.”

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication