0

Een nieuw perspectief op herstel & Gezondheid met het PERTH systeem Rinno Heidstra

Disclaimer In dit boek beschrijf ik mijn eigen ervaringen en conclusies op basis van mijn onderzoek, studie en ervaringen, zowel privé als in mijn werk als natuurgeneeskundig behandelaar en Heilpraktiker. Het is geen medisch naslagwerk en niet bedoeld als alternatief voor het bezoek aan de reguliere zorg. Het PERTH-systeem is geen behandeling en geen alternatief voor een bezoek aan de (huis)arts. 2

Een nieuw perspectief op herstel en gezondheid de video Het PERTH systeem berust op specifieke elektromagnetische frequenties die door middel van lichaamsidentieke elektromagnetische velden op het lichaam worden overgebracht. Elektromagnetische velden worden gevormd door quantumdeeltjes. In een uitgebreide video vertelt Rinno Heidstra over de quantumbiologische eigenschappen van elektromagnetische velden, de achtergrond en werking van het PERTH systeem en legt uit waarom het PERTH systeem zo bijzonder is en bij regelmatig gebruik vaak bijzondere resultaten mogelijk zijn. De videolink is te vinden op de website www.pemf-perth.nl . U kunt de video ook bekijken via deze QR Code. 3

Inhoud Voorwoord Inleiding – Een diagnose maakt niet beter Wie geneest heeft gelijk Hoofdstuk 1 - Alles is energie en vibratie Waar gaat het mis? De energetische benadering De Duitse aanpak Terug naar de energie Hoofdstuk 2 – Op zoek naar de echte oplossing Focus weer op energie en informatie Wat ik allemaal tegenkwam Hoe werkt het? Hoofdstuk 4 - PERTH in de praktijk Ervaringen van gebruikers Acute oogontsteking Blaasontsteking tijdens vakantie Ontsteking in het gezicht Moedervlek werd actief PERTH ondersteunt waar het nodig is Hoofdstuk 5 - Hoe het PERTH-systeem werkt, theorie en toepassing De PERTH thuis toepassen PERTH, eenvoudig en effectief Het PERTH systeem geïntegreerd in CellRecoverySystems Meer weten? 5 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 Hoofdstuk 3 – Mijn ontdekking: geoptimaliseerde elektromagnetische velden 17 Doorontwikkeling 21 21 22 23 23 25 25 27 28 29 30 31 19 20 4

Voorwoord Al bijna vijfentwintig jaar werk ik in de niet-reguliere zorg in Nederland en Duitsland. Ik heb in die afgelopen vijfentwintig jaar veel tijd besteed aan het onderzoeken en bestuderen van de oorzaken. Het is mijn overtuiging dat klachten en ziektes niet ‘zomaar’ ontstaan of omdat iemand ‘pech heeft’. Er is altijd een oorzaak en een gevolg, ook als je die niet kent. Klachten ontstaan niet toevallig, ze zijn het gevolg van een verstoorde verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Deze zienswijze heb ik overgehouden aan de tijd dat ik (sport)fysiotherapeut was. Sportblessures ontstaan namelijk ook niet toevallig, afgezien van de externe invloeden zoals een ongelukkige tackle bij voetbal. Spier- en peesblessures hebben een aanloop van niet passende training die leidt tot een overbelasting met als gevolg bijvoorbeeld een hamstringblessure. Zo werkt het bij alle klachten. Als iemand dagelijks iets eet waar hij niet tegen kan, zoals voedingsmiddelen met gluten, ontstaan er na verloop van tijd darmklachten. Een goede analyse is daarom belangrijk. In mijn boek ‘Het CelHerstelConcept’ beschrijf ik de logica van het ontstaan van klachten uitgebreider. Maar een grondige analyse over het ontstaan en het aanpassen van leefstijl en voedingsgewoontes zijn vaak alleen een voorwaarde om klachten te verminderen, het vormt niet de oplossing om fit en gezond te worden of te blijven. Zoekende naar meer begrip voor het ontstaan van klachten en een logische, effectieve manier van werken aan gezondheidsherstel bij alle klachten heb ik meerdere malen mijn visie aangepast en aangescherpt. Deze verandering van inzicht en werken is niet van de ene op de andere dag gegaan, integendeel. Ik heb de afgelopen jaren juist veel geïnvesteerd in opleidingen en in de beste onderzoekstechnieken, apparaten en infusen. 5

Ik dacht dat als gezondheidsherstel niet optrad, ik beter moest onderzoeken, betere adviezen moest geven en betere supplementen en infusen moest adviseren. Nu, na bijna vijfentwintig jaar zoeken, weet ik beter. Ik ben gestopt met analyseren, (bloed)onderzoeken en infuustherapie en ben volledig overgestapt op effectieve natuurkundige technieken voor gezondheidsbehoud en -herstel. In dit boek beschrijf ik de ervaringen en overwegingen die er toe hebben geleid dat ik nu minder waarde hecht aan analytische onderzoeken en symptoomgerichte behandelingen. In plaats daarvan kies ik voor gezonde leefstijladviezen en herstel van de energie en informatie aan de cellen. De oplossing vond ik in een systeem dat tot nu toe de verwachtingen overtreft: het EMG-Perth-systeem van Dr. Werner. In dit boek neem ik je mee in mijn verhaal: hoe ik dit vond, waarom dit wel werkt en hoe dit ook voor jou werkt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Rinno Heidstra 6

Inleiding Een diagnose maakt niet beter In mijn praktijk heb ik vaak mensen gesproken die blij waren als er een ‘diagnose’ was. ”Gelukkig weet de dokter wat ik mankeer”, werd vaak gezegd. Helaas helpt het benoemen van klachten niet bij het herstellen. Een diagnose is alleen maar het turven van de symptomen en kenmerken van een aandoening en daar een naam aan geven. Het is een label, zodat het gerubriceerd kan worden. Zodat de indruk gewekt wordt dat bekend is wat er aan de hand is. En dat men weet wat er aan gedaan kan worden. Dat is niet waar, het is misleiding. Ook ik dacht dat je moest weten wat de oorzaak was, maar begrijp nu dat de essentie niet ligt in het benoemen van de juiste bacterie of virus, chronische ontsteking of de naam van een tumor. Het is niet zo belangrijk hoe het heet. Het is belangrijk om de basis te herstellen. Het heeft bij mij vijfentwintig jaar geduurd voordat het kwartje viel. Een diagnose helpt niet bij het begrijpen waarom klachten zijn ontstaan en geeft niet of nauwelijks handvatten voor herstel. Natuurlijk herstellen er mensen, maar vaak ook niet. Er wordt dan gezegd: ‘de behandeling slaat niet aan’. Hiermee zegt de arts of therapeut eigenlijk: ik begrijp er niets van. Ik weet niet waarom een behandeling effectief is en begrijp ook niet waarom een behandeling niet effectief is. Kortom, al die jaren zocht ik in de verkeerde richting. Het werkelijke probleem is niet een tekort, een bacterie, tumor of chronische ontsteking, het is een verstoring van de basis, van de energie en de informatie in ons lichaam en onze cellen. Ook spirituele en psychische factoren zijn belangrijk, net als voeding en voedingstekorten. Aan al die factoren moet aandacht worden besteed, maar de basis is energie en informatie. 7

Wie geneest heeft gelijk De resultaten van de ‘energie-informatie’ aanpak met het EMG-PERTH systeem dat ik sinds januari 2023 toepas, waren naast de theoretische overwegingen essentieel om de definitieve keus voor de natuurkundige weg te maken en de biochemische en analytische richting achter me te laten. Ik werkte tot 2023 met een plan op basis van informatie uit laboratoriumonderzoeken en gesprekken, gebruikte energetische apparaten, gaf adviezen, supplementen en infusen. Ik stuurde mensen door voor mentale ondersteuning. Sommigen werden beter en sommigen niet. Met het door mij pas ontdekte EMG-PERTH-systeem worden zonder diagnose en metingen en zonder emmers vol dure supplementen resultaten bij zowel acute als chronische klachten behaald. De resultaten bij uiteenlopende klachten zijn zo eenduidig en overtuigend dat ik niet anders kan dan kiezen voor de wetenschappelijk onderbouwde en effectieve ‘energie-informatie aanpak’. In de volgende hoofdstukken lees je meer over dit systeem, hoe het werkt en wat dit voor jou kan betekenen. Ook neem ik je mee in mijn zoektocht en mijn conclusies, zodat je begrijpt waarom ik zo enthousiast ben na mijn jarenlange zoektocht. Tot slot een paar recente voorbeelden van resultaten die ik van nabij heb gezien of die met mij zijn gedeeld. Ik hoop dat dit boek jou duidelijk gaat maken wat een energetische aanpak als dit voor je kan betekenen en nodig je uit het zelf te proberen. 8

Hoofdstuk 1 Alles is energie en vibratie Ongeveer vanaf de jaarwisseling heb ik me verdiept in de kwantummechanica en in de theorieën van onder meer Nikola Tesla, Royal Rife, George Lakhovsky en Hulda Clark. Deze wetenschappers gingen ervanuit dat onze gezondheid wordt bepaald en beïnvloed door energie, vibraties en trillingen. Niet alleen mensen bestaan uit energie en frequenties, dat geldt voor het hele universum. Een beroemd citaat van Tesla is: “Als je de geheimen van het universum wil vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.” Als mens besta je uit cellen (die je weefsels en organen vormen), vloeistoffen (zoals bloed en lymfevocht) en micro-organismen. Al die onderdelen zijn weer opgebouwd uit veel soorten moleculen (zoals eiwitten, enzymen en vooral water) en die bestaan weer uit atomen. Dat is althans de fysieke kant van het verhaal. Want kijk je nog een laagje dieper dat zie je dat atomen bestaan uit subatomaire deeltjes. En daar begint het pas echt bijzonder te worden. Want die subatomaire deeltjes bestaan enkel uit energie en vibratie. Kijk je dus op kwantumniveau naar jezelf, dan ben jij niets anders dan energie. In de basis is ieder mens dus in de eerste plaats een energetisch wezen. Die energie waaruit je bestaat kun je ook meten. Denk aan een hartfilmpje (ECG of een elektrocardiogram) of hersenfilmpje (EEG; elektro-encefalogram) waarbij de hersengolven worden gemeten. Zo heeft ieder orgaan een eigen elektromagnetisch veld. En jij als totaal ook, om jou heen zit ook een elektromagnetisch veld. Dit wordt ook wel een aura genoemd en is met gevoelige apparatuur eenvoudig meetbaar. 9

Waar gaat het mis? Als jij bestaat uit energie en frequenties, dan kun je je voorstellen dat jouw elektromagnetische veld kan reageren op externe elektromagnetische velden. En die bestaan er volop. Kijk in de natuur om ons heen, de zon (licht en warmte) en de atmosfeer bestaan uit energie, vibratie en frequentie. Dat zijn natuurlijke frequenties. Hoe zit het dan met kunstmatige velden zoals radiogolven, wifi, 4G, 5G, de velden die alle elektrische apparaten hebben en vooral de vele beeldschermen om je heen, zoals je computer en smartphone? Ook die hebben allemaal invloed op jouw eigen energieveld. Hoe precies weten we niet, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat die jouw veld op allerlei manieren kunnen verzwakken en verstoren. Wanneer we jouw lichaam en gezondheid vanuit het perspectief van energie en frequentie bekijken, is het een logische conclusie dat klachten en ziektes voortkomen uit een verstoring van de energetische balans. De energetische benadering In de niet-reguliere gezondheidszorg is dit besef al veel langer doorgedrongen. Ook ik heb ruim twaalf jaar met energetische apparaten gewerkt, onder meer met biofotonen, Non/Lineaire Systemen (NLS), biofeedback, microstroom, Gas Discharge Visualization (GDV), quantumbiofeedback en meer. Vaak met wonderbaarlijke resultaten. Een bijzonder voorbeeld is van een jongen van rond de tien jaar oud. Hij was ziek geworden en zo moe dat hij maar enkele dagen per week naar de lagere school kon. Na slechts één behandeling waren zijn klachten voor meer dan de helft verminderd, na een behandelserie was hij weer fit en energiek. Het leek een wonder. Een ander voorbeeld is van een 45 jarige mevrouw die haar leven lang last had van ernstige migraine, minimaal een week per maand. Na de behandelingen was de migraine bijna volledig verdwenen. Een half jaar later kwam ze terug omdat de klachten waren teruggekomen. Omdat het zo goed had gewerkt deden we het nogmaals, nu zonder resultaat. Dergelijke ervaringen, waarbij eerst wel een resultaat is en dan weer niet, traden regelmatig op bij alle soorten klachten, waaronder darmklachten en vermoeidheid. En ik ging de behandelingen uitbreiden met adviezen over voeding, supplementen, homeopathie, kruiden en meer. De resultaten bleven hetzelfde, vaak geweldig, regelmatig niets en alles er tussenin. 10

De Duitse aanpak Ik ging me verdiepen in uitgebreidere onderzoeken en deed veel scholingen in Duitsland. Er ging een wereld voor me open. Ik ontdekte dat in Duitsland veel meer verschillende laboratoriumonderzoeken mogelijk waren en dat op basis daarvan gerichte adviezen en behandelplannen werden gemaakt. De contacten met de artsen en heilpraktikers waren erg stimulerend. Ik merkte dat waar in Nederland mensen met klachten vaak ‘niets mankeerden’ omdat het bloedonderzoek ‘normaal’ was, in Duitsland veel meer werd onderzocht. Er waren wetenschappelijk onderbouwde laboratoriumonderzoeken mogelijk die inzicht gaven in mitochondriale en celfuncties. Ik besloot mijn aanbod richting patiënten uit te breiden naar meer laboratoriumonderzoek en kwam er snel achter dat de mogelijkheden in Nederland beperkt zijn. In Nederland bestaat geen cultuur van dieper zoeken naar de oorzaak. Het is eenvoudiger om mensen door te sturen naar een psycholoog of een kliniek voor onbegrepen klachten. In Duitsland mag niet iedereen mensen onderzoeken en behandelen, dat is voorbehouden aan artsen en heilpraktikers. Heilpraktikers zijn in Nederland onbekend maar in Duitsland maken ze onderdeel uit van het gezondheidssysteem. De toetsing is op basisartsniveau en ze staan net als artsen onder controle van het Gesundheitsamt. De verantwoordelijkheden zijn uitgebreider dan die van natuurgeneeskundige therapeuten in Nederland. Heilpraktikers moeten diagnoses stellen als de situatie daarom vraagt en behoren alle onderzoeken te beheersen en uit te voeren die nodig zijn om een diagnose te stellen. Een heilpraktiker mag bloed afnemen voor laboratoriumonderzoek en infusen geven, in Nederland zijn beide ingrepen voorbehouden aan artsen. Ik gaf adviezen op basis van de laboratoriumonderzoeken van urine, ontlasting, speeksel en bloed en een uitgebreide intake. Infuustherapie was vaak onderdeel van het advies. Ik heb infusen gegeven met onder meer vitamine C, alle B-vitamines, glutathion, alfaliponzuur, choline, NAD, curcumine, resveratrol en chelatie. Soms waren de resultaten fantastisch. Ik kan me herinneren dat een jonge vrouw met een auto-immuunaandoening bij me kwam. Ze was in behandeling bij een academisch ziekenhuis Ze was continu misselijk, kon daardoor niet eten en voelde zich verzwakken. Na het eerste infuus met vitamines en aminozuren verdween de misselijkheid, deze is niet meer terug gekomen. 11

Een andere jonge vrouw was extreem moe, viel regelmatig flauw en had veel pijn in haar rug. Er was niets aan te doen volgens de artsen, men had geen idee waar de klachten vandaan kwamen. Na een twee maal wekelijks infuus met NAD, vitamine C en een energie infuus gedurende enkele maanden waren de klachten verdwenen. Helaas waren er ook andere ervaringen. Bijvoorbeeld een vrouw die na twaalf infusen plus adviezen totaal geen verbetering merkte. Of een man met chronische vermoeidheid en darmklachten die ondanks een maandenlange infuusbehandeling slechts een minimale verbetering merkte. Hoewel ik veel mensen gerust kon stellen door uit te leggen dat uit de bloedonderzoeken bleek dat ze daadwerkelijk lichamelijk een ontsporing hadden en dat hun klachten niet tussen de oren zaten, zoals hen was verteld, bracht ook deze benadering geen consistent resultaat in behandelingen. Terug naar de energie In 2022 besloot ik mijn speurtocht naar energetische therapiemogelijkheden te hervatten. Wat voor mij meespeelde om een effectievere weg te vinden waren de inconsistente resultaten en de kosten voor de mensen. Een combinatie-infuus kost al gauw tussen de honderdvijftig en driehonderd euro, een serie van tien komt dan op vijftienhonderd tot drieduizend euro, daarbij komen dan nog de onderzoekskosten. En daar is het meestal niet mee gedaan. Onderzoeksresultaten waren dus niet altijd betrouwbaar en gaven ook niet altijd richting aan een succesvolle behandeling terwijl het wel de basis voor mijn aanpak en evaluatie vormde. Ik realiseerde me dat mijn behandeladviezen vooral bestonden uit leefstijladviezen en biochemische aanvullingen door supplementen en infusen. De twijfel of ik op de juiste weg was, werd groter en groter. 12

Hoofdstuk 2 Op zoek naar de echte oplossing Stel je voor dat in de gehele gezondheidszorg – regulier en complementair – de uitgangspunten niet kloppen? Stel je voor dat we in de medische opleidingen een overtuiging overbrengen die niet juist is? Wat als we op het verkeerde been zijn gezet? In mijn zoektocht stelde ik mezelf twee vragen: 1. Wat als er niet één enkele oorzaak is? Wat als klachten en aandoeningen het gevolg zijn van een complex van factoren die waarschijnlijk al erg lang geleden hun oorsprong hebben, dan gaan we nooit ‘de oorzaak’ van kanker of een andere ziekte vinden. Dan is het een vrij zinloze opmerking om te zeggen: ‘ik meet een Borrelia’, of ‘je hebt een tumor met die naam’, want wat moet je met die kennis als de Borrelia en de tumor beide niet het wezenlijke probleem zijn maar het gevolg van een heleboel factoren? Als we het ontstaan van de klachten niet kunnen begrijpen gaan we nooit een effectieve oplossing vinden. 2. Wat als we in de verkeerde richting zoeken? Wat als al die biochemische onderzoeken, behalve bij ernstige aandoeningen, weinig betekenis hebben omdat de situatie die tot klachten heeft geleid vele malen complexer is dan enkele waardes? Als geen opvallende waardes worden gevonden kan er best iets mis zijn en als er wel iets opvallends wordt vastgesteld helpt het niet de oorzaak te begrijpen en dus ook niet om een betere behandeling te geven. En wat als voor kijkoperaties en MRI´s hetzelfde geldt. Geen opvallende obser13

vaties betekent niet dat alles in orde is, en wel opvallende resultaten verklaren niet waarom er klachten zijn. Ook helpen ze niet een plan te maken voor herstel. Als iemand klachten heeft is er iets aan de hand, of we dat nu kunnen verklaren of niet. Mijn persoonlijke conclusie na al die jaren studie, onderzoek en toepassing van veel verschillende methoden is dat de biochemische (laboratoriumonderzoek), de beeldvormende (scopie, MRI, PET scan e.d.) en de analytische (bioresonantie e.a.) methodes waarschijnlijk ongeschikt zijn of in ieder geval onvoldoende zeggingskracht hebben om harde conclusies op te baseren en een volledig behandelplan te maken. Misschien zijn de natuurkundige aspecten, zoals in het vorige hoofdstuk geschetst, het belangrijkste deel van de oplossing? Misschien hebben Nikola Tesla, Albert Einstein, Royal Rife, George Lakhovsky, Hulda Clark, Werner Heisenberg en Carlo Rubbia gelijk als ze stellen dat alles bestaat uit energie, frequenties en elektromagnetische velden. Misschien waren de technieken die ik vijftien jaar geleden gebruikte nog niet van die kwaliteit en niet ontwikkeld met de juiste inzichten om de resultaten te behalen die ik wilde bereiken. Misschien waren die technieken niet krachtig genoeg, misschien hadden ze niet de juiste frequenties, niet de juiste frequentie-overdracht, misschien heb ik niet vaak genoeg de programma’s gedaan? Vragen, vragen… mijn onderwijs. “ “Het enige dat mijn leren in de weg staat, is Albert Einstein Focus weer op energie en informatie De overtuiging groeide dat het zoeken naar ´de oorzaak’ zinloos is en dat ons begrip van gezondheid en klachten niet groter wordt door biochemische onderzoeken, beeldvormende technieken, kijkoperaties en energetische analyses gericht op het vinden van bijvoorbeeld ziekteverwekkers en allergieën. Veel effectiever leek mij de natuurkundige weg van energie, trillingen en resonantie. “Alles in het leven is trilling.” Albert Einstein 14

Ik ging daarom op zoek naar de beste technieken en systemen die werken met energie, frequenties en elektromagnetische velden. Ik zocht niet meer met de beperkte inzichten van vroeger, zoals ik het destijds geleerd had: zoeken naar een ‘verkeerde’ frequentie en die met bioresonantie weer ‘herstellen’. En net zo vaak behandelen tot er geen ‘verkeerde’ frequenties in de zin van ziekteverwekkers of belastingen meer zijn. Te vaak was mij gebleken dat klachten blijven bestaan, ook al zijn er geen verstorende frequenties meer te vinden. Ik zocht nu naar natuurkundige methodes om de energie van cellen te herstellen en door middel van informatie en van frequenties, deze processen te ondersteunen. Op die wijze kunnen het zelfherstellend vermogen en de natuurlijke gezondheid weer herstellen. Geen ‘verkeerde’ frequenties meer uitdoven of neutraliseren, dat is symptoombestrijding. Stel, dacht ik, dat als je door de toevoer van energie aan cellen en de ondersteuning van de informatie die cellen nodig hebben om hun taken uit te voeren het immuunsysteem kunt herstellen? Het immuunsysteem, dat onze afweer vormt en het herstel van beschadigingen en het onderhoud regelt. Wat als je dát kunt herstellen… Wat is dan niet allemaal mogelijk? begrijpen.” “Kijk diep in de natuur en dan zul je alles beter Albert Einstein Wat ik allemaal tegenkwam Het bleek dat ik veel gemist had in de ontwikkelingen. De technieken worden nu indrukwekkender aangeprezen dan tien jaar geleden. Ik vond apparaatjes die via internet signalen van mensen doorstuurden naar een server en die ´diagnoses´ stelden. Vervolgens kon een ´therapieprogramma´ worden afgespeeld waarbij de foute frequenties werden geneutraliseerd, of een functie zoals doorbloeding werd gestimuleerd. Oude wijn in nieuwe zakken. Niet wat ik zocht. Of systemen die zoeken naar een afwijkende frequentie en die proberen te neutraliseren, hetzelfde als vroeger maar met nieuwe technieken, flitsende marketingteksten en sexy apparaatjes. Ik vond ook systemen die elektromagnetische golven in een ruimte verspreiden, een kamer of zaaltje, en zo een positieve invloed op de gezondheid zouden hebben. Een aantal systemen vermelden trots dat ze heel veel frequenties hebben en heel sterke energievelden produceren. 15

Zelfs heb ik in een gebruiksaanwijzing van een nieuw apparaat gelezen dat het mogelijk is dat door de sterkte van het elektromagnetisch veld je vegetatieve regelsysteem op tilt kan slaan, je flauw kunt vallen en dat je dan 112 moet (laten) bellen. Ik vond apparaten met de mogelijkheid om zelf een frequentie in te stellen… Maar je lichaam werkt met specifieke frequenties die processen aansturen, net zoals radiozenders op bepaalde frequenties uitzenden. Je kunt natuurlijk op de radio of tv een willekeurige, zelfgekozen frequentie ingeven, maar als hier niet op uitgezonden wordt is het zinloos. Net zo zinloos is het om lukraak een zelfbedachte frequentie te gebruiken die in het lichaam geen functie heeft. Ik realiseerde me dat als je niet goed ingevoerd bent in de achtergronden en de techniek van elektromagnetische velden en de aansturing van lichaamsprocessen door elektrische en elektromagnetische signalen in het lichaam, je snel onder de indruk van deze logisch lijkende drogargumenten kunt raken. Ik zocht juist een techniek met een gedegen onderbouwing die lichaamseigen aansturende signalen kon versterken zonder gevaarlijke bijwerkingen. Het immuunsysteem in al zijn functies herstellen door energie en de juiste frequenties, de juiste elektromagnetische velden. 16

Hoofdstuk 3 Mijn ontdekking: geoptimaliseerde elektromagnetische velden Uiteindelijk kwam ik terecht bij een systeem dat anders bleek dan alle andere: het PERTH-systeem. PERTH staat voor Pulserende Elektromagnetische Resonantie Therapie. Op het eerste gezicht leek het een elektromagnetisch systeem met een mat en een kussen zoals er zovele zijn. Ik had al wel gelezen dat dit systeem zich onderscheidt van andere elektromagnetische systemen, maar was na alle nieuw verworven informatie terughoudend. Tot nu toe had ik vooral apparaten ontdekt met flitsende marketing en indrukwekkende technische specificaties waaruit bleek dat technici zonder begrip van fysiologie en biologie de apparaten ontwikkelden. Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt, mede omdat de marketing en informatie juist heel terughoudend en anders waren. Er was een arts, dr. R. Werner, die het systeem in de jaren negentig had ontwikkeld en er werd gesproken over lichaamsidentieke frequenties en extreem lage intensiteiten. Ik belde voor meer informatie en kreeg de heer Kunde aan de telefoon. De heer Kunde is de zoon van dr. Werner en is inhoudelijk meegegroeid met de ontwikkeling van het apparaat de afgelopen dertig jaar. Hij is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het PERTH-systeem en begeleidt al dertig jaar talloze gebruikers ervan. In de gesprekken kwam ik erachter dat hij bijzonder veel inhoudelijke kennis en praktijkervaring heeft. 17

Hij geeft leiding aan de verdere ontwikkeling van het PERTH-systeem. Er is een al tientallen jaren bestaande samenwerking met universiteiten en een netwerk van artsen en wetenschappers die meedenken en hun bijdrage aan de ontwikkeling leveren. Na uitvoerige gesprekken met hem en het lezen van onder meer de twee door de PERTH-ontwikkelaar dr. Werner geschreven boeken, waarvan het recentere hier is afgebeeld, begreep ik het verschil met de systemen die ik eerder had gebruikt en onderzocht. Geoptimaliseerde elektromagnetische velden Het PERTH-systeem levert als enige ´geoptimaliseerde elektromagnetische velden´. De term is door dr. Werner bedacht en hij bedoelt hiermee elektromagnetische velden die zo optimaal mogelijk aangepast zijn aan die van het menselijk lichaam. Elektromagnetische velden met een veldsterkte die de extreem lage intensiteit van de lichaamseigen signalen hebben, frequenties waarvan bekend is dat ze een rol spelen in het lichaam, een lichaamsidentieke pulsvorm en clustergewijze ´uitzending´ van elkaar ondersteunende frequenties. Ik raakte onder de indruk van de wijze waarop dr. Werner eind jaren tachtig was begonnen met een uitvoerig onderzoek naar wat de beste signalen zouden zijn om het immuunsysteem te herstellen. Hij ontwikkelde zijn elektromagnetische systeem met eigen specificaties die gebaseerd waren op de natuurlijke fysiologie van mensen. In 2002 promoveerde dr. Werner in Moskou op zijn proefschrift: 18

“De fysiologische en curatieve effecten van geoptimaliseerde elektromagnetische velden met extreem lage veldsterkte – een Informatietherapie”. Het werd gepresenteerd en verdedigd aan de Russische Academie voor Natuurwetenschappen. De Russische Academie verleende hem vervolgens de hoogste academische graad van “Doctor in de Medische Wetenschappen”. Op 25 oktober 2003 werd hij benoemd tot professor. De toenmalige chef-arts van de Russische ruimtevaart, professor dr. Schalygin, heeft de PERTH-apparaten vanaf dat moment gebruikt en is actief geweest bij de verdere ontwikkeling van het PERTH-systeem. De ontwikkeling was duidelijk verschillend van die van de andere apparaten waarvan ik de achtergrond kende. Het waren geen ingenieurs maar wetenschappers en medici die na jarenlang basisonderzoek tot een apparaat kwamen met specifieke eigenschappen. Doorontwikkeling Wat mij verder opviel was de voortdurende doorontwikkeling van het systeem. In samenwerking met wetenschappers en artsen wordt het systeem ook nu nog, na dertig jaar, verder verbeterd. Er worden onder meer nieuwe frequenties aan het arsenaal toegevoegd als ze zinvol zijn en nieuwe of verbeterde applicatoren ontwikkeld. Verder vond ik het opmerkelijk dat gebruikers de mogelijkheid hebben om hun PERTH-systeem te laten updaten iedere paar jaar. Frequenties maken een belangrijk deel uit van de effectiviteit van het systeem en als er een wezenlijke uitbreiding is van het aantal frequenties kan een update worden verkregen. Regelmatig worden nieuwe frequenties toegevoegd. Ruim twintig jaar geleden bevatte het systeem enkele honderden frequenties en tegenwoordig meer dan 8000! 19

Hoe werkt het? Het PERTH-systeem heeft 7 programma’s en 8 levels. Voor een optimale ondersteuning van de celenergie en de informatie is de combinatie van programma’s en levels die je gebruikt belangrijk. Volledig anders dan alle andere systemen die ik ken en waarbij één frequentie wordt gekozen, een sterk elektromagnetisch veld of enkele vitaliserende, ontspannende of doorbloedingsverbeterende frequenties. Het PERTH-systeem biedt ondersteunende frequenties voor enorm veel verschillende functiesystemen in het lichaam en kan zowel preventief als curatief worden gebruikt. Een preventief PERTH programma is eenvoudig uit te leggen maar bijvoorbeeld bij chronische vermoeidheid, de ziekte van Lyme, astma of een acute blaasontsteking kan een specifieke combinatie van programma’s, levels en applicatoren het verschil maken. Er bestaat de mogelijkheid om individueel advies aan te vragen. Kortom, qua achtergrond, technische specificaties en begeleiding is dit anders dan ik tot nu toe kende. 20

Hoofdstuk 4 PERTH in de praktijk Allemaal goed en wel, maar uiteindelijk gaat het er om wat de resultaten in de praktijk zijn. Wij schaften thuis eerst een PERTH-systeem aan om het zelf uit te proberen. Dat was een bijzondere ervaring. We sliepen enorm diep na de eerste behandelingen en door het activerende ochtendprogramma voelden we ons fitter. Ik nam het PERTH mee naar de praktijk en liet het enkele mensen ervaren. Het bleek dat de meeste mensen warmte voelden of een kriebelen of vibreren. Sommigen merkten dat het precies daar trillend merkbaar was waar bijvoorbeeld een cyste was of een sportblessure. Allemaal aanwijzingen dat daar een resonantie optreedt: een versterking van harmoniserende, aansturende signalen. Overigens moet erbij vermeld worden dat ongeveer 20% van de mensen niets ervaart, het effect is er wel, maar men voelt het niet. De resultaten waren beter dan ik had gedacht en ik kreeg de mogelijkheid om de PERTH-apparaten te verkopen. Ervaringen van gebruikers Het bleek mij steeds meer dat het PERTH-apparaat bijzonder veel mogelijkheden bood omdat het zich richtte op het verbeteren van celenergie en de informatiebevattende frequenties in clusters aanbood. Geen zoeken naar ‘de juiste frequentie’ maar het aanbieden van alle frequenties die bepaalde functiegebieden ondersteunen. Als ondersteuning niet nodig is ontstaat geen resonantie, zo worden die signalen ondersteunt die zinvol zijn en het nodig hebben. Eigenlijk heel logisch. Als veel verschillende gezonde leversignalen worden ondersteund, signalen die werken op doorbloeding, enzymfuncties, ontstekingsremming, celherstel, etc. zal de lever beter gaan functioneren. Dat geldt voor alle organen. De meeste gebruikers tot nu toe ervaren een betere, diepere slaap en meer fitheid. Soms direct, soms na enkele dagen. 21

Er zijn mensen met enorm uiteenlopende klachten zoals bijvoorbeeld coördinatie-loopstoornissen na een operatie van jaren geleden. Al na een week werd een verbetering van het lopen vastgesteld. Een vrouw die het PERTH-systeem aanschafte wegens geheugenverlies vertelde dat na enkele weken er meer energie en meer kracht in de handen en armen was opgetreden. Nog geen verbeteringen van het geheugen. Klachten zoals dementie, geheugenverlies, de ziekte van Parkinson en dergelijke duren soms acht tot twaalf maanden voordat duidelijk resultaat optreedt, hoewel het ook eerder kan optreden. Bij vermoeidheid en de ziekte van Lyme werd na enkele weken duidelijk verbetering vastgesteld. Indrukwekkend vind ik het resultaat op de bloedwaardes bij een persoon bij wie Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) is vastgesteld. Na enkele weken waren de bloedwaardes genormaliseerd. Ik realiseer me dat de tijd dat ik zelf de resultaten volg nog vrij kort is, maar het is veelbelovend. Bij chronische aandoeningen beschrijft dr. Werner in zijn boeken veel bijzondere resultaten maar hij verkrijgt ook indrukwekkende resultaten bij acute aandoeningen. Nu is alles wat je hierover leest interessant maar wat je uit eerste hand hoort is indrukwekkender en de overtuigingskracht is het grootst bij eigen ervaringen. Acute oogontsteking Ik kreeg zelf een aantal maanden geleden een acute oogontsteking, een uveitis. Een zandkorrel gevoel dat steeds sterker werd. Er was een wit puntje op het gekleurde deel van mijn oog zichtbaar. Mijn oog ging tranen, werd roder, warmer en ik voelde het kloppen. Na twee dagen heb ik een arts om advies gevraagd, hij adviseerde om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een oogarts. Intussen werden de klachten sterker, het voelde nu ook rond mijn oog pijnlijk en kloppend. Omdat de afspraak bij de oogarts pas over drie dagen mogelijk was ben ik met een speciaal PERTH programma begonnen. Vijf maal daags 10 minuten. Baat het niet dan schaadt het 22

niet. Bij de eerste keer begon mijn ontstoken oog enorm te tranen en te vibreren. In het andere oog merkte ik niets, de elektromagnetische velden triggerden dus precies daar waar het nodig was. De volgende dag dezelfde reactie maar langzamerhand minder heftig. Tegelijkertijd namen de klachten af. Op dag twee heb ik in de ochtend enkele malen het programma gedaan en toen waren de klachten volledig verdwenen. De afspraak bij de oogarts heb ik afgezegd. Blaasontsteking tijdens vakantie Ook dit is een ervaring uit eerste hand. Tijdens een vakantieweekend krijgt een vrouw acuut last van haar blaas, ze moet naar het toilet. Vervolgens naar het appartement en zorg over de vakantiedagen want als je erg vaak naar het toilet moet is dat vervelend. Die avond is het PERTH-programma gedaan dat het immuunsysteem ondersteunt bij blaasontsteking. Dankzij het regelmatige gebruik van het PERTH-programma, in de avond en ochtend, was er overdag geen last. Als het programma niet werd gedaan kwamen de klachten terug. Het advies was om het drie weken te doen, na de drie weken was de blaasontsteking volledig verdwenen. Ontsteking in het gezicht Er trad een onderhuidse ontsteking op in het gezicht onder het oog bij een vrouw. Er ontstond roodheid, pijn en zwelling. Het leek op een pukkel maar brak niet door. Er ontstond kwaddelvorming en de pijn ging uitstralen naar het oog. Omdat de huismiddelen niet werkten, werd advies bij een arts gevraagd, hij schreef antibiotica voor. De ontsteking werd snel minder en was na een week verdwenen. In enkele dagen ontstaan, zonder aanwijsbare oorzaak. 23

Helaas kwam het een aantal weken later terug en in lichtere vorm ook aan de andere kant van het gezicht. Regelmatig antibiotica gebruik is een slecht plan en in plaats van medicijnen werd nu gekozen voor een specifiek PERTH-programma. Het werd dagelijks meerdere malen vijftien minuten gebruikt. Al na de eerste keer ontstond jeuk in aansluiting op het gebruik, de volgende dag werd de ontsteking zichtEnkele dagen later was het verergerd. Er ontstonden meer klachten zoals hoofdpijn, oogpijn en kloppend gevoel. baar minder actief en na enkele dagen was de ontsteking verdwenen. Zelfs sneller dan bij antibioticum was gebeurrd! Het advies was om minimaal drie weken het programma te gebruiken, dat is gedaan en de ontsteking is tot nu toe, ongeveer vier maanden nadien, weggebleven. Aan de andere gezichtshelft werden de eerste ontstekingsverschijnselen zichtbaar. Na iedere PERTH sessie ontstond jeuk, na een week waren de ontstekingen verdwenen. 24

Moedervlek werd actief De plek op de huid is met de hoofdapplicator van PERTH behandeld met een hiervoor passend programma en bijbehorende level-instelling. Al bij de eerste keer gebruik werd een tintelend gevoel gemerkt, de volgende dag leek de plek kleiner te worden. Na veertien dagen is de huid nagenoeg hersteld. De moedervlek waarmee het begon is ook verdwenen. Dag 1 Dag 3 Dag 10 Dag 14 PERTH ondersteunt waar het nodig is De elektromagnetische PERTH-velden ondersteunen de processen die nodig zijn, dat had ik ervaren met mijn oogontsteking. Dr. Werner schrijft in één van zijn nieuwsbrieven het volgende: “Voor een PERTH heb je geen sterke magnetische velden nodig, zoals natuurkundigen en technici vaak geloven en zoals veel apparaten voor magnetische veldtherapie vandaag de dag nog steeds maken.” 25

Het hart produceert spanningen van 0,1 tot 3 millivolt (mV) en een magnetisch veld van 0,1 tot 10 picotesla (pT - dit zijn triljarden van een Tesla), de hersenen produceren magneetveldsterktes van één picotesla (Prof. Käs, Universiteit van het Duitse leger). Als dergelijke en lagere sterktes worden nagebootst, wordt een optimaal positief effect in het organisme bereikt. Het is bekend dat elektromagnetische velden van zelfs 10 tot de macht van min 16 Tesla (100 quadriljoenste) biologische effecten hebben (Prof. Käs). Dit is precies waar het bij Pulserende Elektromagnetische Resonantie Therapie – PERTH om gaat - om het creëren van lichaamsidentieke elektrische stromen en elektromagnetische velden in het organisme die in staat zijn om optimale resonanties op te wekken om genezing, regeneratie en andere biologische processen te stimuleren. Kortom - om het lichaam terug te brengen in de normale vibratie - want: Alles in het leven is trilling! PERTH behandelt geen ziekten. PERTH stimuleert het organisme elektromagnetisch met trillingen die een vijftigste zijn van de magnetische veldsterkte van de aarde en een duizendste lager zijn dan de maximale waarden voor elektromagnetisme die in Duitsland zijn toegestaan. Het organisme komt alleen in resonantie als het bepaalde trillingen mist en het “biologische venster” wordt geraakt. Het negeert eenvoudigweg alle andere “goede” trillingen (Prof. Dr. Smith, Salford University London). Met alle schade waarmee we dagelijks geconfronteerd worden door verschillende vormen van milieuvervuiling, wifi, smartmeter, G5 enz. lopen we het risico dat ons lichaam voortdurend zijn vibrationele balans verliest. We kunnen dit heel duidelijk zien in de vele schijnbaar ongeneeslijke beschavingsziekten. Pulserende elektromagnetische velden kunnen de balans herstellen. Het lichaam wordt weer “intact”, zoals Dr. Warnke heeft geschreven. “Het organisme helpen zichzelf te helpen - dat is PERTH!” 26

Hoofdstuk 5 Hoe het PERTH-systeem werkt, theorie en toepassing De basis van het PERTH-systeem is natuurkunde. Het gaat om elektrische stroompjes en elektromagnetische velden. De subtiele elektrische stroompjes in de applicatoren van het PERTH systeem maken een elektromagnetisch veld. Op de PERTH mat lig je in het elektromagnetische veld van de elektrische stroompjes die door de mat lopen. Ons lichaam bestaat uit heel veel in water opgeloste geladen deeltjes, dat noemen we een elektrolyt. Als ons lichaam in een elektromagnetisch veld ligt, ontstaan elektrische stroompjes in ons lichaam. De stroompjes die in de mat lopen veroorzaken stroompjes in ons lichaam. Bij de ontwikkeling van het PERTH systeem is bijzondere aandacht gegeven aan de keus en vorm van de frequenties. Dezelfde frequenties en stroomsterkte zoals die in ons lichaam worden gebruikt, worden opgewekt vanuit de PERTH-applicatoren. Zo kunnen de aansturende lichaamssignalen gaan resoneren met de door de PERTH gemaakte signalen waardoor de lichaamseigen signalen sterker worden. De door de stroompjes aangestuurde processen krijgen sterkere signalen door, waardoor deze beter uitgevoerd kunnen worden. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat je een machine wilt repareren aan de hand van een YouTube-video maar het signaal is zwak en onduidelijk, je kunt de beelden niet goed zien omdat er een ander beeld doorheen komt en het geluid hapert. De reparatie verloopt langzamer en door de slechte beeldkwaliteit worden de aanwijzingen misschien verkeerd begrepen zodat je verkeerde dingen doet. In plaats van gerepareerd raakt het apparaat mogelijk meer beschadigd. Door het YouTube-signaal te versterken worden beeld en geluid duidelijk, de informatie wordt begrepen en er ontstaan geen misverstanden. 27

De te repareren machine is hier je lichaam met organen en cellen. Je cellen willen de juiste dingen doen maar het signaal is onduidelijk en gebrekkig. De versterking van het “YouTube signaal”, komt van het PERTH systeem waardoor de cellen weer duidelijke instructies krijgen en doen wat ze behoren te doen. De PERTH thuis toepassen Het PERTH systeem bestaat standaard uit een aansturingskastje, een mat en een ovaal kussen. Er zijn meerdere applicatoren beschikbaar zoals een hoofdapplicator, een intensief- en een speciale kleine adaptor. Er is ook een mini PERTH beschikbaar voor reizen en om onderweg te gebruiken, de Living Energy. Het aansturingskastje bevat de frequenties en stuurt de stroompjes door naar de applicatoren. Er zijn zeven programma’s en acht levels die de intensiteit bepalen. De programma’s bestaan uit een verzameling frequenties die elkaar versterkende processen ondersteunen. Er zijn relatief eenvoudige instellingen zoals voor neuropathie of migraine maar ook meer gecompliceerde zoals bij chronische aandoeningen als de ziekte van Parkinson, kanker en chronische vermoeidheid. De sessies kunnen thuis worden gedaan en in praktijken bij artsen en behandelaars, maar niet alle aandoeningen zijn hiervoor geschikt. Een aantal aandoeningen, vooral chronische, heeft vaker per dag een ondersteuning nodig dan in de praktijk mogelijk is.

PERTH, eenvoudig en effectief De PERTH-mat wordt onder de matras gelegd en ’s avonds en ’s ochtends wordt het apparaat aangezet. Overdag kan een sessie worden gedaan met het ovale kussen in de rug. Het PERTH systeem kan ook in de auto worden gebruikt met een 12 V adapter. Er zijn zeven standaardprogramma’s die clusters van elkaar versterkende frequenties bevatten. Bijvoorbeeld programma 1 wordt in het algemeen geadviseerd ter ondersteuning van een gezonde slaap en Programma 3 om in de ochtend bij het ontwaken de lichaamsprocessen te activeren. Programma 4 wordt meestal bij spier-, bot- en gewrichtsklachten gedaan. De levels geven een soort van intensiteit aan, daarom worden aan het eind van de dag lagere levels geadviseerd. Hogere levels kunnen het regelsysteem zoveel stimuleren dat de slaap er mogelijk onder lijdt. Bij specifieke klachten is het zinvol om advies te vragen voor een individueel programma. Zo heb ik bijvoorbeeld bij mijn oogontsteking vijf maal per dag Programma 6 gedaan. Er is veel ervaring met talloze klachten en zo zijn er ook talloze mogelijkheden om specifiek het informatie-regelsysteem te ondersteunen met passende programma’s, levels en de juiste applicatoren. Feedback is erg belangrijk. Vaak zijn er positieve reacties binnen enkele dagen maar soms ook lijkt het of de klachten verergeren. Dan is het zinvol om contact op te nemen om te overleggen of een aanpassing zinvol is. Het onderbreken van de dagelijkse sessies wordt afgeraden.

Het PERTH systeem geïntegreerd in CellRecoverySystems Het PERTH systeem is een bijzonder elektromagnetisch systeem dat deel uitmaakt van CellRecoverySystems. CellRecoverySystems is een unieke combinatie van wetenschappelijk onderbouwde, natuurkundige toepassingen ter ondersteuning van de gezondheid. Onder meer de volgende toepassingen worden geïntegreerd waardoor een bijzondere ervaring gewaarborgd is. • Cold Plasma • PERTH elektromagnetische velden • Infrarood • Geluid- en muziek • Licht- en kleur

Meer weten? Meer informatie en geraadpleegde bronnen zijn te vinden op de websites www.pemf-perth.nl en www.cellrecoverysystems.info Erg informatief zijn de Duitstalige boeken van dr. R. Werner; Energie, Quelle des Lebens und Maßstab der Gesundheit Energie, bron van het leven en maatstaf voor gezondheid Gesundheit durch EnergieRegulation mit Magnetfeldern Gezondheid door energieregulering met magneetvelden Beide zijn te downloaden van de website www.pemf-perth.nl Voor vragen en opmerkingen kunt u mij mailen: perth@pemf-perth.nl 31

Rinno Heidstra heeft tientallen jaren ervaring in de niet-reguliere gezondheidszorg als natuurgeneeskundig behandelaar en Heilpraktiker en daarvoor als (sport)fysiotherapeut. Hij heeft opleidingen gedaan in onder andere celsymbiosetherapie, functional medicine, chelatietherapie en een groot aantal energetische onderzoek- en behandelmethodes. Rinno is auteur van Het CelHerstelConcept waarin hij de logica van gezond worden uitlegt en waarin hij praktische tips geeft. In dit boek beschrijft hij zijn ontdekkingstocht naar de kern van gezondheid en gezondheidsherstel. Zijn conclusie is dat niet diagnoses, medicijnen of supplementen de essentie zijn van gezondheid en gezondheidsherstel, maar energie en informatie. Al onze lichamelijke en mentale processen bestaan uit energie en informatie en als daar een verstoring in optreedt, leidt dit tot functieproblemen en klachten. Herstel van de energie en informatie betekent herstel van de aansturende signalen in ons lichaam. Voor een optimaal effect hebben de toegevoegde elektromagnetische signalen dezelfde eigenschappen als die van ons lichaam. Het PERTH systeem van dr. R. Werner biedt deze elektromagnetische velden, met bijzondere resultaten.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication