29

Lyric Tinnitus verminderen met hoortoestellen: biedt Lyric de oplossing? Begin juli 2019 is er een onderzoeksrapport verschenen naar aanleiding van een studie die uitgevoerd is, met ondersteuning van Sonova AG, Phonak Australië, Academic Hearing en de faculteit Audiology and Speech Pathology van de universiteit van Melbourne. Dit onderzoek werd onafhankelijk uitgevoerd nadat er een overeenkomst werd bereikt over de onderzoeksopzet. Doel van het onderzoek was om uit te zoeken wat het effect van het dragen van hoortoestellen is op het beheersbaar krijgen van tinnitus en of Lyric hierin een meerwaarde heeft, zodat KNO-artsen, audiologen en audiciens het beste advies kunnen geven in tinnitus beheer. Hoortoestellen worden vaak gebruikt voor het verminderen van tinnitus voor mensen met “behandelbaar” gehoorverlies. Met hoortoestellen en de juiste versterking proberen we tinnitus te overstemmen met geluid, zodat de aandacht wordt weggeleid van de tinnitus. Wanneer de hoortoestellen zijn verwijderd, bijvoorbeeld tijdens het slapen, kan de tinnitus terugkeren en problematisch blijven. Door de hele nacht lang versterking te blijven bieden, kan de tinnitus nog verder afnemen. In dit onderzoek werd onderzocht of het continu aanbieden van versterking met een lyric hoortoestel meer afname van tinnitus biedt ten opzichte van alleen versterking van een hoortoestel wat geluid versterkt maar ook ruis kan genereren. Drieëndertig deelnemers met zelf gerapporteerde hinderlijke tinnitus en ten minste een mild gehoorverlies maakten onderdeel uit van het onderzoek. Het volledig onderzoek vindt u onder: www.bit.ly/lyric-tin All Ears Special 29 Elke groep bevatte elf deelnemers. • 11 deelnemers welke geschikt waren voor het dragen van Lyric • 11 deelnemers welke alleen versterking kregen toegediend • 11 deelnemers welke versterking kregen in combinatie met maskeerruis op de achtergrond De niet Lyric dragers werden aangepast met een Phonak Audeo B 90 312 zijnde een topproduct van Phonak. Aan het beging van het onderzoek zijn alle deelnemers uitvoerig gemeten volgens eenzelfde methode om op basis hiervan een starpunt te bepalen. De metingen werden na 1 en 3 maanden herhaald en de resultaten geanalyseerd in alle drie de groepen. Resultaten De Lyric groep vertoonde een significant groter verschil na 1 en 3 maanden ten opzichte van de andere groepen. De Lyric groep vertoonde een snellere afname van de tinnitus ten opzichte van zowel de B 90- groep (uitsluitend versterking) als de maskeringsgroep ( B90 versterking in combinatie met de maskeringsruis). Op basis van dit onderzoek mag gesteld worden dat Lyric kan worden aanbevolen door K.N.O.-artsen, audiologen en audiciens aan patiënten die een hinderlijke tinnitus hebben en daardoor een snellere en grotere afname van hun tinnitus kunnen realiseren.

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication