21

2.2. Purmerend: De Marktstad Kunst en cultuur De gemeente Purmerend heeft een oppervlakte van bijna 25 vierkante kilometer en circa 80.000 inwoners. Purmerend is - naast de vele evenementen waaronder de kermis - vooral bekend om zijn (vee-)markten. Het is een woonstad. De Koemarkt, waar vroeger de veemarkt plaatsvond, heeft nu tal van horecagelegenheden en is een ontmoetingsplein voor Purmerenders en Beemsterlingen. Geschiedenis Op de locatie van het huidige Purmerend bevond zich al in de 12e eeuw een kleine marktnederzetting. Rond 1310 kwam het dorp pas echt tot bloei door de noordelijk gelegen doorvaart tussen het Purmermeer en Beemstermeer. Als binnenlands verkeersknooppunt bloeide Purmerend in de 14e eeuw op. Toen de Amsterdamse financier Willem Eggert toestemming kreeg om in Purmerend een slot te bouwen, groeide het dorp uit tot een stad. In 1410 kreeg Purmerend stadsrechten. In 1484 kreeg Purmerend marktrechten en kwam de stad, na een roerige periode van machtsstrijd, in bezit van Jan van Egmond. In 1582 werd Purmerend onteigend door de Staten van Holland. De stad werd formeel aan de Hollandse graaflijkheid gehecht en kreeg als graaflijke stad zitting en stemrecht in de Staten van Holland. Tot het droogmaken van de meren rond de stad, waaronder het Beemstermeer, waren zeevaart en visserij de belangrijkste bron van bestaan. Na de drooglegging van de meren groeide Purmerend uit tot een bloeiende marktstad, die dreef op de handel in kaas en vee. In de jaren ’60 is Purmerend aangewezen als zogenaamde groeikern van Amsterdam. Verenigingsleven Purmerend kent een rijk verenigingsleven. Het heeft een groot aantal sportverenigingen met een uiteenlopend aanbod voor jong en oud. Stichting Spurd is er voor ondersteuning van sportverenigingen en werkt nauw samen met de gemeente. Sport en bewegen zijn voor vele Purmerenders zinvolle vrijetijdsbesteding. Het verenigingsleven in de sport is sterk ontwikkeld en heeft daardoor een belangrijke functie in de stad en in de wijken. Samen met instellingen en amateurkunstverenigingen wordt gewerkt aan een divers en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod. Er wordt ingezet op versterkte samenwerking tussen culturele instellingen en meer bekendheid van het culturele aanbod, onder andere door de verbinding met andere beleidsterreinen te zoeken, zoals economie en toerisme. Kunst en cultuur hebben hun eigen intrinsieke waarde. Daarnaast maken de voorzieningen op dit gebied Purmerend aantrekkelijk als stad om in te wonen, te verblijven en om zich te vestigen. De voorzieningen zijn vooral stedelijk van karakter: denk bijvoorbeeld aan Theater de Purmaryn, de bibliotheek, Cultuurhuis Wherelant en poppodium P3. Landschap en historisch centrum Purmerend is een middelgrote stad met een fraai historisch centrum en een middeleeuws stratenpatroon rondom pleintjes en een groene singel. De aantrekkelijke binnenstad met haar historische gevels biedt een gevarieerd winkelaanbod met speciaalzaken en boetieks. De Koemarkt is inmiddels geen veemarkt meer. Tegenwoordig is dit het uitgaansgebied met diverse horecagelegenheden en terrassen. Verspreid over de stad liggen parken en groengebieden waar mensen graag zijn. Aan de oostkant bevindt zich het Purmerbos, dat voor inwoners van Purmerend en de regio een belangrijke plek is om te verblijven. Onderwijs In Purmerend zijn 22 basisscholen, een schakelklas basisonderwijs en vijf speciaal basisonderwijs scholen. Op de scholen wordt volgens verschillende onderwijsconcepten les gegeven. Ook zijn er verschillende richtingen in het basisonderwijs; op de meeste scholen wordt openbaar onderwijs gegeven. De scholen staan onder verschillend bestuur. 17 Beemster en purmerend in Beeld

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication