4

Hart voor duurzaamheid ‘Wij willen samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen’ Duurzaamheid is een onderwerp waar we de laatste jaren veel over horen. Begrijpelijk, want om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet ook Nederland minder broeikasgassen uitstoten. Maar wat betekent dat voor Waddinxveen? Wat kunnen wij doen aan duurzaamheid en waarom? En wie moet er nu wat doen? Lambert den Dekker, woordvoerder duurzaamheid namens de PCW, neemt ons graag mee in het standpunt van deze partij. “Ik vertel graag hoe wij als PCW omgaan met het thema duurzaamheid.” De uitspraak ‘zoveel mensen, zoveel meningen’ gaat ook op voor duurzaamheid. De één zet alles op alles vanuit de wens om een betere wereld achter te laten voor zijn kinderen en kleinkinderen, de ander denkt dat het haar tijd wel zal duren en weer een ander vraagt zich af of het allemaal wel zin heeft. Ja, er zijn veel vragen te stellen als het om duurzaamheid gaat. Laten we daarom met een belangrijke vraag beginnen: waarom zouden we ons bezighouden met duurzaamheid? God geeft een opdracht: zorg goed voor Mijn schepping De PCW wil handelen vanuit de Bijbel. In de Bijbel geeft God ons de opdracht om goed voor Zijn schepping te zorgen. Dat hebben we de afgelopen decennia niet altijd even goed gedaan. De keerzijde van onze economische welvaart is dat wij de aarde uitbuiten en uitputten door het enorme verbruik van grondstoffen en energie. Nu al zien we hiervan de effecten in het verlies aan biodiversiteit en weersextremen. Maar ook generaties na ons zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Als PCW zien we het als onze opdracht om hier wat aan te doen. Ook in Waddinxveen. We zien drie belangrijke zaken waarmee we aan de slag kunnen gaan: 1. Inzetten om minder te gebruiken Als eerste moeten we ons inzetten om minder te gebruiken. Minder energie, minder grondstoffen, minder plastic, etc. Daardoor blijft er minder afval achter en zullen er minder broeikasgassen worden uitgestoten. De gemeente moet een belangrijke rol spelen door deze boodschap steeds onder de aandacht te blijven brengen bij de inwoners en de bedrijven. Er zijn gelukkig al veel inwoners die hier heel bewust mee omgaan. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Jaël in het kader. 2. Duurzaam opwekken van elektriciteit Het tweede waar de PCW zich de komende tijd voor wil inzetten is het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ook al zouden we minder energie gaan verbruiken, er zal nog steeds sprake zijn van elektriciteitsverbruik. Wij willen daarom graag dat zoveel mogelijk van dit verbruik lokaal in Waddinxveen wordt opgewekt. De PCW kiest bewust voor een mix van zowel energieopwekking door zonnepanelen als door windmolens. Het kost te veel ruimte om het hele elektriciteitsverbruik van Waddinxveen met zonnepanelen op te wekken. Ook is het zo dat zonne-energie vooral in de zomer opgewekt wordt. Met alleen zonnepanelen hebben we dus geen goede balans. Natuurlijk willen we graag dat al die zonnepanelen en windmolens op de juiste plekken worden neergezet. De PCW wil daarom onderzoeken of er naast de vier bestaande windmolens nog twee bijgeplaatst kunnen worden. Door het plaatsen van windmolens langs de A12/A20 en eventueel langs de randen van de bedrijventerreinen, wordt overlast in de bebouwde kom voorkomen. Voor de zonnepanelen zien we kansen op de daken van woningen en bedrijven, maar het is de verwachting dat dit niet voldoende zal zijn. Daarom willen we ook graag dat locaties worden onderzocht waar op grotere schaal zonnepanelen gelegd kunnen worden. Denk hierbij aan parkeerterreinen en stukken grond langs bijvoorbeeld provinciale wegen zoals de Verlengde Bentwoudlaan. De opgave om duurzamer energie op te wekken is groot (lees hierover meer in het kader). De PCW vindt daarom dat de gemeente goed moet onderzoeken wat zij zelf gaat doen om de doelstellingen te halen. De gemeente zal een actieve rol moeten spelen en wellicht ook zelf mee moeten doen met de ontwikkeling van bijvoorbeeld grote zonneprojecten. En dan op zo’n manier dat ook inwoners kunnen deelnemen en kunnen profiteren van een lagere energierekening. Duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen Het derde punt gaat over het duurzaam verwarmen van woningen en gebouwen. Er wordt veel gesproken over het aardgasvrij verwarmen van woningen. Het is belangrijk om ook op deze manier de CO2-uitstoot te verminderen. De PCW vindt dat het aardgasvrij maken van wijken en buurten niet te geforceerd moet gaan. . In grote delen van Waddinxveen kan met een combinatie van aardgasketels en elektrische warmtepompen (zogenaamde hybride systemen) tegen lagere kosten in een hoger tempo CO2-uitstoot verminderd worden. Uit onderzoek blijkt dat dit een betaalbare oplossing is waarmee in veel woningen op korte termijn veel CO2 bespaard kan worden. 3. Net als bij het duurzaam opwekken van elektriciteit is ook de warmtetransitie een grote opgave. Bewoners moeten daarom goed ondersteund worden door de gemeente. De PCW zou graag zien dat de gemeente samen met (lokale) ondernemers een aanbod voor bewoners verzorgt. Enerzijds een aanbod dat past bij de verschillende woningen. Maar anderzijds ook een financieel aanbod, zodat het verduurzamen van de woning voor iedereen haalbaar én betaalbaar is. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication