13

Met Pinksteren mag ik weer voorgaan en dat is meteen een driedubbel bijzondere dienst. Natuurlijk vieren we dat Gods Geest wereldwijd mensen inspireert om het evangelie te delen en te doen. Maar daarnaast mogen we ook stil staan bij het afscheid van Nyncke Woudstra-Fijma als jeugdouderling en haar danken voor haar enorme inzet als jeugdouderling én ook als interim-voorzitter de afgelopen periode. „Afscheid‟ gelukkig alleen van het feit dat Nyncke deze functies vervulde, zijzelf blijft natuurlijk en zal ook betrokken blijven bij het kinderkerkenwerk. Daar zijn we enorm blij mee! We mogen ook een drietal gemeenteleden bevestigen in het ambt. Ten eerste is dat onze eigen kerkelijk werker Erwin Kooistra, die bevestigd zal worden in het ambt van ouderlingkerkelijk werker. En daar heeft hij best een tijdje op moeten wachten! Dat geldt ook voor Geert Kamminga, die bevestigd zal worden als ouderling-kerkrentmeester. Tenslotte zijn we blij dat we kunnen melden dat Marianna Postma-van der Meulen aangegeven heeft ouderling te willen worden en ook zij zal bevestigd worden in het ambt van ouderling. Veel om voor te danken deze dienst en we hopen dat u/jij erbij bent! Versterking gezocht We hopen dat er meer mensen zijn die zich geroepen voelen de kerkenraad en/of het pastorale team te ondersteunen. Wil je weten wat het inhoudt, twijfel je, heb je goede ideeën of ken je iemand die we kunnen benaderen voor een functie? Bel of mail gerust! Pastoraal overleg – nieuwe datum Met de ouderlingen en bezoekmedewerkers zullen we binnenkort bij elkaar komen om de organisatie van het pastorale bezoekwerk onder de loep te nemen. De datum van 21 april is verschoven naar woensdagavond 2 juni, om 19.45u in it Gebou. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication