21

We werken aan een visie op hoe we samen kerk in De Liemers willen zijn (een samenbindende droom) en een voorstel hoe de lokale identiteit van de lokale gemeenten vorm kan krijgen. Kerndoel: kerk te zijn in deze tijd en in de toekomst en daarmee de relatie met God, in de kerkelijke gemeente en met de wereld vanuit het protestantse gedachtegoed vorm te geven. Om dit te bereiken ligt er binnen een jaar na vaststelling van deze projectopdracht een breed gedragen plan voor een samenwerkingsverband van gemeenten dan wel een gefuseerde protestantse gemeente in de Liemers. Het plan wordt in twee fasen uitgewerkt: In fase 1, tot begin 2022, worden de voor- en nadelen en de eerste voorzet van de samenbindende droom uitgewerkt met de daarbij behorende mogelijke obstakels. Aan het eind van fase 1 wordt besloten over de uit te werken organisatievorm en wat nog aanvullend nodig is. Uitzicht krijgen op het perspectief (de gezamenlijke droom) is essentieel voor het plan. In fase 2 (indien nodig) worden in de eerste helft van 2022 de resterende vragen uit fase 1 uitgewerkt over organisatievorm en samenbindende droom. Medio 2022 kunnen definitieve besluiten worden genomen en vervolgstappen om het plan concreet uit te voeren. Voor het uitwerken van de verschillende fasen is er een externe begeleider aangetrokken. Deze externe begeleider wordt aangestuurd door een commissie, waarin alle Liemerse Didam Duiven Lathum Lobith Zevenaar Westervoort 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication