0

Verkiezingskrant Maart 2022 Volg ons! @kiespcw Maak kennis met PCW lijsttrekker Jannes Berghout PCW gaat voor duurzaam: hoeveel windmolens zijn daarvoor nodig? Hart voor elkaar: Met de prikstok door Waddinxveen! p. 2 p. 4 De PCW wil een huisvestingsfonds voor sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen oprichten. Met dit fonds moet het weer mogelijk worden voor minder draagkrachtige huurders en kopers uit Waddinxveen een woning in hun eigen dorp te verkrijgen. Het idee voor het huisvestingsfonds komt mede van Albert Kerssies, PCW raadslid en tevens wethouderskandidaat voor de lokale christelijke partij die de krachten van de lokale ChristenUnie, SGP en de Hervormde Kiesvereniging Waddinxveen bundelt. “Dit fonds, wat door de gemeente zou moeten worden ingesteld, zou bijvoorbeeld kunnen worden gevuld door een verplichte bijdrage van de bouwers van de dure koopwoningen in Waddinxveen. Met dit fonds kunnen de koopwoningen voor starters goedkoper worden aangeboden en ook de grond voor sociale huurwoningen lager worden belast. Hierdoor dragen de dure koopwoningen bij aan de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen en het betaalbaar houden van de goedkopere koopwoningen.” Het inrichten van zo’n fonds vraagt p. 13 PCW pleit voor huisvestingsfonds uiteraard nog nadere uitwerking, erkent Kerssies. “Maar dat er iets nodig is om de woningmarkt ook voor huurders en starters open te houden, is duidelijk.” Fijn wonen is een grondrecht Kerssies zet zich als directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties ook in zijn dagelijks werk in voor goede woningen voor iedereen. Waddinxveen is een prachtig dorp met veel groen, maar heeft de uitdaging om wel echt een dorp te blijven, stelt hij in een interview in deze verkiezingskrant. Met betaalbare woningen, juist ook voor mensen uit het eigen dorp. Voor de PCW is een goed woningbeleid daarom een belangrijk speerpunt deze verkiezingen. “Het zou me veel waard zijn als de inwoners van Waddinxveen over tien jaar zeggen dat er echt sociaal woningbeleid is gevoerd. Dat de verschillen niet uit de hand zijn gelopen. Fijn wonen is een grondrecht en dat gun ik iedereen.” Zie pagina 6 voor het interview met Albert Kerssies ‘Wij kiezen PCW omdat de partij omzien naar elkaar op de eerste plaats zet’ In onze verkiezingskrant laten we verschillende inwoners aan het woord: wie zijn zij? En waarom stemmen zij op de PCW? Naam Klaas-Wouter en Evelien van Vuuren en hun kinderen: Levi, Jesse, Micha. Beroep Klaas-Wouter is projectleider in het IJsselland Ziekenhuis en Evelien is jurist bij de Nederlandse Politiebond. Hoelang woonachtig in Waddinxveen Klaas-Wouter woont er nu ongeveer 28 jaar en Evelien woont hier heel haar leven al, 33 jaar. Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Wij hebben hart voor onze buurt, school en kerk. Waarom stem je op de PCW? Wij stemmen op de PCW omdat zij omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan. Zij zet in op verenigingsleven, voorzieningen voor kinderen en jongeren en wat wil doen aan toenemende eenzaamheid. Ook krijgt de PCW onze stem omdat zij zich inzet voor een veiligere verkeersomgeving rondom scholen. Verder stemmen wij op de PCW omdat wij vertrouwen hebben in de bestuurskracht van de partij.

‘Ik wil oog hebben voor de ander en benaderbaar zijn’ Maak kennis met de nieuwe PCW-lijsttrekker Jannes Berghout ‘Eer om lijsttrekker te zijn’ In Waddinxveen werken de ChristenUnie, de SGP en de Hervormde Kiesvereniging nauw samen binnen de Protestantse Combinatie Waddinxveen. Jannes Berghout is namens de ChristenUnie afgevaardigd om deel uit te maken van de PCW-fractie. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij de nummer 1 op de lijst. “Ik vind het een eer dat alle drie de besturen dat vertrouwen in mij hebben. Het is een verantwoordelijkheid die ik zeker voel, maar het geeft ook energie. Als lijsttrekker ben ik dan wel het uithangbord, we doen dit werk natuurlijk met een heel team. Daarin wil ik ook echt een verbinder zijn; iedereen heeft zijn rol. Er is zoveel kennis en kunde in onze fractie, we proberen ieders kracht te benutten.” Hij is ambitieus en wil zich altijd voor de volle honderd procent geven, maar leeft daarbij ook vanuit de afhankelijkheid van God. Jannes Berghout (1990) zet zich dan ook vooral in voor wat vandaag van belang is. Dat doet hij als directeur van een basisschool, echtgenoot en vader van drie jonge kinderen, maar ook in zijn werk als lijsttrekker en fractievoorzitter van de PCW. Interesse in de politiek had Jannes al van jongs af aan. “Bij ons thuis ging het altijd over politiek; met mijn vader en broers had ik al discussies over politieke thema’s. Ik vond het leuk om daar wat mee te doen.” Daarom werd hij als 18-jarige lid van de ChristenUnie en kort daarna van de PCW. Het is de partij waar hij zich thuisvoelt. Dat zit ‘m onder andere in de Bijbelse principes en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. “Ons christelijk geloof werkt door in de keuzes die we maken, in de manier waarop we samenwerken, luisteren en met inwoners omgaan. Er gaat een bepaald getuigenis vanuit; we willen goed zijn voor onze naaste en de schepping.” In de gemeenteraad van Waddinxveen komt dit geluid in een plaatselijke samenwerking al veertig jaar - sinds 1982 - duidelijk tot uiting. “Toen nam de PCW voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en trad zo als afzonderlijke partijen met één geluid naar buiten. Als lijsttrekker is het aan mij om de waarden en normen van de partij uit te dragen. Het is mijn hoop dat mensen zich kunnen identificeren met wat ik zeg. Als me dat niet lukt? Dan heb ik iets fout gedaan.” Zorgen voor kwetsbare inwoners Door een helder geluid en de principes zoveel mogelijk in de prak2 tijk te brengen, heeft de PCW een sterke positie verworven in de Waddinxveense gemeenteraad. Van daaruit wil de partij zich ook de komende periode weer met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. Volgens Jannes is een woonplaats veel meer dan alleen de plek waar je huis staat. “Het is de plek waar je mensen ontmoet. Waar je kennissen, vrienden en wellicht familie hebt wonen. Of je je ergens thuisvoelt hangt voor een groot deel samen met de mensen om je heen. Heb je die contacten niet, dan kan er veel verdwijnen.” De zorg voor de meest kwetsbare inwoners ligt Jannes dan ook na aan het hart. De afgelopen jaren heeft hij zich veel beziggehouden met het sociaal domein. Voor mensen die niet zelfredzaam zijn, vindt hij het ideaalbeeld van de participatiesamenleving niet haalbaar en realistisch. “Het streven naar een samenleving die leidt tot actieve burgers die naar vermogen bijdragen is goed voor de houdbaarheid van de publieke voorzieningen op de lange termijn. Het fundamentele risico voor de participatiesamenleving is echter dat zij die de actieve solidariteit het meest nodig hebben, die dreigen te missen. Voor hen zal een georganiseerde vorm van solidariteit nodig zijn én blijven.” Juist voor die mensen wil hij zich graag inzetten. Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld Jannes had graag gezien dat er vanuit de landelijke politiek meer geld was gegaan naar de gemeenten. “Gemeenten hebben te weinig geld gekregen om hun zorgtaken goed uit te kunnen voeren. Daardoor kampen veel gemeenten met grote tekorten.” Ondanks dat is hij ook trots op het feit dat er dankzij de ChristenUnie ruim 2 miljoen beschikbaar is gekomen voor de ouderenzorg. Daarnaast is hij woordvoerder financiën en wil hij hierbij ook heel graag zijn ver

antwoordelijkheid nemen. “Het is zo belangrijk dat we een overheid hebben die doelmatig en verantwoord met de financiën omgaat; het is immers gemeenschapsgeld. Als fractievoorzitter en woordvoerder financiën probeer ik al die verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden en in evenwicht te brengen.” Waddinxveen is voor Jannes het dorp waar hij opgroeide. Zijn ouderlijk huis staat om de hoek, zijn kinderen gaan naar dezelfde basisschool als hij ging en de mannen met wie hij vroeger voetbalde, ziet hij nu terug op het schoolplein. Maar hij zoekt zijn contacten niet alleen in het vertrouwde. Ook met onbekenden maakt hij graag een praatje. “Als ik naar de winkel loop, kan ik het niet laten om met veel mensen een babbeltje te doen. Ik wil oog hebben voor de ander, weten wie iemand is en wat hij nodigt heeft.” Eigenlijk is dat binnen de politiek niet anders, geeft hij aan. “Ook dan ben je continue in gesprek met mensen, die soms kwetsbaar zijn en jou nodig hebben omdat ze zelf geen ingang hebben. Ook in mijn politieke rol wil ik belangstelling tonen, uitnodigend en benaderbaar zijn. Als PCW organiseren we daarom onder andere wijkspreekuren en benaderen we actief organisaties, verenigingen en ondernemers. Maar we praten ook met de dorpsdichter, de scouting of de fysiotherapeut. Zo willen we dicht bij de mensen staan.” Oog voor maatschappelijk middenveld In aanloop naar de komende verkiezingen vindt Jannes het belangrijk dat de PCW oog heeft voor het maatschappelijk middenveld. “Niet alleen focus op werk, maar ook ruimte voor gezinsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Door een eerlijker belastingstelsel en een betere arbeidsmarkt.” In zijn eigen drukke bestaan is het zijn echtgenote die de balans tussen werk en privé goed weet aan te geven, maar ervaart hij ook de afhankelijk van God. Jannes: “Gelukkig ben ik getrouwd met een heel lieve en krachtige vrouw die mij steunt en de grenzen bewaakt. Daarnaast is het niet iets wat we zelf in de hand hebben. We zijn allemaal afhankelijke mensen en hebben iedere dag opnieuw de kracht en gezondheid nodig van onze hemelse Vader. Ik zie het als een zegen dat ik iedere dag opnieuw de gezondheid ontvang om mijn werk te mogen en kunnen doen. Hij alleen geeft kracht en wijsheid.” We zijn allemaal waardevol En de toekomst? Ondanks zijn liefde voor de politiek en een carrière vol mogelijkheden, kijkt Jannes niet te ver vooruit. “Als ik iets heb geleerd in de politiek is het dat je de dingen wel kunt uitstippelen, maar dat het altijd anders gaat dan je voor ogen hebt. Een mooie nieuwe periode met de PCW is voor mij de nabije toekomst. Ik vind het geweldig dat ik op deze manier echt iets kan betekenen voor inwoners van Waddinxveen. Dat geldt trouwens voor iedereen, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en vrijwilligers. Ik probeer op deze manier iets terug te geven, anderen doen dat op andere wijze. We hebben allemaal onze eigen gaven en kwaliteiten en zo zijn we allemaal waardevol op onze eigen manier.” ‘De PCW heeft oog voor het dorp’ Naam Annemarie en Rick Hagen en hun 3 kinderen. Beroep Annemarie: Leerkracht groep 7 en teamleider bovenbouw op de Bethelschool in Waddinxveen. Rick: Gymdocent en teamleider onderbouw bij Yuverta in Alphen ad Rijn. Hoelang woonachtig in Waddinxveen: Vanaf onze geboorte, dus inmiddels meer dan 35 jaar. Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Wij hebben hart voor kinderen en de jeugd. We gunnen het elk kind dat zij net als wij kunnen ge-nieten van opgroeien in een dorp als Waddinxveen. Dat zij buiten kunnen spelen in het groen zoals het Gouwebos, dat zij zich zowel ’s avonds als overdag buiten veilig voelen. Het dorpse met de faciliteiten van een stad. Waarom stem je op de PCW: De PCW heeft oog voor het dorp Waddinxveen. Enerzijds voor groei, maar zij hechten ook belang aan het dorpse karakter. PCW vindt voldoende goede faciliteiten voor een groeiend dorp erg belangrijk. Daar ben ik het als bestuurslid van de plaatselijke korfbalclub natuurlijk helemaal mee eens. Ook staan we achter het christelijke karakter van de partij. Wij vinden het belangrijk dat een christelijk geluid in ons dorp nog steeds hoorbaar is. ‘Dorps karakter en alle benodigde voorzieningen dichtbij’ Naam Bartjan Vollmuller Beroep “Ik ben sinds afgelopen zomer lerarenopleider rekenen-wiskunde op hogeschool iPabo in Amsterdam.” Hoelang woonachtig in Waddinxveen? “Vanaf mijn geboorte, al 23 jaar.” Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? “Ik heb hart voor goed onderwijs waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Net zoals een school moet een dorp een plek zijn voor iedereen.” Waarom stem je op de PCW? “Waddinxveen is voor mij een goede combinatie van het dorpse karakter en alle benodigde voorzieningen. De goede uitgangspositie ten opzichte van de grote steden heeft mij in mijn studententijd veel geboden. Alles binnen handbereik hebben, maar toch het gevoel hebben dat je het hele dorp kent, is een prettig gegeven. Ik vind het belangrijk dat er in de politiek vanuit respect voor elkaar gehandeld wordt, wat aansluit bij de christelijke normen en waarden die de PCW als uitgangspositie neemt. Daarom stem ik op de PCW.” 3

Hart voor duurzaamheid ‘Wij willen samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen’ Duurzaamheid is een onderwerp waar we de laatste jaren veel over horen. Begrijpelijk, want om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet ook Nederland minder broeikasgassen uitstoten. Maar wat betekent dat voor Waddinxveen? Wat kunnen wij doen aan duurzaamheid en waarom? En wie moet er nu wat doen? Lambert den Dekker, woordvoerder duurzaamheid namens de PCW, neemt ons graag mee in het standpunt van deze partij. “Ik vertel graag hoe wij als PCW omgaan met het thema duurzaamheid.” De uitspraak ‘zoveel mensen, zoveel meningen’ gaat ook op voor duurzaamheid. De één zet alles op alles vanuit de wens om een betere wereld achter te laten voor zijn kinderen en kleinkinderen, de ander denkt dat het haar tijd wel zal duren en weer een ander vraagt zich af of het allemaal wel zin heeft. Ja, er zijn veel vragen te stellen als het om duurzaamheid gaat. Laten we daarom met een belangrijke vraag beginnen: waarom zouden we ons bezighouden met duurzaamheid? God geeft een opdracht: zorg goed voor Mijn schepping De PCW wil handelen vanuit de Bijbel. In de Bijbel geeft God ons de opdracht om goed voor Zijn schepping te zorgen. Dat hebben we de afgelopen decennia niet altijd even goed gedaan. De keerzijde van onze economische welvaart is dat wij de aarde uitbuiten en uitputten door het enorme verbruik van grondstoffen en energie. Nu al zien we hiervan de effecten in het verlies aan biodiversiteit en weersextremen. Maar ook generaties na ons zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Als PCW zien we het als onze opdracht om hier wat aan te doen. Ook in Waddinxveen. We zien drie belangrijke zaken waarmee we aan de slag kunnen gaan: 1. Inzetten om minder te gebruiken Als eerste moeten we ons inzetten om minder te gebruiken. Minder energie, minder grondstoffen, minder plastic, etc. Daardoor blijft er minder afval achter en zullen er minder broeikasgassen worden uitgestoten. De gemeente moet een belangrijke rol spelen door deze boodschap steeds onder de aandacht te blijven brengen bij de inwoners en de bedrijven. Er zijn gelukkig al veel inwoners die hier heel bewust mee omgaan. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Jaël in het kader. 2. Duurzaam opwekken van elektriciteit Het tweede waar de PCW zich de komende tijd voor wil inzetten is het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ook al zouden we minder energie gaan verbruiken, er zal nog steeds sprake zijn van elektriciteitsverbruik. Wij willen daarom graag dat zoveel mogelijk van dit verbruik lokaal in Waddinxveen wordt opgewekt. De PCW kiest bewust voor een mix van zowel energieopwekking door zonnepanelen als door windmolens. Het kost te veel ruimte om het hele elektriciteitsverbruik van Waddinxveen met zonnepanelen op te wekken. Ook is het zo dat zonne-energie vooral in de zomer opgewekt wordt. Met alleen zonnepanelen hebben we dus geen goede balans. Natuurlijk willen we graag dat al die zonnepanelen en windmolens op de juiste plekken worden neergezet. De PCW wil daarom onderzoeken of er naast de vier bestaande windmolens nog twee bijgeplaatst kunnen worden. Door het plaatsen van windmolens langs de A12/A20 en eventueel langs de randen van de bedrijventerreinen, wordt overlast in de bebouwde kom voorkomen. Voor de zonnepanelen zien we kansen op de daken van woningen en bedrijven, maar het is de verwachting dat dit niet voldoende zal zijn. Daarom willen we ook graag dat locaties worden onderzocht waar op grotere schaal zonnepanelen gelegd kunnen worden. Denk hierbij aan parkeerterreinen en stukken grond langs bijvoorbeeld provinciale wegen zoals de Verlengde Bentwoudlaan. De opgave om duurzamer energie op te wekken is groot (lees hierover meer in het kader). De PCW vindt daarom dat de gemeente goed moet onderzoeken wat zij zelf gaat doen om de doelstellingen te halen. De gemeente zal een actieve rol moeten spelen en wellicht ook zelf mee moeten doen met de ontwikkeling van bijvoorbeeld grote zonneprojecten. En dan op zo’n manier dat ook inwoners kunnen deelnemen en kunnen profiteren van een lagere energierekening. Duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen Het derde punt gaat over het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen. Er wordt veel gesproken over het aardgasvrij verwarmen van woningen. Het is belangrijk om ook op deze manier de CO2-uitstoot te verminderen. De PCW vindt dat het aardgasvrij maken van wijken en buurten niet te geforceerd moet gaan. . In grote delen van Waddinxveen kan met een combinatie van aardgasketels en elektrische warmtepompen (zogenaamde hybride systemen) tegen lagere kosten in een hoger tempo CO2-uitstoot verminderd worden. Uit onderzoek blijkt dat dit een betaalbare oplossing is waarmee in veel woningen op korte termijn veel CO2 bespaard kan worden. 3. Net als bij het duurzaam opwekken van elektriciteit is ook de warmtetransitie een grote opgave. Bewoners moeten daarom goed ondersteund worden door de gemeente. De PCW zou graag zien dat de gemeente samen met (lokale) ondernemers een aanbod voor bewoners verzorgt. Enerzijds een aanbod dat past bij de verschillende woningen. Maar anderzijds ook een financieel aanbod, zodat het verduurzamen van de woning voor iedereen haalbaar én betaalbaar is. 4

Dit is nodig om in 2030 de helft van de energie duurzaam op te wekken Het totale elektriciteitsgebruik van woningen, bedrijven en instellingen in Waddinxveen bedroeg in 2020 ongeveer 192 Óf 500.000 m2 zonnepanelen. Dit zijn ongeveer 70 voetbalvelden strak vol gelegd met zonnepanelen. miljoen kWh. Als we in 2030 hiervan ongeveer de helft duurzaam willen opwekken is het volgende nodig: • • Óf 10 grote windmolens (extra ten opzichte van de 4 bestaande). Vanwege ruimte en balans wil de PCW graag een mix. Dat zou betekenen dat er in de komende 8 jaar 250.000 m2 zonnepanelen en 5 grote windmolens geplaatst moeten worden. Jaël de Kool: ‘Fijn als de gemeente met een collectief voorstel kan komen’ Een duurzaam leven betekent voor ons als gezin met drie kleine kinderen om heel bewust te leven. Het gaat dan over zorg voor de natuur, maar ook over het niet klakkeloos meegaan in bijvoorbeeld het steeds kopen van nieuwe nieuwe spullen of de keuze voor het gemak. Wij maken daarin keuzes die bij ons als gezin passen. Binnen ons gezin zijn we allemaal fysiek gezond en gaan we binnen Waddinxveen bijna altijd lopend of met fiets. De kinderen zijn het dan ook gewend om veel buiten te zijn. Ook hebben een moestuin achter ons huis. Dat is een leuke hobby en de kinderen leren dat eten niet vanzelfsprekend in de supermarkt ligt. Maar soms hebben we ook gewoon nieuwe kleding, schoenen of een regenpak :) nodig. Als we dit kopen bij een lokale winkel is dit misschien niet de meest duurzame, maar wel gewoon een goede keuze. Dat is denk ik ook de vrijheid waarin we mogen leven. Zonnepanelen hebben wij niet op ons dak liggen. Toen we hier een paar jaar geleden over gingen nadenken, woog de investering niet op tegen het lage elektriciteitsverbruik wat we hebben. Wij hebben onder meer geen wasdroger en een niet al te grote koel- vriescombinatie. Hierdoor blijft ons elektriciteitsgebruik heel laag. De volgende stap is natuurlijk om van het gas af te gaan, maar dat vergt heel veel investering en uitzoekwerk. Ons huis staat in een fijne buurt maar is wel ruim 60 jaar oud met een houten vloer en een slecht geïsoleerde gevel. Het zou heel fijn zijn als de gemeente hierbij kan meedenken, advies kan geven en bijvoorbeeld met een collectief voorstel kan komen. ‘PCW heeft zich bewezen als bestuurspartij’ Naam Hendrik & Aline Hak en hun 6 kinderen Beroep Sierteeltsector / Boomkwekerij Hoelang woonachtig in Waddinxveen? Hendrik, geboren en getogen Waddinxvener en Aline sinds 2002 Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Ons hart gaat open voor een prettig en leefbaar Waddinxveen waar toekomstperspectief wordt geboden voor de huidige inwoners en ondernemers, maar waar zeker ook gewerkt wordt aan de toekomst van de generatie na ons. Met als belangrijke sleutelwoorden: bewoonbaar, betaalbaar, bestuurbaar maar wel met de betrokkenheid van iedere inwoner. Waarom stem je op de PCW? Allereerst vanuit onze christelijke identiteit, het omzien naar iedere doelgroep vanuit een gedrevenheid en kracht puttend vanuit ons geloof. Maar zeker ook omdat de PCW in voorgaande jaren zich echt bewezen heeft in het opbouwen en goed besturen van ons mooie Waddinxveen. Niet alleen bouwen maar ook zorg dragen voor goede ontsluiting horen bij een goede en leefbare woonomgeving en dat laat deze partij ook zien in het dagelijks besturen. 5

‘Waddinxveen moet wel een dorp blijven’ Albert Kerssies zet zich in voor groen Waddinxveen met passende woningmix. Met een stevige groei van het inwoneraantal op komst door de vele nieuwbouwplannen, doet Waddinxveen er goed aan te zorgen voor een mooie woningmix. De PCW hecht veel waarde aan een verantwoord woningbeleid. Albert Kerssies, raadslid en werkzaam als directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), vertelt wat er volgens hem nodig is voor een juiste mix en welke factoren verder van belang zijn. ‘We moeten wel binnen de contouren van het dorp blijven.’ Het is alweer even geleden dat Kerssies met zijn gezin neerstreek in Waddinxveen. Meer dan twintig jaar, lacht de man die in Wageningen ’gewasbescherming’ studeerde en onder meer in Aalsmeer en Hoofddorp woonachtig en werkzaam was. ‘’We hebben in 2001 een huis betrokken aan de Weidezoom. We waren heel gecharmeerd van de berken die in de straat stonden en vonden ook het Gouwebos prachtig. Destijds was Waddinxveen nog lang niet zo volgebouwd als nu, er werden toen ook nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Wat de groei betreft, is het de laatste tijd hard gegaan.” De uitbreiding van het woningaanbod kreeg vooral gestalte met de aanleg van de wijk Triangel, weet Kerssies. In economisch opzicht heeft die ontwikkeling de gemeente bepaald geen windeieren gelegd. Door de vele woningbouwplannen die er op stapel staan zal Waddinxveen– nu 31.000 inwoners - over tien jaar de grens van veertigduizend inwoners aantikken. ‘’De PCW vindt een groei tot veertigduizend nog wel verantwoord”, zegt Kerssies, die langzaam maar zeker een loopbaanswitch maakte en de gewassen verruilde voor de woningbranche. ‘’Maar dan is het ook wel genoeg. We willen binnen de contouren van het dorp blijven en willen de buitengebieden met rust laten. Waddinxveen is altijd een groene gemeente geweest met een dorps karakter en die kwaliteit moet intact blijven.” ‘Wij herkennen ons in de bijbelse waarden’ Naam Dirk en Hilda Lont-Bezemer Beroep Gepensioneerd Hoelang woonachtig in Waddinxveen? Sinds mei 2019 Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Allereerst (klein)kinderen, familie, vrienden, kerk. Op dorpsniveau denken wij aan: toegankelijkheid tot gebouwen, maar ook onderwijs, zwemles, gemeentelijke voorzieningen, betaalbare huisvesting voor alle inwoners. Waarom stem je op de PCW? Dit is de eerste keer dat wij PCW kunnen stemmen. Er is verbondenheid, omdat twee van onze zonen politiek actief zijn: de een is ChristenUnie/SGP wethouder in Oudewater en de ander is lid van de ChristenUnie steunfractie bij waterschap Delfland. De ChristenUnie probeert politiek te bedrijven op basis van Bijbelse waarden: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden; een dienende overheid; beheer de aarde. Welke waarde kennen wij toe aan bijvoorbeeld participatie; mobiliteit; veiligheid; cultuur; sport; natuur; vestigingsklimaat? Die (budget)keuzes vragen samenwerking tussen partijen met verschillende uitgangspunten. Dat herkennen wij in de PCW. 6

Kerssies – “ik was weinig groen gewend in mijn nieuwbouwwijk in Aalsmeer en Hoofddorp en vind het heerlijk wonen in Waddinxveen”- stelt dat een verdere uitbreng met beleid moet plaatshebben. Ook met de belangen van minder kapitaalkrachtige mensen moet nadrukkelijk rekening worden gehouden. ‘’Nieuwbouw is duur en lang niet voor iedereen weggelegd. Als je de gemiddelde woningprijs in Triangel bekijkt, dan kom je al gauw aan vier ton. De PCW maakt zich sterk voor een eerlijke en sociale woningmix die het voor iedereen mogelijk maakt om in Waddinxveen te wonen. We willen daarbij voorkeur verlenen aan mensen die al in het dorp woonachtig zijn of in het dorp hebben gewoond.” Pratend over het soort woningen dat op Waddinxveens grondgebied moet komen te verrijzen de komende jaren, weet Kerssies dat er verschillende typen te onderscheiden zijn. ‘’Globaal gesproken zijn de huurwoningen op te delen in ‘sociale huur’, ‘middelhuur’ en ‘dure huur’. De koopwoningen kennen ook drie varianten: ‘goedkoop’, ‘middelduur’ en ‘duur’. Als je helemaal voor maximalisatie van de opbrengst zou willen gaan, kun je het best dure woningen plaatsen. Maar dan doe je een flink gedeelte van onze inwoners tekort en dat willen wij echt niet.” Er zal een combinatie van de ongeveer nog te bouwen vierduizend woningen moeten komen die aan de ene kant lucratief is en tegelijkertijd zoveel mogelijk verschillende mensen huisvesting biedt. Het in het leven roepen van een zogenoemd huisvestingsfonds voor de woningen in de goedkopere sectoren kan bijdragen aan dat voornemen. “Een eigen huis is zó belangrijk. Het is de basis van je leven, zonder een eigen woning begin je haast niks. Een eigen woning biedt zekerheid en geeft mensen ook een gevoel van veiligheid. Als je eens kijkt hoeveel hardwerkende twintigers en dertigers in Nederland noodgedwongen bij hun ouders moeten wonen omdat er geen woonruimte beschikbaar is, en hoeveel last ze daarvan hebben. Het is de PCW veel waard om dat in Waddinxveen te voorkomen. Niet voor niets staat het thema ‘wonen’ bij ons als enige van alle partijen echt bovenaan.” Dat Waddinxveen nog voldoende ruimte heeft voor huizenbouw, weet Kerssies als geen ander. De buitengebieden blijven groen als gras, maar gebieden als Suyt l en Suyt ll zijn net als het Sleutelkwartier en De Noordkade prima geschikt voor aanwas. ‘’Ik ben graag met woningbouw bezig. Een mooie woningmix vind ik prachtig, ik kan er echt van genieten. Ik woon inmiddels zelf aan het Nicolaaserf en heb een mooi huis. Maar met een ander meedenken, vind ik hartstikke belangrijk. Het zou me veel waard zijn als de inwoners van Waddinxveen over tien jaar zeggen dat er sociaal woningbeleid is gevoerd. Dat de verschillen niet uit de hand zijn gelopen. Fijn wonen is een recht en dat gun ik iedereen.” Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de bewoners die voornemens zijn nog een flinke tijd in hun huis te bivakkeren. ‘’Bestaande woongebieden moeten ook goed leefbaar blijven. Overal in Waddinxveen moet de kwaliteit goed zijn. De PCW wil daarom ook heel goed bekijken welke wijken aan onderhoud toe zijn. Winkelstrips die voorzien in een lokale behoefte en een sociale functie hebben, willen we in dat kader ook behouden.” PCW wil voorrang voor Waddinxveeners bij nieuwbouwproject Het komt geregeld voor dat (vooral) wintigers en dertigers die al jaren in Waddinxveen woonachtig zijn tevergeefs wachten op een huis. De schaarste aan woningen is groot, waardoor de betreffende doelgroep welbeschouwd geen kant op kan. De PCW staat een beleid voor waarbij in Waddinxveen opgegroeide en woonachtige mensen voorrang krijgen bij het verkrijgen van een deel van de huizen in ’t Suyt II. Dat is een mooie en duurzame wijk met veel potentie die in onze ogen niet alleen door kapitaalkrachtige belangstellenden van buitenaf moet worden bewoond. De PCW vindt een mix van relatief jonge Waddinxveners die betaalbare woningen aanschaffen en rijkere mensen van elders wenselijk. Samen met het CDA en de VVD heeft de partij daarom een motie ingediend waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken of er privaatrechtelijke afspraken met de ontwikkelaar van ’t Suyt kunnen worden gemaakt. Goedkope en middeldure koopwoningen moeten eerst worden aangeboden aan inwoners van Waddinxveen. Middenhuurwoningen moeten met voorrang worden toegewezen aan deze doelgroep. Wat de PCW betreft zouden deze afspraken over voorrang voor Waddinxveners ook kunnen worden toegepast op andere toekomstige bouwprojecten. PCW pleit voor zelfbewoningsplicht koopwoningen Inzicht in woningbehoefte in kaart in Dashboard wonen In een tijd waarin woningen schaars zijn, vindt de PCW het onverantwoord en onfatsoenlijk dat investeerders huizen of appartementen aanschaffen en vervolgens duur gaan verhuren. “Het druist in tegen de gedachte dat een betaalbare eigen woning voor iedereen mogelijk moet zijn”, zegt Albert Kerssies. “Daarom maken we ons sterk voor een zelfbewoningsplicht in Waddinxveen, die de koper verplicht om minimaal drie jaar na aankoop de woning te betrekken. In andere gemeenten hebben we kunnen zien hoe het opkopen van huizen voor verhuur leidt tot aanhoudende huisvestingsproblemen en bijbehorende verontwaardiging. De PCW wil in Waddinxveen ver weg blijven van dergelijke misstanden. Juist omdat wonen een belangrijk recht is, willen we speculeren met woningen tegengaan.” Onlangs diende de PCW samen met het CDA en PvdA/Groen Links met succes een motie in om het zogenoemde gemeentelijke ‘Dashboard Wonen’ aan te vullen met de woningbehoeften van de lokale bevolking. Het betreft een gedetailleerd overzicht waarin de wensen worden belicht per doelgroep: jongeren, ouderen, starters, kleine en grote gezinnen, mensen met weinig geld, etcetera. In het afgelopen zomer verschenen rapport van de Groene Hart rekenkamer over wonen wordt op positieve wijze verwezen naar het reeds bestaande dashboard. Het aangevulde instrument draagt bij een de totstandkoming van een nieuwe woonzorgvisie en aan het gerichter bouwen voor de doelgroepen die het meest dringend behoefte hebben aan een woning in Waddinxveen. 7

40 jaar PCW Al veertig jaar lokale christelijke partij in Waddinxveen De Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) bestaat 40 jaar en doet voor de tiende keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voormalig PCW-raadslid Peter van den Berg schrijft een boek over de PCW en we stellen hem een aantal vragen over dit bijzondere jubileum. Hoe is de PCW ontstaan? In 1982 nam de PCW voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De PCW was een samenwerkingsverband dat bestond uit de HKV, de SGP en de RPF. In 1986 is daar het GPV bijgekomen. Vanaf 2002 bestond de PCW uit de drie huidige bloedgroepen, namelijk ChristenUnie, HKV en SGP. Waarom is de PCW ontstaan? Door de krachten te bundelen wilden de christelijke partijen in het dorp een helder, eensluidend en krachtig christelijk geluid neerzetten in de lokale politiek. Wat moet iedereen weten over 40 jaar PCW? In 40 jaar is de PCW gegroeid van getuigenispartij naar een principiële bestuurderspartij. Door de langere bestuurlijke ervaring is de partij gegroeid in kennis en kwaliteit. De PCW is een eerlijke en betrouwbare partij gebleven, die gewaardeerd wordt door de andere politieke partijen. Uiteraard blijft de PCW wel getuigen door de Bijbelse waarden en normen te vertalen naar politieke standpunten. Wat typeert de PCW? De PCW staat voor christelijk dorpse politiek, betrokken en dichtbij de mensen. Het is dus een partij die opkomt voor zowel het lokale als het christelijke belang. De PCW is als eerste politieke partij begonnen met het houden van een tafeltjesspreekuur in de wijk, ging als fractie op werkbezoek en legde ook als eerste Waddinxveense fractie verantwoording af via jaarverslagen op de website. Peter is van plan D.V. in juni 2022 een boek over de PCW uit te brengen met daarin stukjes van oud-burgemeesters, mengvorm van blogs, cijfers, feiten en principiële besluiten. Principes en praktijk is de werktitel. Hoe uniek is de PCW eigenlijk? In bijna elke gemeente doen christelijke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen onder hun eigen naam of een gezamenlijke lijst. De PCW is uniek in de combinatie van lokale én christelijke partij. Alleen in Wijk bij Duurstede is een vergelijkbare partij met de naam Protestants Christelijke Groepering (PCG). Wist je dat... Henk de Bas 10 van de 11 keer op de kandidatenlijst van de PCW stond? Wist je dat... Heeft de PCW vaak deel uitgemaakt van het college? Joop Neele was in 1990 de allereerste PCW wethouder in het college. Na 10 jaar heeft Wiebrand Dijksterhuis heeft hem in het college opgevolgd voor weer een periode van 10 jaar. Kees de Jong werd daarna voor 8 jaar wethouder. In 2014 hadden we een collegeperiode van 4 jaar zelfs 2 wethouders namens de PCW in het college. Naast Kees de Jong ook Jannette Nieboer-Buitenga met in haar portefeuille de decentralisatie van de jeugdzorg. In 2018 kwam de PCW voor 2,5 jaar in de oppositie. Daarna moest een nieuw college gevormd worden en is Martijn Kortleven in 2020 wethouder geworden namens de PCW. 8 De PCW bij de laatste verkiezingen 40 stemmen tekort kwam voor een zesde zetel? Wist je dat... De heer C.P.W. van de Berg post kreeg als secretaris van de fractie op zijn naam voor de CPW ipv PCW? Wist je dat... Jannette Nieboer 16 jaar politiek actief is geweest voor de PCW?

Speel mee en win! Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer een woord is ingevuld, kunnen de letters van dat woord in de gelijkgenummerde vakjes in de rest van het diagram worden gezet. Probeer, steeds gebruikmakend van de reeds gevonden letters, het diagram helemaal in te vullen en achterhaal zo de oplossing. De oplossing wordt van boven naar beneden in de gemarkeerde vakjes gelezen. Stuur de oplossing voor 14 maart naar info@kiespcw.nl met vermelding van naam en adres. Onder de goede inzendingen worden 3 OPW-cadeaubonnen van €20,- verloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 1. De nieuwe naam van het afvalbrengstation. 2. Deze voetbalclub bevond zich op het terrein waar nu het huidige winkelcentrum staat. 3. De naam van het verpleeghuis in verbouwing. 4. Het aantal treinstations in Waddinxveen. 5. De polder tussen Waddinxveen en Boskoop. 6. De campagneslogan van de PCW. 7. De nieuwbouwwijk met in totaal 9 buurtjes. 8. De monumentale status van de Hefbrug. 9. De achternaam van de nummer 2 op de kandidatenlijst van de PCW. 10. Hiermee vereert de gemeente Waddinxveen personen die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de Waddinxveense samenleving. 11. Een groene long aan de zuidkant van Waddinxveen. 12. Het eerste speerpunt uit het verkiezingsprogramma van de PCW. 13. Naast de Remonstrantse kerk is dit het andere kerkgebouw in Waddinxveen welke is aangewezen als rijksmonument. 14. De naam van het participatieplatform van de gemeente. 15. Het aantal partijen dat meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Waddinxveen. 9

Hulp aan huis helpt gezin met problemen snel weer op weg www.agathos-hulpverlening.nl/waddinxveen Iedere inwoner, jong of oud, moet de zorg en hulp krijgen die nodig is. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.’ Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de PCW belooft nogal wat. Want in elk gezin of familie speelt weleens iets. Rozanne van der Spek werkt bij Agathos hulpverlening en vertelt hoe zij bij Waddinxveners thuis de helpende hand biedt. Jullie bieden hulpverlening aan huis en niet vanuit een kantoor. Waarom is dat zo belangrijk? “Thuis zie ik de leefomgeving. Dat vertelt vaak al veel over hoe het met een gezin gaat. Mensen voelen zichzelf vaak prettiger in de thuissituatie en bij iemand thuis kan ik makkelijker het netwerk in beeld brengen. Kan een buurvrouw misschien helpen? Of familie? Dat gaat allemaal veel laagdrempeliger bij iemand thuis.” Welke hulp bieden jullie precies? “Ons aanbod is divers en afgestemd op wat nodig is. We kunnen begeleiden bij enkelvoudige vragen, maar ook bij meer complexe problematiek. Hierbij kijken we waar mogelijk naar het totaalbeeld en leggen we contact met het netwerk of andere betrokken professionals. Denk bijvoorbeeld aan ouders met relatieproblematiek waarbij school en omgeving zich zorgen maken over het kind. Hoe kunnen we ouders zo ondersteunen dat ze ondanks hun eigen problemen toch goede zorg voor hun kind kunnen bieden? En hoe organiseren we dat samen met het netwerk? Dat klinkt best heftig. “We krijgen ook minder complexe vragen hoor. Bijvoorbeeld over kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en vastlopen in contact met klasgenootjes of moeite hebben met het opbouwen van vriendschappen. Dan kijken we met het kind mee. Wie ben jij? Hoe kun je sociale contacten aangaan? Dat zijn vaak ook veel kortere hulpverleningsvragen waarin wij vrij snel meer afstand kunnen nemen en ouders met hulp van school het weer overnemen.” Hoe komen mensen bij jullie terecht? “Er zijn meerdere aanbieders voor jeugdhulp in Waddinxveen. Het sociaal team verwijst mensen door naar ons als een hulpvraag aansluit bij onze expertises, zoals begeleiding bij vragen rondom autisme of andere psychische problematiek. . We krijgen ook cliënten doorverwezen die gelovig zijn, omdat wij daar als christelijke organisatie goed bij aansluiten.” Jeugdzorg kost de gemeente steeds meer geld. Hoe kan dat? “We zien dat de vraag naar begeleiding in gezinnen en bij jongeren toeneemt. Agathos is al tientallen jaren actief in Waddinxveen, maar nooit hielpen we zoveel mensen als nu. Momenteel begeleiden we zo’n veertig gezinnen of alleenstaanden. Ik denk dat maatschappelijke verandering daar een belangrijke oorzaak van is. De samenleving wordt steeds individualistischer. Mensen zijn minder in staat om met elkaar problemen op te lossen. Minder mensen zijn bijvoorbeeld bij een kerk aangesloten, waar er van nature veel wordt omgezien naar elkaar. Recent heeft ook corona meer spanningen binnen gezin10 nen gegeven. Als wij niet zouden helpen, zou dat op korte termijn misschien goedkoper zijn voor de samenleving. Maar uiteindelijk heeft het tot gevolg dat er bijvoorbeeld meer schoolverlaters zijn en er zwaardere en langdurige hulpverlening noodzakelijk is. Als je er vroeg bij bent, kun je vaak ook sneller de hulp afschalen.” Wat wil je de politiek meegeven? “Ons dorp is enorm in ontwikkeling. De kinderen en jongeren waar we nu voor zorgen, moeten straks ons dorp verder opbouwen. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in hun welzijn. Al die gezinnen, of ze nu al hun hele leven in Waddinxveen wonen, of er net naar zijn verhuisd, gun je een mooie en veilige toekomst. Wij zijn dankbaar als wij daar vanuit onze expertise een steentje aan bij mogen dragen.” Tot slot, heb je nog een tip voor alle ouders die dit artikel lezen? “Het is natuurlijk altijd het fijnst als het lukt om problemen op te lossen zonder inzet van een hulpverlener. Blijf daarom niet te lang rondlopen met problemen in het gezin. Praat erover met vrienden, familie of op school en wees bereid elkaar te helpen.

Stop eenzaamheid zelf Vrijwilligersorganisatie HipHelpt draagt bij aan het Waddinxveens preventieakkoord en start de pilot ‘Stop eenzaamheid Zelf’. Deze methode helpt mensen zelf iets te doen aan hun gevoelens van eenzaamheid. Door het coronavirus heeft iedereen minder sociaal contact waardoor een eenzaam gevoel kan ontstaan. Voor degenen die zich al langer eenzaam voelden, is nu de uitgelezen periode om hiermee aan de slag te gaan. De oplossing voor eenzaamheid moet niet worden gezocht bij externe factoren, maar juist door te focussen op wat jezelf zou kunnen doen om uit de eenzaamheid te komen. De methode uit het praktische boek: ‘Stop eenzaamheid zelf’ sluit volledig bij deze gedachte aan. Met dit werkboek kun je zelf aanpakker van je eigen eenzaamheid worden. Je leert met dit werkboek meer inzicht te creëren en contacten aan te gaan en relaties te verdiepen. Zo kun je zelf bereiken dat je voldoende handvatten krijgt om je sociale leven weer opnieuw vorm te geven. Het werkboek bestaat uit verschillende onderdelen die je in veertien weken samen met een vrijwilliger doorloopt. Iedere week komt er een thema aan bod, bijvoorbeeld over de invloed van eigen gedachten en verwachtingen. Het lijkt bijna alsof we zeggen: ‘Zoek het zelf maar uit’!. Toch is er bewust gekozen om de methode deze titel te geven, want het is bewezen dat het in de praktijk het best werkt: eenzaamheid bij de bron aanpakken! Carla en Janny zijn vorig jaar op verzoek van het bestuur van HiP Helpt gestart om het project “Stop eenzaamheid zelf” hier in Waddinxveen uit te rollen. Aantal vrijwilligers HipHelpt met kwart gestegen sinds begin coronapandemie Het aantal hulpbieders via HipHelpt is sinds de coronacrisis in Waddinxveen met een kwart toegenomen. In totaal zijn er nu 145 mensen die ingeschreven staan bij HipHelpt om voor een ander iets te kunnen betekenen: bij iemand op bezoek gaan, een wandeling maken samen of wat klusjes doen. Hulpvragers zijn over het algemeen wat oudere medemensen die hun kinderen verder weg hebben wonen en hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het mooi houden van hun tuin. Het gaat dan om licht snoeiwerk en onkruid verwijderen. Bij de klusjes horen ook een lamp ophangen, verven of een kast in elkaar zetten. Hulpvragers zijn mensen met een klein sociaal netwerk of weinig financiële middelen. Hart voor de ander in coronatijd De afgelopen twee jaren heeft corona haar invloed gehad op de Waddinxveense samenleving. Problematiek rondom werkloosheid, relaties, armoede, eenzaamheid en sociale participatie zijn verder toegenomen. Tegelijkertijd werd ook zichtbaar dat Waddinxveen een hechte gemeenschap heeft. In periode van nood is te zien dat de gemeente, beroeps- en vrijwilligersorganisaties intensiever en beter met elkaar zijn gaan samenwerken. “Om nu en in de toekomst te bouwen aan een zorgzame samenleving vindt de PCW het belangrijk om naast de inzet van de gemeente en beroepsorganisaties (zoals het voorbeeld van Agathos hulpverlening op de volgende pagina) ook de maatschappelijke ondersteuning van vrijwilligers en daaraan verbonden organisaties te blijven stimuleren”, zegt PCW-raadslid Sylvia van de Krol. “Alleen dan zijn wij in staat om Waddinxveners hoopvolle kansen te bieden. Het is fantastisch om te zien dat er buurtappgroepen ontstaan waar buren elkaar willen en gaan helpen door bijvoorbeeld medicijnen en boodschappen voor elkaar te halen of de hond uit te laten, bijvoorbeeld als mensen in quarantaine zitten door corona.” Zomaar twee opmerkingen van een hulpvrager: “Ik verheug me altijd erg op het bezoek van de dame die bij mij komt. Ik voel me dan even niet zo alleen.” “De vrijwilliger is heel vriendelijk. Ze helpt me met veel dingetjes en we doen gezellig een bakkie af en toe.” Dit is hart hebben voor de ander: echt omzien naar elkaar. Wat kost het om samen een bakkie te doen of een wandeling te maken af en toe? Het kost tijd en wat liefde, maar wat krijg je ervoor terug? Misschien een glimlach, maar zeker een mooiere samenleving waar aandacht is voor elkaar. Ook vrijwilliger worden? Kijk op www.hiphelpt.nl/waddinxveen De PCW omarmt en stimuleert de inzet van kerken en vrijwilligersorganisatie om hier blijvend een bijdrage aan te leveren. Van de Krol noemt als voorbeeld initiatieven als Care4Family, Vluchtelingenwerk, HipHelpt, Jobhulpmaatje en Schuldhulpmaatje. “Hun werk ondersteunen wij van harte in praktijk en in de gemeenteraad.” Vanuit het samenwerkend netwerk en ondersteuning van bijvoorbeeld het preventieakkoord kunnen ook deze partijen een essentiële bijdrage leveren. “Daarbij blijft het van belang om oog te hebben voor vroege signalering. Hoe eerder de mogelijke problemen kunnen worden aangepakt, hoe minder groot de schade.”

Bokser Korving haalt inspiratie in zijn buurtkerk Voormalig topbokser Roy Korving (25) woont vrijwel zijn hele leven al in Waddinxveen. Hij benadrukt de waarde van sport en vindt veel steun in het geloof. Als je iemand niet hoeft te vertellen hoe belangrijk sport voor een mens is, is het Korving wel. De meervoudig Nederlands kampioen boksen ís sport, ademt sport en kan het belang van lichamelijk oefening in Waddinxveen niet genoeg onderstrepen. ‘’Sport geeft je energie en geeft je ook de kans om je hoofd vrij te maken”, zegt de man die geboren werd in Zoetermeer maar al op vroege leeftijd naar Waddinxveen verhuisde. ‘’Als je een vervelende dag vol stress hebt gehad, is er niets fijner dan even lekker lichamelijk bezig te zijn. Je kunt een stuk gaan hardlopen, of voetballen, of flink hard tegen een boksbal rammen. Ik heb zelf altijd heel veel plezier gehad in mijn sport. Ik heb er jaren voor geleefd en de topsport heeft me veel gebracht.” Op negentienjarige leeftijd reeds meldde Korving zich op het wereldkampioenschap in Qatar, waar hij verdienstelijk vijfde werd. Wanneer hij over de ervaring in Azië spreekt, kan hij een glimlach niet verhullen. ‘’Daar stond ik dan, met mijn nog geen twintig jaar. Moest ik het opeens opnemen tegen de kampioen van Rusland. Dat was waar ik altijd voor had gewerkt en ik had de topsport voor geen goud willen missen. Maar ik ben er nu mee gestopt omdat ik aan mijn gezondheid wilde denken.” Korving bokste ruim honderd partijen en wilde geen risico lopen op blijvende hersenschade. Het leven ná het boksen duurt immers nog vrij lang. ‘’Als je gewoon recreatief aan sport doet, loop je dat risico veel minder.” ‘‘Ik ga zelf naar de Hervormde kerk, maar wil vooral doen wat God ons opgedragen heeft. Goed zijn voor een ander en omkijken naar een ander. Daar herken ik veel van in het programma van de PCW.” En dus is Korving nu veel vaker in zijn woonplaats Waddinxveen te vinden. “Ik vind dat we in Waddinxveen best een mooie sportcultuur hebben. Er zijn goede sportaccommodaties, er is een zwembad. Wat dat betreft hebben we niets te klagen. Alleen een goede boksschool is er niet, maar dat kan nog komen. Ik heb zelf veel in Benthuizen getraind en kom daar nog steeds geregeld. Gelukkig heb ik wel gemerkt dat men in Waddinxveen meeleeft met sporters. Wanneer ik in de krant had gestaan, waren er altijd wel mensen in een winkel of op straat die mij aanspraken.” ‘Oog voor elkaar en vooral de zwakken in de samenleving’ Naam Kees Bax Beroep Gepensioneerd en parttime bezig in de farmaceutische industrie. Hoelang woonachtig in Waddinxveen? Vanaf mijn geboorte in 1953 Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Waddinxveen, dat dorp met de faciliteiten van de stad maar nog steeds met een dorps karakter, heeft mijn hart. Allereerst is zondagsrust belangrijk voor me. Geen 24-uurseconomie maar een samenleving waarin we momenten van rust mogen hebben. In de politiek werd zelfredzaamheid standaard op veel items gestempeld. Dat botste, want mijn hart ligt bij oog hebben voor elkaar en vooral voor de zwakken in de samenleving. De Heere Jezus had oog voor hen die het moeilijk hadden. Dat is een voorbeeld voor ons. Waarom stem je op de PCW? Omdat de PCW politiek wil bedrijven gebaseerd op het Woord van God. Mooi dat de drie bloedgroepen (SGP, CU en HKV) op een goede manier met elkaar samenwerken. In een geseculariseerde wereld hebben we elkaar steeds meer nodig. 12 Waddinxveen, vervolgt Korving, is een dorp waar je fijn kunt wonen. Het dorp bevat veel groen en ligt ingeklemd tussen steden als Gouda en Leiden. ,,De combinatie van rust en levendigheid zou ik wel het Hart van Waddinxveen willen noemen. Je hebt hier een leuk centrum en restaurants, maar er is ook de beschutting van het dorp. Ik woon zelf sinds een tijd met mijn vrouw in net gebouwde appartementen in de Victorwijk. Als ik behoefte aan rust heb, loop ik soms even de Victorkerk in.” De deur van de Victorkerk staat altijd open, zegt de gelovige Korving. Veel andere kerken zouden er een voorbeeld aan kunnen nemen. “Ik denk niet dat God in stromingen denkt. Hij wil dat we samen iets moois van de maatschappij maken en wat mij betreft zouden we met z’n allen één kerk vormen. Ik ga zelf naar de Hervormde kerk, maar wil vooral doen wat God ons opgedragen heeft. Goed zijn voor een ander en omkijken naar een ander. Daar herken ik veel van in het programma van de PCW.” Met de Hervormde kerk doelt de voormalig topbokser op het gebedshuis in Zevenhuizen dat hij wekelijks bezoekt. In oktober 2020 trad hij er in het huwelijk, een mijlpaal waarop hij buitengewoon trots is. Korving is werkzaam bij de brandweer van de luchtmacht in het Brabantse Woensdrecht en geeft daarnaast bokstraining. ‘’Heel fijn om te doen. Het geeft me veel voldoening als ik mensen kan helpen zichzelf fit te houden. Iedereen heeft zijn eigen niveau en dat is prima natuurlijk.”

Hart voor vrijwilligers Waddinxveen kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom zetten we een aantal van hen in de schijnwerpers. Vrijwilliger in het hospice Sinds 2017 bevindt zich aan de Florijnlaan het Hospice in Waddinxveen. Het hospice is een thuis voor zieke mensen met een korte levensverwachting. Het Hospice draait op vrijwilligers onder leiding van betaalde coördinatoren. Zonder hun inzet en toewijding gaat het niet. Met twee van deze vrijwilligers, Anja en Maria, hebben wij gesproken over het Hospice in ons mooie dorp. Waarom zijn jullie als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het Hospice? “Om iets voor een ander te betekenen en dan met name in de laatste fase van hun leven. Om de laatste tijd voor hen dragelijk te maken en de rust om daaraan toe te geven.” Wat vinden jullie het mooiste aan jullie vrijwilligerswerk in het Hospice? “Aandacht geven aan de gasten, er zijn. Het is heel bijzonder dat gasten toelaten dat wij als vrijwilligers er voor hen mogen zijn. Alle franje, maskers, of gewenst gedrag zijn verdwenen. Gasten kunnen zijn wie ze zijn. Ook is het fijn om de familie te ontlasten. Een dag verloopt vaak met een lach én een traan.” Wat is het meest bijzondere wat je in het Hospice hebt meegemaakt? “Iedere dag en gast is bijzonder. Gasten zijn zo dankbaar. Als vrijwilliger word je vaak in vertrouwen genomen. De mooiste en meest ontroerende gesprekken vinden plaats in het Hospice.” Hoe ziet een dag in het Hospice eruit? “De vrijwilligers draaien diensten van 4 uur per dag, beginnende om 07:00 uur tot 23:00 uur. Om de 4 uur is er een overdracht waar bijzonderheden van iedere gast worden besproken, te weten: wat ze willen eten, medicatie, welzijn van gast of wat ook maar van belang is. Maar ook of de vaatwasser uitgeruimd dient te worden en de was al is gedaan. Iedere dienst heeft zijn eigen dynamiek.” Voor meer informatie kunt u kijken op www.steunpuntmh.nl. Repair-café: duurzaam en gezellig Heb je een kapotte stofzuiger of is er een naad van je broek stuk? Samen met een deskundige vrijwilliger van het repair-café ga je aan de slag om je kapotte spullen te repareren. Op deze manier wordt het milieu gespaard en wordt reparatiekennis en het werken met de handen meer gewaardeerd. Volgens de voorzitter van het repair-café, Arnoud van der Palen, leren mensen die bij het repair-café werken van elkaar. “Het is ook een ontmoetingsplek voor Waddinxveners. Toch zijn het voor het merendeel de ouderen die wat ter reparatie komen brengen. Jongeren zijn meer van ‘direct een nieuwe kopen’.” Het repair-café heeft haar locatie aan de Mauritslaan en is in principe kan er iedere tweede zaterdag van de maand worden binnengelopen. Ondanks dat het repair-café door corona de afgelopen twee jaar nauwelijks open is geweest zijn toch talloze reparaties uitgevoerd. Via de website konden reparatieverzoeken worden gedaan, waarna een van de vrijwilligers langs ging. Hierdoor konden de afgelopen periode twee tot drie reparaties per week bij vrijwilligers thuis worden uitgevoerd. Uiteraard is niet alles meer te redden. Voor elke klus wordt ongeveer maximaal een uur uitgetrokken. Toch kan het merendeel een volgend leven krijgen. “Van alle spullen die wat mankeren, kunnen we 75 tot 80 procent repareren!” Voor meer informatie of voor aanmelden als vrijwilliger bezoek www.repaircafewaddinxveen.nl/ Supporters van Waddinxveen schoon! Trudy Asscheman en haar vriendin Martina wandelen graag in en rond Waddinxveen. Ze genieten dan van de natuur, maar helaas zagen zij dat de schepping lijdt onder alle zwerfafval. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat de mens de opdracht heeft gekregen om voor de schepping te zorgen zijn ze begonnen om dit afval onder het wandelen op te rapen. Toen ze zich meldden bij de gemeente Waddinxveen, kregen ze direct een heel pakket met een hesje, handschoenen, een prikker en een ring met handvat waaraan een vuilniszak bevestigd kan worden. Ook kregen ze toegang tot vuilcontainers. De dames vinden van alles, zoals sigarettenpeuken, plastic flesjes, snoeppapiertjes en tegenwoordig ook veel mondkapjes. De reacties van mensen die hen bezig zien, zijn altijd positief. ‘Goed bezig!’ zegt men dan. Het geeft Trudy en Martina veel voldoening om op deze manier een steentje bij te dragen aan het behoud van de natuur en ze willen graag anderen oproepen om ook mee te doen om Waddinxveen schoon te houden. Trudy: ‘Gooi je eigen vuilnis in de vuilnisbak, dan is ons werk overbodig en kunnen we tijdens onze wandelingen genieten van de natuur zonder troep!’ Maar je kunt je natuurlijk ook opgeven als supporter van schoon. 19 Maart 2022 is de landelijke opschoondag. Waddinxveen doet daar ook aan mee. U ook? www.waddinxveen.nl/doe-mee-met-de-waddinxveense-opschoondag-zaterdag-19-maart/ 13

#1 Lijsttrekker Jannes Berghout PCW Kandidaten #2 #3 #4 #5 #6 #7 Corné Verduijn #8 Lambert den Dekker #9 Sylvia van de Krol - den Ouden #10 Bert Waterman #11 Hans van Mourik #12 Albert Kerssies #13 Bart Drost Thomas Oosterom #14 #15 Niels Hart #16 Henk Beekman #17 Edwin Schep #18 Pieter Prins #19 Jan Rijfers Margreet Anker - van Harten #20 #21 Koen van Haeften #22 Dinant Pas #23 Annerieke van den Berg - Korevaar #24 Jaël de Kool - van der Woude #25 Gert-Jan van Bodegraven #26 Niels den Haan #27 Madelon van Harten #28 Bart Vollmuller #29 Jan de Bruin #30 Herman Timmermans #31 Martijn Roggeveen 14 Arie van Klaveren Pieter Foekens Jaap Hak Henk de Bas Bernard Oosterom

PCW heeft hart voor ondernemers De PCW wil alle ondernemers in Waddinxveen een hart onder de riem steken en bedanken voor de geweldige inzet! 15

5 speerpunten PCW #1 Hart voor wonen #2 Hart voor de ander Bekijk hier ons verkiezingsprogramma! #3 Hart voor duurzaamheid Hart voor de ander is... #4 Hart voor groen een buurman/buurvrouw die slecht ter been is een kennis die het spannend vindt #5 Hart voor goede bereikbaarheid een inwoner van ons dorp die niet alleen durft ... helpen naar een stemlokaal te gaan! Colofon Protestantse Combinatie Waddinxveen, Onderweg 9, 2742 LA Waddinxveen I: www.kiespcw.nl E: info@kiespcw.nl T: 0182-619246 Eindredactie: Stephan Bol Vormgeving: Roosje Barelds Tekst: Sylvia van de Krol - den Ouden, Gerrit-Jan van Heemst, Davita de Jonge - Dijkstra, Jaël de Kool - van der Woude, Hans van Mourik, Edwin Schep, Lambert den Dekker, Pieter Foekens, Bart Drost. Fotografie: Bartjan Vollmuller, Paula van Doorn-van der Meijde. Volg ons! @kiespcw

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
Home


You need flash player to view this online publication