5

In de Bijbel staat nergens dat ons leven zal verlopen zonder moeite, zonder zorg. Wel staan het Oude én Nieuwe Testament vol beloften van redding uit donkerheid en verlorenheid. Zoals Jezus door het lijden en de dood heen is opgewekt tot nieuw leven, zo wil God ieder van ons doen delen in zijn Koninkrijk. Nadat Jezus is teruggegaan naar zijn Vader in de hemel, is de Heilige Geest gekomen om ons terzijde te staan. Hij wil ons leiden op de weg door het leven en ons de kracht geven die we daarvoor nodig hebben. Laten we bidden om zíjn werk in ons leven en zo toeleven naar het Pinksterfeest, het feest van uitstorting van de Heilige Geest. Want het Licht overwint ! ds. Guda Borger 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication