10

De bloemengroet Elke zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar iemand die dat kan gebruiken. De ene keer is zo’n bloemetje een bemoediging, een teken van meeleven. Een andere keer is het ter vergroting van de vreugde. U als gemeentelid kunt daar namen voor aandragen. Als u van iemand weet dat een bloemengroet op z’n plaats zou zijn, kunt u dat doorgeven aan één van de leden van de bezoekgroep. Dat mogen overigens ook mensen zijn die geen lid zijn van onze gemeente. De bezoekgroep: Anne van Bemmel, Margreet de Bree en Hetty Alewijnse een bloemstuk maken. Het bloemstuk kan een liturgische gedachte hebben. Het bloemstuk wordt na de dienst weggebracht naar iemand als groet vanuit de gemeente of bemoediging. Ook verzorgt deze groep (samen met extra hulp) de aankleding van de kerk rond Kerst. Speciale dagen worden extra belicht, denk aan advent en de gedachtenisdienst. Coördinator: Annelies Teunissen De taak van een organist In Westervoort zijn vier organisten werkzaam. Ieder doet op zijn manier zijn best om de gemeentezang te (bege)leiden. Voor en na de dienst spelen we muziek die al dan niet past bij de dienst. We vullen dat naar eigen smaak en mogelijkheden in. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het historische orgel van meer dan 300 jaar oud. Als er onverhoopt iets met het instrument aan de hand zou zijn, zijn wij de eersten die dat moeten rapporteren aan de kerkenraad. De bloemstukken Elke zondag staat er een bloemstuk in de kerk. Dit wordt verzorgd door een zestal dames die bij toerbeurt 10 Zoals we nu functioneren, gaat alles naar wens. We zijn alle vier gemotiveerd en liefhebber van orgelspelen. We vullen elkaar aan en kunnen als er om gevraagd wordt, met elkaar samenwerken. Indien noodzakelijk kunnen en willen we elkaar vervangen. Een fijn team dus!

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication