26

veeteelt, maar ook om biotechnologie en voedingsmiddelenindustrie; bij bedrijven in de agrarische sector maar ook via grote food-bedrijven langs de Zaan. Deze specialisatie biedt kansen om tot innovatieve combinaties te komen. Belang van de regio Beemster en Purmerend vormen het scharnierpunt van de metropoolregio Amsterdam (MRA), regio ZaanstreekWaterland en de regio Noord-Holland Noord. Er wordt steeds meer belang gehecht aan krachtige netwerken en samenwerking in de regio. Regio’s met een heldere identiteit, waarbij de kracht in de menselijke maat ligt. Het vereist samenwerking en afstemming om de kansen die er zijn te kunnen realiseren, zowel inhoudelijk als financieel. Ligging, aanbod en veelzijdigheid van Beemster en Purmerend bieden mogelijkheden voor stevige positionering, partnerschap en evenwicht in de regio. Belangrijke maatschappelijke vraagstukken voor gemeenten en krachtige regio’s doen zich onder andere voor ten aanzien van bereikbaarheid, economie, zorg, arbeidsmarkt en energietransitie. Deze worden steeds complexer en zijn gemeentegrens overschrijdend. Ze spelen vaker op een groter schaalniveau en er zijn verschillende partners bij betrokken: inwoners, ondernemers, onderwijs en overheden. Intensieve samenwerking, oog voor maatwerk en kennis van de lokale situatie vragen om een brede benadering: aanvoelen en weten wanneer je moet opschalen en waar afschalen passender is. Bestuurlijke samenwerking in de regio De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in beweging, evenals andere gemeenten in Noord-Holland. Sinds 2010 werken de gemeenten Wormerland en Oostzaan als OVER-gemeenten samen. De gemeenten Landsmeer en Waterland oriënteren zich op hun bestuurlijke toekomst. In 2016 is de nieuwe gemeente Edam-Volendam ontstaan uit de fusie met de gemeente Zeevang. Op 1 januari 2015 vond de fusie tussen Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar plaats. Toekomstbestendig woningaanbod De druk op de woningmarkt is in Beemster en Purmerend groot. Vraag en aanbod zijn nog niet optimaal op elkaar afgestemd. In Purmerend is er vooral vraag naar appartementen dichtbij voorzieningen. De ontwikkelingen in Purmerend spelen zich met name af rondom de stations. In Beemster is vooral behoefte aan woningen voor senioren, gelijkvloers en dicht bij voorzieningen. Gezinswoningen blijven populair, ook bij mensen die van buiten naar Beemster verhuizen. In Beemster en Purmerend zijn ook woningen voor starters nodig. Daarnaast blijft de inschrijftijd voor sociale huurwoningen in beide gemeenten onverminderd lang. Er zijn meer woningen van goede kwaliteit nodig, passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners. In Purmerend wordt nu bekeken of naast nieuwbouw bestaande woningen of bedrijventerreinen te transformeren zijn, zoals bijvoorbeeld De Koog. Dit is straks ook voor de nieuwe gemeente een belangrijk punt. Er is aandacht voor betaalbare en duurzame woningbouw. Hierbij is de blijvende garantie van de mobiliteit (weg en openbaar vervoer) en leefbaarheid (onder andere groen en veilig) noodzakelijk. 3.2. . . .en lokale opgaven Naast de genoemde landelijke en regionale ontwikkelingen hebben Beemster en Purmerend te maken met een aantal lokale opgaven. Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven 22

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication