22

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit het breed moderamen Als eerste een bedankje aan de evangelisat iecommissie die in samenwerking met CBS de Joh. Looyenga Skoalle een Paasgroet heeft verzorgd. Ondersteund door vrijwilligers is in het hele dorp een prachtige kleurplaat bezorgd. Het is fijn dat er in de laatste weken weer gemeenteleden in de kerk komen. Ook al is het nog mondjesmaat en mag er niet gezongen worden, het is goed dat er weer wat onderling contact is. En vooral dat de eredienst weer meer is dan alleen een uitzending, hoe waardevol het ook is dat mensen de gelegenheid hebben om mee te kijken en te luisteren. Voorzichtig proberen we ook weer wat gemeentezaken op te pakken. Zoals eerder vermeld, zijn er een aantal ambtsdragers aftredend en er waren nog twee vacatures. Afgesproken is dat er gemeenteleden benaderd gaan worden voor het ambt van wijkouderling, ouderenouderling, jeugdouderling, ouderlingkerkrentmeester en diaken. We hopen van harte dat u en jij meeleeft met dit proces van zoeken en vinden. En in het bijzonder dat u of jij niet alleen naar jezelf kijkt, wanneer gevraagd wordt om te overwegen of je een ambt wilt aanvaarden, maar dat je dit ook voorlegt in jouw persoonlijke omgang met de Here God. Niet met als hoogste doel dat alle „stoelen‟ in de kerkenraad weer bezet worden, maar dat we als een brede afspiegeling van de gemeente van Christus hier ter plaatse samen de weg zullen zoeken die we in deze tijd hebben te gaan. Heel blij zijn we dat de jongeren weer als clubs bij elkaar kunnen komen en er zo weer gebouwd kan worden aan het onderling contact. Het thema van de Full church-dienst was niet voor niets: Bouwen doe je niet alleen. Op het moment van schrijven moet deze dienst nog plaats vinden, maar nu al wil ik iedereen vragen om reacties op deze dienst door te geven. Dit kan aan Gryt Wijma van het topteam (tel. 352510 of email: kwijma@hetnet.nl) of bij ondergetekende (tel. 355485 of email: dsborger@pknsurhuizum.nl). Bij voorbaat dank! ds Guda Borger 22 uit de kerkenraad

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication