2

‘Ik wil oog hebben voor de ander en benaderbaar zijn’ Maak kennis met de nieuwe PCW-lijsttrekker Jannes Berghout ‘Eer om lijsttrekker te zijn’ In Waddinxveen werken de ChristenUnie, de SGP en de Hervormde Kiesvereniging nauw samen binnen de Protestantse Combinatie Waddinxveen. Jannes Berghout is namens de ChristenUnie afgevaardigd om deel uit te maken van de PCW-fractie. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij de nummer 1 op de lijst. “Ik vind het een eer dat alle drie de besturen dat vertrouwen in mij hebben. Het is een verantwoordelijkheid die ik zeker voel, maar het geeft ook energie. Als lijsttrekker ben ik dan wel het uithangbord, we doen dit werk natuurlijk met een heel team. Daarin wil ik ook echt een verbinder zijn; iedereen heeft zijn rol. Er is zoveel kennis en kunde in onze fractie, we proberen ieders kracht te benutten.” Hij is ambitieus en wil zich altijd voor de volle honderd procent geven, maar leeft daarbij ook vanuit de afhankelijkheid van God. Jannes Berghout (1990) zet zich dan ook vooral in voor wat vandaag van belang is. Dat doet hij als directeur van een basisschool, echtgenoot en vader van drie jonge kinderen, maar ook in zijn werk als lijsttrekker en fractievoorzitter van de PCW. Interesse in de politiek had Jannes al van jongs af aan. “Bij ons thuis ging het altijd over politiek; met mijn vader en broers had ik al discussies over politieke thema’s. Ik vond het leuk om daar wat mee te doen.” Daarom werd hij als 18-jarige lid van de ChristenUnie en kort daarna van de PCW. Het is de partij waar hij zich thuisvoelt. Dat zit ‘m onder andere in de Bijbelse principes en de daaruit voortvloeiende normen en waarden. “Ons christelijk geloof werkt door in de keuzes die we maken, in de manier waarop we samenwerken, luisteren en met inwoners omgaan. Er gaat een bepaald getuigenis vanuit; we willen goed zijn voor onze naaste en de schepping.” In de gemeenteraad van Waddinxveen komt dit geluid in een plaatselijke samenwerking al veertig jaar - sinds 1982 - duidelijk tot uiting. “Toen nam de PCW voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en trad zo als afzonderlijke partijen met één geluid naar buiten. Als lijsttrekker is het aan mij om de waarden en normen van de partij uit te dragen. Het is mijn hoop dat mensen zich kunnen identificeren met wat ik zeg. Als me dat niet lukt? Dan heb ik iets fout gedaan.” Zorgen voor kwetsbare inwoners Door een helder geluid en de principes zoveel mogelijk in de prak2 tijk te brengen, heeft de PCW een sterke positie verworven in de Waddinxveense gemeenteraad. Van daaruit wil de partij zich ook de komende periode weer met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. Volgens Jannes is een woonplaats veel meer dan alleen de plek waar je huis staat. “Het is de plek waar je mensen ontmoet. Waar je kennissen, vrienden en wellicht familie hebt wonen. Of je je ergens thuisvoelt hangt voor een groot deel samen met de mensen om je heen. Heb je die contacten niet, dan kan er veel verdwijnen.” De zorg voor de meest kwetsbare inwoners ligt Jannes dan ook na aan het hart. De afgelopen jaren heeft hij zich veel beziggehouden met het sociaal domein. Voor mensen die niet zelfredzaam zijn, vindt hij het ideaalbeeld van de participatiesamenleving niet haalbaar en realistisch. “Het streven naar een samenleving die leidt tot actieve burgers die naar vermogen bijdragen is goed voor de houdbaarheid van de publieke voorzieningen op de lange termijn. Het fundamentele risico voor de participatiesamenleving is echter dat zij die de actieve solidariteit het meest nodig hebben, die dreigen te missen. Voor hen zal een georganiseerde vorm van solidariteit nodig zijn én blijven.” Juist voor die mensen wil hij zich graag inzetten. Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld Jannes had graag gezien dat er vanuit de landelijke politiek meer geld was gegaan naar de gemeenten. “Gemeenten hebben te weinig geld gekregen om hun zorgtaken goed uit te kunnen voeren. Daardoor kampen veel gemeenten met grote tekorten.” Ondanks dat is hij ook trots op het feit dat er dankzij de ChristenUnie ruim 2 miljoen beschikbaar is gekomen voor de ouderenzorg. Daarnaast is hij woordvoerder financiën en wil hij hierbij ook heel graag zijn ver

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication