18

doorgegeven aan predikant, wijkcoördinator, etc. Op verzoek worden er (adres)lijsten aangevraagd voor o.a.:  de actie kerkbalans;  de kerstgroet voor de hele gemeente;  jeugdleden voor bijvoorbeeld kamp of eindexamenleeftijd;  jaarlijkse overzichten van alle leden: gedoopt, belijdenis, overleden, nieuw ingekomen, bedankt en vertrokken voor het archief van de kerk. De kerkenraad heeft aangegeven wie deze verzoeken mag doen. Daarnaast zijn er veel ad hoc vragen te beantwoorden vanuit de gemeente of bijvoorbeeld de predikant. Bezoek nieuw ingekomenen Nieuw ingekomen gemeenteleden worden bezocht door twee gemeenteleden die een welkomstbezoek brengen. De intentie is om wat te vertellen over onze gemeente; welke activiteiten er naast de kerkdiensten plaatsvinden en hierover ook schriftelijke informatie aan te bieden. Stelt men geen prijs op verder lidmaatschap, dan wordt hen gevraagd een verzoek om uitschrijving te ondertekenen, welke dan weer in de LRP verwerkt wordt. Klaaske Snoek ledenadministratie@prot-gemwestervoort.nl 18 Communicatie Informatie over de kerkdiensten en diverse activiteiten en onderwerpen staan op de website van onze gemeente: www.werenfried.nl. Daarnaast verschijnt wekelijks de gemeentebrief. Deze bevat naast informatie over de eredienst ook andere mededelingen; u wordt geïnformeerd over de bestemming van de collectes, wie de bloemengroet ontvangt, of er koffiedrinken is na de dienst en u leest actualiteiten uit de gemeente en de regio, landelijk kerkelijk nieuws, een inspirerende tekst e.d. Wilt u ook op de hoogte blijven en deze brief kosteloos ontvangen, stuur dan een bericht naar: gemeentebriefpgw@gmail.com. De gemeentebrief wordt op vrijdagochtend per e-mail verzonden. De eerste zondag van de maand is er voor gemeenteleden die geen beschikking hebben over internet (en dus ook geen digitale gemeentebrief kunnen ontvangen!) een papieren gemeentebrief beschikbaar. Neem daarvoor contact op met Klaaske Snoek: ledenadministratie@protgem-westervoort.nl. Wilt u een activiteit plaatsen in de gemeentebrief? Stuur dan een mail naar: gemeentebrief@gmail.com. De kopij ontvangen we graag voor woensdagavond 18.00 uur.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication