13

professional onder leiding van een stuurgroep dit jaar daarvoor een effectief plan maakt. U wordt daar als gemeente bij betrokken. De jaren 2020 en 2021 stonden helaas in het teken van de coronapandemie, waardoor de kerkgang een groot gedeelte van het jaar niet mogelijk was. Gelukkig konden we wel onlinediensten verzorgen. De kerkenraad had al lange tijd het live uitzenden van kerkdiensten op de wensenlijst. Corona heeft dit proces versneld. De camera-uitrusting is voor een groot deel in eigen beheer geïnstalleerd en we hebben nu een systeem en uitzendingen waar we trots op mogen zijn. Gebleken is dat deze digitale vieringen in een behoefte voorzien. De kerkdiensten, waarbij de gemeenteleden aanwezig zijn in de kerk en elkaar ontmoeten blijven uiteraard belangrijk. Henk de Graaf Diaconie, wat kunnen wij betekenen voor onze medemens? Als diaconie van de Protestantse Gemeente Westervoort bieden wij hulp aan mensen en organisaties die wel wat steun kunnen gebruiken, zoveel mogelijk door en met de leden van onze gemeente. Onze (beperkte) middelen zijn afkomstig van collectes en giften, zoals de collectes voor Kerk in Actie, maar we collecteren ook voor doelen dichter bij huis, zoals ons jaarproject. Dit jaar is dat de voedselbank in Arnhem. Een ander doel dicht bij huis waar we geld voor inzamelen is de zgn. ‘stille hulp’. Afgelopen twee jaar konden we zo inloophuis De Herberg ondersteunen met door onze gemeenteleden ingezamelde en met diaconaal geld gekochte gebruiksartikelen. Ook kunnen we dit jaar twee gezinnen op vakantie laten gaan die dat zelf niet kunnen betalen en die nog nooit op vakantie zijn geweest. Verder geven we d.m.v. boeketten aandacht aan verjaardagen voor oudere gemeenteleden en huwelijksjubilea. En worden er wekelijks bloemen bezorgd als ondersteuning en bemoediging bij bijvoorbeeld ziekte.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication