10

Hulp aan huis helpt gezin met problemen snel weer op weg www.agathos-hulpverlening.nl/waddinxveen Iedere inwoner, jong of oud, moet de zorg en hulp krijgen die nodig is. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.’ Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de PCW belooft nogal wat. Want in elk gezin of familie speelt weleens iets. Rozanne van der Spek werkt bij Agathos hulpverlening en vertelt hoe zij bij Waddinxveners thuis de helpende hand biedt. Jullie bieden hulpverlening aan huis en niet vanuit een kantoor. Waarom is dat zo belangrijk? “Thuis zie ik de leefomgeving. Dat vertelt vaak al veel over hoe het met een gezin gaat. Mensen voelen zichzelf vaak prettiger in de thuissituatie en bij iemand thuis kan ik makkelijker het netwerk in beeld brengen. Kan een buurvrouw misschien helpen? Of familie? Dat gaat allemaal veel laagdrempeliger bij iemand thuis.” Welke hulp bieden jullie precies? “Ons aanbod is divers en afgestemd op wat nodig is. We kunnen begeleiden bij enkelvoudige vragen, maar ook bij meer complexe problematiek. Hierbij kijken we waar mogelijk naar het totaalbeeld en leggen we contact met het netwerk of andere betrokken professionals. Denk bijvoorbeeld aan ouders met relatieproblematiek waarbij school en omgeving zich zorgen maken over het kind. Hoe kunnen we ouders zo ondersteunen dat ze ondanks hun eigen problemen toch goede zorg voor hun kind kunnen bieden? En hoe organiseren we dat samen met het netwerk? Dat klinkt best heftig. “We krijgen ook minder complexe vragen hoor. Bijvoorbeeld over kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en vastlopen in contact met klasgenootjes of moeite hebben met het opbouwen van vriendschappen. Dan kijken we met het kind mee. Wie ben jij? Hoe kun je sociale contacten aangaan? Dat zijn vaak ook veel kortere hulpverleningsvragen waarin wij vrij snel meer afstand kunnen nemen en ouders met hulp van school het weer overnemen.” Hoe komen mensen bij jullie terecht? “Er zijn meerdere aanbieders voor jeugdhulp in Waddinxveen. Het sociaal team verwijst mensen door naar ons als een hulpvraag aansluit bij onze expertises, zoals begeleiding bij vragen rondom autisme of andere psychische problematiek. . We krijgen ook cliënten doorverwezen die gelovig zijn, omdat wij daar als christelijke organisatie goed bij aansluiten.” Jeugdzorg kost de gemeente steeds meer geld. Hoe kan dat? “We zien dat de vraag naar begeleiding in gezinnen en bij jongeren toeneemt. Agathos is al tientallen jaren actief in Waddinxveen, maar nooit hielpen we zoveel mensen als nu. Momenteel begeleiden we zo’n veertig gezinnen of alleenstaanden. Ik denk dat maatschappelijke verandering daar een belangrijke oorzaak van is. De samenleving wordt steeds individualistischer. Mensen zijn minder in staat om met elkaar problemen op te lossen. Minder mensen zijn bijvoorbeeld bij een kerk aangesloten, waar er van nature veel wordt omgezien naar elkaar. Recent heeft ook corona meer spanningen binnen gezin10 nen gegeven. Als wij niet zouden helpen, zou dat op korte termijn misschien goedkoper zijn voor de samenleving. Maar uiteindelijk heeft het tot gevolg dat er bijvoorbeeld meer schoolverlaters zijn en er zwaardere en langdurige hulpverlening noodzakelijk is. Als je er vroeg bij bent, kun je vaak ook sneller de hulp afschalen.” Wat wil je de politiek meegeven? “Ons dorp is enorm in ontwikkeling. De kinderen en jongeren waar we nu voor zorgen, moeten straks ons dorp verder opbouwen. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in hun welzijn. Al die gezinnen, of ze nu al hun hele leven in Waddinxveen wonen, of er net naar zijn verhuisd, gun je een mooie en veilige toekomst. Wij zijn dankbaar als wij daar vanuit onze expertise een steentje aan bij mogen dragen.” Tot slot, heb je nog een tip voor alle ouders die dit artikel lezen? “Het is natuurlijk altijd het fijnst als het lukt om problemen op te lossen zonder inzet van een hulpverlener. Blijf daarom niet te lang rondlopen met problemen in het gezin. Praat erover met vrienden, familie of op school en wees bereid elkaar te helpen.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication