5

ROL VAN PENSIOENADVISEURS AANPASSEN PENSIOENREGELINGEN Het nieuwe pensioenstelsel vraagt inzet van adviseurs, werkgevers en ondernemingsraden, want pensioenregelingen zullen gewijzigd moeten worden. Werkgevers moeten een transitieplan opstellen met betrekking tot de wijziging van de pensioenregeling en dit transitieplan zal in overleg met de ondernemingsraad worden uitgewerkt. Als streefdatum wordt in de concept Wet Toekomst Pensioen gesproken over 1 januari 2024 als uiterste datum om de impact van wijzigingen inzichtelijk te maken via het Transitieplan. De pensioenadviseur kan hier een leidende rol in spelen om de werkgever en werknemers zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Onze tip: start op tijd en laat u goed informeren over de gevolgen om (toekomstige) kostenstijgingen te voorkomen! 5 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden ©Pensioendesk Nederland Mei 2021

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication