20

vergezichten. De voor gras vruchtbare grond brengt hoge melkopbrengsten mee, waardoor Beemster ook wel bekend staat om haar kaasmakerijen. Verenigingsleven Veel mensen in Beemster kennen elkaar en zijn bereid elkaar te helpen. Veel inwoners zijn op verschillende terreinen actief en zetten zich in om de omgeving waarin ze leven actief en dynamisch te houden. Ook worden er veel sociale en maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Lokale culturele voorzieningen en evenementen verbinden mensen met elkaar en dragen bij aan de gemeenschap en aan gemeenschapszin. Voor culturele activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig, die zich daarmee inzetten voor de Beemster samenleving. Verbindingen die hierdoor ontstaan, kunnen zorgen voor betrokkenheid en eraan bijdragen dat inwoners naar elkaar omzien. Beemster beschikt over veel voorzieningen die uitnodigen tot activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Economie De gemeente Beemster heeft veel (agrarische) ondernemers. Ondernemers spelen een grote rol bij het in stand houden van het voorzieningenniveau. De agrarische ondernemers zijn essentieel voor het behouden en beheren van het huidige hoogwaardige agrarische productiegebied. Daarnaast kent Beemster uiteenlopende (familie)bedrijven met internationale bekendheid en afzet. Ondernemers vormen een belangrijke economische factor in Beemster en produceren meer dan de gemiddelde gemeente in de regio. Er is een aantal grote, toonaangevende bedrijven gevestigd. Hierdoor heeft Beemster een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, bedrijven en instellingen. De ondernemerszin en handelsgeest hebben ervoor gezorgd dat Beemster als gemeente kan floreren. En dat wordt ook in de nieuwe gemeente voortgezet: daadkracht vanuit handelsgeest en ondernemerszin. Toerisme Amsterdam loopt over. Het grote aantal toeristen in Amsterdam biedt kansen voor Beemster. Er is wandel- en fietstoerisme en het plan is om een ‘knooppunt erfgoed’ te realiseren, waarbij alle activiteiten rond erfgoed en toerisme worden gebundeld. Met ondersteuning van onder andere Bureau Toerisme Laag Holland wordt gewerkt aan het versterken van het toeristisch en recreatief aanbod en wordt het merk ‘VISIT Beemster’ verder in de markt gezet. Beemster richt zich op de ‘kwaliteitstoerist’ uit de regio en in het bijzonder de inwoners van Amsterdam. Onderwijs Beemster heeft drie basisscholen: twee openbare en een katholieke school. De openbare scholen worden bestuurd door de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland (OPSPOOR). De katholieke basisschool staat onder bestuur van BLOSSE. Voor voortgezet onderwijs zijn de Beemster leerlingen aangewezen op scholen in Purmerend, Hoorn en Alkmaar. Woningbouw De vier dorpskernen van Beemster bieden landelijke en dorpse woonmilieus. Naast monumentale en vooroorlogse panden zijn er veel verschillende soorten woningen. De nieuwbouw van woningen en voorzieningen in zowel Zuidoostbeemster als Middenbeemster wordt voortvarend gerealiseerd. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor het nog te ontwikkelen gebied Zuidoostbeemster II. Inwoners Aantal inwoners Beemster per 1 januari 2019 Middenbeemster Noordbeemster Westbeemster Zuidoostbeemster Totaal Beemster aantal inwoners 4.871 603 773 3.499 9.746 Beemster en purmerend in Beeld 16

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication