3

antwoordelijkheid nemen. “Het is zo belangrijk dat we een overheid hebben die doelmatig en verantwoord met de financiën omgaat; het is immers gemeenschapsgeld. Als fractievoorzitter en woordvoerder financiën probeer ik al die verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden en in evenwicht te brengen.” Waddinxveen is voor Jannes het dorp waar hij opgroeide. Zijn ouderlijk huis staat om de hoek, zijn kinderen gaan naar dezelfde basisschool als hij ging en de mannen met wie hij vroeger voetbalde, ziet hij nu terug op het schoolplein. Maar hij zoekt zijn contacten niet alleen in het vertrouwde. Ook met onbekenden maakt hij graag een praatje. “Als ik naar de winkel loop, kan ik het niet laten om met veel mensen een babbeltje te doen. Ik wil oog hebben voor de ander, weten wie iemand is en wat hij nodigt heeft.” Eigenlijk is dat binnen de politiek niet anders, geeft hij aan. “Ook dan ben je continue in gesprek met mensen, die soms kwetsbaar zijn en jou nodig hebben omdat ze zelf geen ingang hebben. Ook in mijn politieke rol wil ik belangstelling tonen, uitnodigend en benaderbaar zijn. Als PCW organiseren we daarom onder andere wijkspreekuren en benaderen we actief organisaties, verenigingen en ondernemers. Maar we praten ook met de dorpsdichter, de scouting of de fysiotherapeut. Zo willen we dicht bij de mensen staan.” Oog voor maatschappelijk middenveld In aanloop naar de komende verkiezingen vindt Jannes het belangrijk dat de PCW oog heeft voor het maatschappelijk middenveld. “Niet alleen focus op werk, maar ook ruimte voor gezinsleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Door een eerlijker belastingstelsel en een betere arbeidsmarkt.” In zijn eigen drukke bestaan is het zijn echtgenote die de balans tussen werk en privé goed weet aan te geven, maar ervaart hij ook de afhankelijk van God. Jannes: “Gelukkig ben ik getrouwd met een heel lieve en krachtige vrouw die mij steunt en de grenzen bewaakt. Daarnaast is het niet iets wat we zelf in de hand hebben. We zijn allemaal afhankelijke mensen en hebben iedere dag opnieuw de kracht en gezondheid nodig van onze hemelse Vader. Ik zie het als een zegen dat ik iedere dag opnieuw de gezondheid ontvang om mijn werk te mogen en kunnen doen. Hij alleen geeft kracht en wijsheid.” We zijn allemaal waardevol En de toekomst? Ondanks zijn liefde voor de politiek en een carrière vol mogelijkheden, kijkt Jannes niet te ver vooruit. “Als ik iets heb geleerd in de politiek is het dat je de dingen wel kunt uitstippelen, maar dat het altijd anders gaat dan je voor ogen hebt. Een mooie nieuwe periode met de PCW is voor mij de nabije toekomst. Ik vind het geweldig dat ik op deze manier echt iets kan betekenen voor inwoners van Waddinxveen. Dat geldt trouwens voor iedereen, denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en vrijwilligers. Ik probeer op deze manier iets terug te geven, anderen doen dat op andere wijze. We hebben allemaal onze eigen gaven en kwaliteiten en zo zijn we allemaal waardevol op onze eigen manier.” ‘De PCW heeft oog voor het dorp’ Naam Annemarie en Rick Hagen en hun 3 kinderen. Beroep Annemarie: Leerkracht groep 7 en teamleider bovenbouw op de Bethelschool in Waddinxveen. Rick: Gymdocent en teamleider onderbouw bij Yuverta in Alphen ad Rijn. Hoelang woonachtig in Waddinxveen: Vanaf onze geboorte, dus inmiddels meer dan 35 jaar. Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? Wij hebben hart voor kinderen en de jeugd. We gunnen het elk kind dat zij net als wij kunnen ge-nieten van opgroeien in een dorp als Waddinxveen. Dat zij buiten kunnen spelen in het groen zoals het Gouwebos, dat zij zich zowel ’s avonds als overdag buiten veilig voelen. Het dorpse met de faciliteiten van een stad. Waarom stem je op de PCW: De PCW heeft oog voor het dorp Waddinxveen. Enerzijds voor groei, maar zij hechten ook belang aan het dorpse karakter. PCW vindt voldoende goede faciliteiten voor een groeiend dorp erg belangrijk. Daar ben ik het als bestuurslid van de plaatselijke korfbalclub natuurlijk helemaal mee eens. Ook staan we achter het christelijke karakter van de partij. Wij vinden het belangrijk dat een christelijk geluid in ons dorp nog steeds hoorbaar is. ‘Dorps karakter en alle benodigde voorzieningen dichtbij’ Naam Bartjan Vollmuller Beroep “Ik ben sinds afgelopen zomer lerarenopleider rekenen-wiskunde op hogeschool iPabo in Amsterdam.” Hoelang woonachtig in Waddinxveen? “Vanaf mijn geboorte, al 23 jaar.” Hart voor Waddinxveen is de slogan van de PCW. Waar heb jij hart voor? “Ik heb hart voor goed onderwijs waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Net zoals een school moet een dorp een plek zijn voor iedereen.” Waarom stem je op de PCW? “Waddinxveen is voor mij een goede combinatie van het dorpse karakter en alle benodigde voorzieningen. De goede uitgangspositie ten opzichte van de grote steden heeft mij in mijn studententijd veel geboden. Alles binnen handbereik hebben, maar toch het gevoel hebben dat je het hele dorp kent, is een prettig gegeven. Ik vind het belangrijk dat er in de politiek vanuit respect voor elkaar gehandeld wordt, wat aansluit bij de christelijke normen en waarden die de PCW als uitgangspositie neemt. Daarom stem ik op de PCW.” 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication