19

2 BEEMSTER EN PURMEREND IN BEELD De gemeenten Beemster en Purmerend hebben allebei unieke kenmerken en een eigen identiteit. Denk aan ontstaansgeschiedenis, landschap, cultuur, woningbouw en economie. 2.1. Beemster De Droogmakerij De gemeente Beemster heeft een oppervlakte van ruim 72 vierkante kilometer en circa 9.700 inwoners, waarvan de meesten in het centrumdorp Middenbeemster en de woonkernen Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster wonen (peildatum 1-1-2019). Op 19 mei 1612 viel De Beemster droog en kon de inrichting van de polder beginnen. Er werden wegen aangelegd, wegsloten en kavelsloten gegraven en boerderijen gebouwd. Het gebied werd volgens een strak geometrisch patroon in rechthoekige kavels ingedeeld en verdeeld onder de investeerders. Landschap en historische kernen De Beemster was het eerste grootschalige landschapsproject in een wereld waarin het principe van de Gulden Snede van Da Vinci (de man van Vitruvius) volledig werd toegepast. De Beemster is een uitzonderlijk voorbeeld van een door de mens geschapen landschap. Dankzij de rationele verkaveling en unieke inrichting van het landschap is ‘Droogmakerij de Beemster’ in 1999 door de UNESCO bekroond met het predicaat werelderfgoed. Bovendien loopt de Stelling van Amsterdam, ook een werelderfgoed (sinds 1996), voor een deel door De Beemster. De status van UNESCO-werelderfgoed geeft een impuls aan de culturele en historische ambities en biedt kansen voor de toekomst. Geschiedenis Door ontginning van veen en als gevolg van hevige stormvloeden groeiden de riviertjes Bamestra en Schar samen uit tot een meer, genaamd ‘De Beemster’. In 1607 besloot een groep Amsterdamse kooplieden en stadsbestuurders De Beemster, toen nog een groot meer, droog te leggen. De Staten van Holland en West-Friesland, enkele burgemeesters en een aantal welgestelde kooplieden verleenden toestemming om ‘De Beemster’ droog te leggen. Het beloofde een financieel lucratief project te worden dat bovendien een bijdrage kon leveren aan de voedselvoorziening van het snel groeiende Amsterdam. Er werd een hoge en stevige dijk van 38 kilometer lang om het meer gelegd, en daar weer omheen de ringvaart. Daarna begon het leegpompen van het meer met maar liefst 43 windmolens. Ingenieur Jan Adriaenszoon Leeghwater was verantwoordelijk voor de bouw en de plaatsing van de molens. Toen de droogmakerij in 1610 bijna klaar was, liep het meer weer vol als gevolg van een breuk in de Zuiderzeedijk. Er werd besloten de ringdijk zo hoog te maken, dat de dijk een meter boven het omringende land uitstak. 15 Beemster en purmerend in Beeld In Beemster liggen het centrumdorp Middenbeemster en de woonkernen Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster. Verder is er een aantal buurtschappen zoals de Klaterbuurt, Halfweg, De Blikken Schel. De Beemster in de 21ste eeuw is een eigentijdse, (agrarische) gemeente met een bijzondere ontstaansgeschiedenis en historische kernen. Daarnaast kenmerkt Beemster zich door veel typerende stolpboerderijen, rijksmonumenten en forten. Het uitgestrekte landschap geeft Beemster een weidse blik en

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication