6

en het lichtje op het plateau gezet. Een blad met de naam van de overledene zal ook toegevoegd worden aan het gedachtenisboek. In de gemeentebrief die aan het begin van de maand na de begrafenis of crematie uitkomt, zal een in memoriam worden geschreven. DE VIERINGEN De vieringen worden gehouden op zondagochtend om 10.00 uur in ons monumentale kerkgebouw. Hoewel tijdens de meeste diensten een min of meer vaste liturgische vorm wordt aangehouden, kennen we de laatste jaren toch een rijke variatie aan teksten en diensten. We staan open voor vernieuwing in de diensten, met nieuwe vormen, liederen, gedichten, etc. Kampdienst Aan het begin van het seizoen wordt een kampdienst gehouden. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de jongeren die met elkaar op kamp zijn geweest. Startzondag Aan het begin van het nieuwe seizoen vindt de startzondag plaats. Met deze viering maken we een start met de activiteiten vanuit onze gemeente. De startzondag wordt voorbereid door een groep gemeenteleden i.s.m. onze predikant. 6 Gedachtenisdienst Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) herdenken we allen uit onze gemeente die zijn heengegaan in het afgelopen jaar. Na deze dienst krijgen de nabestaanden de steen en de kaars mee naar huis. Vieringen in de Stille Week In de week vóór Pasen zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond korte momenten van inspiratie en bezinning. Zangdiensten De bekende dichter Willem Barnard zei over het zingen van liederen in de kerk dat het niet zozeer een uiting van geloof is, maar veeleer inning van geloof. ‘Als je zingt, zing je je het geloof te binnen.’

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication