33

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Activiteit Kerkenraadsvergaderingen Tienerclub Club 7-8 Gebedsgroep Datum 3 mei (1e dinsdag van de maand) 9 mei, 21 mei en 6 juni 4 mei, 18 mei en 1 juni 6 mei, 20 mei en 3 juni Protestantse gemeente Surhuizum Breed moderamen 3e maandag van de maand Pinkstertak Kerk op schoot Jeugdwerk: 22-24 mei 7 mei Thuis in de tuin zetten Doarpstsjerke/9.30 uur zie agenda elders in dit kerkblad Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: vrijdag 21 mei 2021 Het Tsjerkefinster wordt verspreid in de week voorafgaand aan de 1e zondag van de maand Locatie/tijd 19.45 uur Tsjerkegebou/19.00 u Jeugdhonk/14.30 u Tsjerkegebou/13.45 u 33

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication